måndag 17 oktober 2011

Första summering av landsmötet

Måndag morgon och lite trögstartad efter en härlig landsmöteshelg med folkpartivänner från hela landet. Så här mellan två kommunala sammanträden ska jag försöka sammanfatta några av de beslut jag tycker är viktiga.

Kompromissen om utgångpunkt för en ny skattereform blev bra. Visst behöver marginalskatterna i Sverige sänkas. Det ska alltid löna sig att arbeta, att utbilda sig och som företagare ta risker. Men Sverige ska också vara ett välfärdsland med allt vad det betyder av kostnader för sjukförsäkring, pensioner, arbetslöshetsförsäkring och olika sociala skyddsnät. Jag vet att höga skatter som gör det olönsamt att arbeta, utbilda sig och driva företag inte leder till välfärd. Jag vet också att lägre skattetryck oftast innebär ökade skatteintäkter för att fler jobbar. Men skatteintäkterna kan inte sjunka för snabbt. De goda effekterna av sänkta marginalskatter måste hinna få genomslag. Och det var just det som kompromissen på landsmötet handlar om.

Infrastruktur och framförallt järnvägsförbättringar behövs också för att skapa välstånd i Sverige. Östgötamotionen fick bifall och jag känner att det finns stor enighet i partiet att här måste partiet visa framfötterna i regeringsförhandlingar. Exempel i Östergötland är byggandet av Ostlänken som inte får skjutas på framtiden.

Ett Sverige tillgängligt för alla råder det i och för sig enighet om i Sveriges riksdag sedan länge. Dock är det segt med arbetet kring att införliva bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Anne-Marie Ekström hade motionerat om frågan för att understryka nödvändigheten av att lagen kommer till.. En motion som jag lyfte i utskottet och som sedan fick bifall av ombuden.
Att en lag behövs såg vi exempel på i konferenscentret. Omöjligt att enkelt komma upp på podiet och talarstolarna för den som inte kan gå i trappor och på toaletterna var pappershanddukar och tvålautomater ovanligt högt placerade. Och det är ändå en ganska nyrenoverad anläggning.

Jag fick också gehör för min motion om ett kompetenslyft inom funktionshinderområdet.
I övrigt på funktionshinderområdet, framförallt LSS och personlig assistans, har jag dragit i alla trådar jag kunnat, för att riksdag och regering ska ta tag i Försäkringskassan och regeringsrättsdomen 2009 kring bedömning av rätten till personlig assistans. Både Jan Björklund och Bengt Westerberg samt ett antal andra partikollegor och partitjänstemän har utsatts för min argumentering. Jan B lovade att sätta sig in frågan ordentligt och se vad FP kan och bör göra. Förhoppningsvis blir det också en arbetsgrupp kring funktionshinderområdet inför arbetet med nytt partiprogram. Detta efter ett yrkande från Marianne Åhman.

Inga fler pappamånader i föräldraföräkringen. Majoriteten av oss ombud tycker att föräldrar själva ska avgöra hur de ska ta ut föräldraförsäkringen. Utmärkt!

Beslutet om gårdsförsäljning kommer inte att äventyra Systembolaget. Med en övervägande majoritet beslöt landsmötet att stödja det förslag som Systembolaget själva nu föreslagit, nämligen att lokalt producerade viner ska kunna köpas på närmaste Systembolag. Också ett mycket bra beslut.
Dock är jag besviken över att det också i Folkpartiet numera blir en onyanserad debatt i alkoholfrågor. Men det visar väl bara att vi är representativa för befolkningen.

Det blir heller inget förbud mot s.k. kamphundar, som det fanns en motion om. Jag förstår den goda tanken efter att en del förfärliga olyckor inträffat med sådana hundar inblandade. Men hur dra gränsen för "farliga hundar"? Jag vet exempel på andra raser där en enskild hund kan vara farlig både för människor och för andra hundar. Dels kan hunden ha drabbats av någon slags psykisk störning men framförallt är det ägaren som inte klarar av hunden. Eller helt enkelt är olämplig att vara hundägare överhuvudtaget med allt vad det innebär.

Inga kommentarer: