söndag 9 oktober 2011

En helg med landsmötesmotioner

Nästa helg har Folkpartiet liberalerna landsmöte i Karlstad. Jag är, tillsammans med sex andra partivänner från Östergötland, ombud. Förra lördagen på minilandsmötet (som jag skrev om då) hann vi bara med att diskutera ett minimum av antalet motioner (lär vara drygt 500, jag har inte räknat).

Eftersom jag fått plats i det utskott som ska behandla delar av socialpolitiska frågor (barn, funktionshinder, alkohol-narkotika-tobak) så har jag främst fokuserat på partistyrelsens förslag där. Jag har dessutom två motioner att bevaka (en som jag själv skrivit och en som jag undertecknat tillsammans med ett stort antal partivänner från olika delar av landet).
Här är motionen jag skrivit:

Kompetenslyft behövs på funktionshinderområdet
LSS-lagen har funnits i snart tjugo år. Den var och bör fortsätta att vara en profilfråga för Folkpartiet liberalerna. Tyvärr har intentionerna bakom lagstiftningen kommit i skymundan. Idag diskuteras LSS nästan bara i termer av kostnader för stat och kommuner.

Funktionshinderområdet är naturligtvis inte bara LSS även om denna lagstiftning är avgörande för att personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra med familj, fritid, jobb och studier.

Ett Kompetenslyft inom hela funktionshinderområdet är nödvändigt för att insatser ska ges med god kvalité. Det räcker dock inte bara med kunskap om funktionsnedsättningar. I god kompetens måste också ingå insikt om de värderingar som ligger till grund för samhällets olika lagar på området. Där finns brister idag. Inte bara hos handläggare utan hos politiker, chefer, olika myndigheter inkl rättsväsendet. Mest synliga blir kanske bristerna på LSS-området, där LSS-berättigade personer inte alltid får insatser de har rätt till, eftersom tillämpningen av lagen inte följer lagstiftarens intentioner.

LSS-kommittén (SOU 2008:77) uppmanade regeringen att genomföra ett framtidsinriktat Kompetenslyft inom funktionshinderområdet. Liknande "lyft" har gjorts på äldreområdet och nu är det hög tid för funktionshinderområdet."

På det sociala området finns också äldrefrågor med flera förslag. Under några veckor har Corren haft reportage om äldreomsorgen i vår kommun. Som svar på en del påståenden i dessa artiklar skrev vi fyra Allianspartier en artikel (Corren 5/10-11).

Nu börjar snart Nyheterna på TV, vilket jag ogärna missar. Får skriva mer inför landsmötet under veckan.
Inga kommentarer: