torsdag 29 december 2011

Glad över förnyat förtroende

Häromdagen damp det ner ett brev från Justiedepartementet med bekräftelse på att jag fått regeringens och mitt partis förtroende som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ytterligare fyra år. Känns riktigt bra att få fortsätta nu när jag känner mig "varm i kläderna" efter fyra år med detta uppdrag.

Nämnden inrättades 1 januari 2008 med uppdraget att bidra till att värna rättssäkerhet och skyddet för personlig integritet inom den brottsbekämpande verksamheten. Det har varit lärorikt och spännande att få medverka till att starta upp en sådan angelägen verksamhet. Nu efter fyra år känns det som att organisation och arbetsmetoder funnit rätta former för att ett effektivt arbete ska kunna utföras. Återstår dock att göra nämnden mer känd, vilket inte är helt enkelt. Allt kan av naturliga skäl inte offentliggöras. Ett utvecklingsarbete pågår i alla fall mot mer information bl a genom nämndens hemsida www.sakint.se.

Under 2012 kommer nämndens uppdrag att vidgas avsevärt. Den 1 mars träder ny lagstiftning i kraft som reglerar nämndens tillsyn över polisens behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen och lag om polisens allmänna spaningsregister.
Enligt propositionen "De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation" föreslås nämnden utöva tillsyn över polisens och Tullverkets inhämtning av elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet, vilket förväntas gälla från den 1 juli.
Detta kräver naturligtvis en hel del utbildning av såväl kansli som oss i nämnden. Två dagar under vecka 8 (sportlovsveckan) är redan inplanerade. Ser fram emot några intressanta dagar.

Inga kommentarer: