onsdag 26 oktober 2011

Lösning på Greklands ekonomiska kris?

Media spekulerar om att Europasamarbetet och framförallt eurosamarbetet kanske inte kommer att hålla. Reportrar frågar varandra: vad händer nu? hur kommer det att gå? Svaren ges av den ene mer beskäftige än den andre. Alla har glömt.. (var det inte en schlager med Towa Carson?)

Vad har de glömt? Jo, varför Europasamarbetet är så viktigt. Länder som har mycket gemensamt löser eventuella konflikter med fredliga medel i stället för krigshandlingar. Det är grunden för att Europasamarbetet startade efter andra världskriget. Den grundtanken påminde bl a Angela Merkel om idag. Men det har journalisterna glömt! De vars uppgift är att bidra till att medborgarna är välinformerade om sakläget. Inte om vad enskilda journalister "känner för".

Det var ett något surt inlägg. Men jag blir så störd av att höra dessa "experter". Jag vet inte hur många gånger under de senaste månaderna jag fått frågan från vänner och bekanta: kommer euron att försvinna nu? En del tycker det vore bra och andra beklagar.

Jag utgår från att länderna kommer att hitta en bra lösning, som innebär att Grekland får hjälp att lösa sin ekonomiska kris och samtidigt lär sig läxan d v s det går inte att leva över sina tillgångar vare sig för länder, företag eller individer. Och att såväl euro- som EU-samarbetet består.

onsdag 19 oktober 2011

Skamligt att missbruka skyddsnät

En av de viktigaste reformerna för personer med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar har varit personlig assistans. Många har beskrivit den som en revolution. Reformen som genomfördes av den den borgerliga regeringen i början av 1990-talet och med Folkpartiets dåvarande partiledare Bengt Westerberg som socialminister och starkt pådrivande för dess genomförande.

Möjligheten till personlig assistans gör det möjligt att trots omfattande funktionsnedsättningar kunna vara delaktiga i samhällslivet, klara av ett föräldraskap, studier och ibland också jobba. Mycket kritik har under åren och fortfarande riktats mot kostnaderna. Och visst, det handlar om stora pengar för varje individ eftersom timinsatsen blir hög om den ska vara till nytta. För reformens legitimitet är det nödvändigt att den bara kommer personer till del som verkligen behöver den.

Därför gör det mig riktigt förb-d när jag ser att vissa individer utger sig för att vara gravt funktionshindrade och tillskansar sig miljonbelopp (Corren). Och den läkare som tydligen intygat att den påstått funktionshindrade mannen var döende borde aldrig mer få skriva ett läkarintyg.

tisdag 18 oktober 2011

Tur att Europadomstolen finns

Nog borde svensk lagstiftning kunna innebära att den 91-åriga kvinnan Ganna får stanna hos sina släktingar här i Sverige utan att Europadomstolen ska behöva ingripa. Dement och hjärtsjuk och utan anhöriga i sitt gamla hemland anser Migrationsverket att det saknas skäl att låta henne stanna. Uttrycket att läsa lagen som f-n läser bibeln verkar passa väldigt bra på Migrationsverkets lagtolkare.
Jag instämmer med Anne-Marie Ekström i hennes blogginlägg.

måndag 17 oktober 2011

Första summering av landsmötet

Måndag morgon och lite trögstartad efter en härlig landsmöteshelg med folkpartivänner från hela landet. Så här mellan två kommunala sammanträden ska jag försöka sammanfatta några av de beslut jag tycker är viktiga.

Kompromissen om utgångpunkt för en ny skattereform blev bra. Visst behöver marginalskatterna i Sverige sänkas. Det ska alltid löna sig att arbeta, att utbilda sig och som företagare ta risker. Men Sverige ska också vara ett välfärdsland med allt vad det betyder av kostnader för sjukförsäkring, pensioner, arbetslöshetsförsäkring och olika sociala skyddsnät. Jag vet att höga skatter som gör det olönsamt att arbeta, utbilda sig och driva företag inte leder till välfärd. Jag vet också att lägre skattetryck oftast innebär ökade skatteintäkter för att fler jobbar. Men skatteintäkterna kan inte sjunka för snabbt. De goda effekterna av sänkta marginalskatter måste hinna få genomslag. Och det var just det som kompromissen på landsmötet handlar om.

Infrastruktur och framförallt järnvägsförbättringar behövs också för att skapa välstånd i Sverige. Östgötamotionen fick bifall och jag känner att det finns stor enighet i partiet att här måste partiet visa framfötterna i regeringsförhandlingar. Exempel i Östergötland är byggandet av Ostlänken som inte får skjutas på framtiden.

Ett Sverige tillgängligt för alla råder det i och för sig enighet om i Sveriges riksdag sedan länge. Dock är det segt med arbetet kring att införliva bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen. Anne-Marie Ekström hade motionerat om frågan för att understryka nödvändigheten av att lagen kommer till.. En motion som jag lyfte i utskottet och som sedan fick bifall av ombuden.
Att en lag behövs såg vi exempel på i konferenscentret. Omöjligt att enkelt komma upp på podiet och talarstolarna för den som inte kan gå i trappor och på toaletterna var pappershanddukar och tvålautomater ovanligt högt placerade. Och det är ändå en ganska nyrenoverad anläggning.

Jag fick också gehör för min motion om ett kompetenslyft inom funktionshinderområdet.
I övrigt på funktionshinderområdet, framförallt LSS och personlig assistans, har jag dragit i alla trådar jag kunnat, för att riksdag och regering ska ta tag i Försäkringskassan och regeringsrättsdomen 2009 kring bedömning av rätten till personlig assistans. Både Jan Björklund och Bengt Westerberg samt ett antal andra partikollegor och partitjänstemän har utsatts för min argumentering. Jan B lovade att sätta sig in frågan ordentligt och se vad FP kan och bör göra. Förhoppningsvis blir det också en arbetsgrupp kring funktionshinderområdet inför arbetet med nytt partiprogram. Detta efter ett yrkande från Marianne Åhman.

Inga fler pappamånader i föräldraföräkringen. Majoriteten av oss ombud tycker att föräldrar själva ska avgöra hur de ska ta ut föräldraförsäkringen. Utmärkt!

Beslutet om gårdsförsäljning kommer inte att äventyra Systembolaget. Med en övervägande majoritet beslöt landsmötet att stödja det förslag som Systembolaget själva nu föreslagit, nämligen att lokalt producerade viner ska kunna köpas på närmaste Systembolag. Också ett mycket bra beslut.
Dock är jag besviken över att det också i Folkpartiet numera blir en onyanserad debatt i alkoholfrågor. Men det visar väl bara att vi är representativa för befolkningen.

Det blir heller inget förbud mot s.k. kamphundar, som det fanns en motion om. Jag förstår den goda tanken efter att en del förfärliga olyckor inträffat med sådana hundar inblandade. Men hur dra gränsen för "farliga hundar"? Jag vet exempel på andra raser där en enskild hund kan vara farlig både för människor och för andra hundar. Dels kan hunden ha drabbats av någon slags psykisk störning men framförallt är det ägaren som inte klarar av hunden. Eller helt enkelt är olämplig att vara hundägare överhuvudtaget med allt vad det innebär.

lördag 15 oktober 2011

Fin start på landsmötet

Nyss hemkommen (nåja hem och hem - till hotellet) från första dagen av Folkpartiet liberalernas landsmöte. En riktigt bra dag. Trevlig resa hit till Karlstad från Linköping tillsammans med tre partikollegor, härliga kramar med en massa kära kollegor och vänner från alla delar i landet, partiledartal, utskottsarbete och så dagens riktiga höjdpunkt. Utdelning av den finaste utmärkelsen i Folkpartiet liberalerna, nämligen stora Karl Staaf-medaljen. Medaljmottagare var Per Ahlmark fd partiledare och mycket mera. Trots en stroke och lite allmän knackighet vad gäller hälsan så har hans blick och tal samma skärpa. Jag kände en rysning när Per påminner oss om var gränsen går för vad socialliberaler kan samverka kring i en regeringsallians. Jag blev också glad när han avfärdade begreppet "statsbärande parti". Jag har känt en olust inför detta och tycker att det känns som ett ickedemokratiskt mål. Det var ungefär så Per Ahlmark tycker också. Han uttrycker det bara så mycket bättre.
Min reflektion efter talet var att vi som är aktiva socialliberaler idag har en del att tänka till om vad gäller  frihet och solidaritet. Får inte glömma att köpa Pers nyutkomna memoarer.

Och så  avslutades dagen med middag och underhållning. Och ytterligare en utdelning av Karl Staaf-medalj. Denna gång till Eva Eriksson, idag landshövding i Värmland och tidigare bl a vice ordförande i FP.

Väl bäst att gå till sängs (klockan snart 00.30 alltså lördag redan). 8.30 i morgon börjar första arbetspass. Mitt utskott behandlas dock inte förrän i morgon kväll.

söndag 9 oktober 2011

En helg med landsmötesmotioner

Nästa helg har Folkpartiet liberalerna landsmöte i Karlstad. Jag är, tillsammans med sex andra partivänner från Östergötland, ombud. Förra lördagen på minilandsmötet (som jag skrev om då) hann vi bara med att diskutera ett minimum av antalet motioner (lär vara drygt 500, jag har inte räknat).

Eftersom jag fått plats i det utskott som ska behandla delar av socialpolitiska frågor (barn, funktionshinder, alkohol-narkotika-tobak) så har jag främst fokuserat på partistyrelsens förslag där. Jag har dessutom två motioner att bevaka (en som jag själv skrivit och en som jag undertecknat tillsammans med ett stort antal partivänner från olika delar av landet).
Här är motionen jag skrivit:

Kompetenslyft behövs på funktionshinderområdet
LSS-lagen har funnits i snart tjugo år. Den var och bör fortsätta att vara en profilfråga för Folkpartiet liberalerna. Tyvärr har intentionerna bakom lagstiftningen kommit i skymundan. Idag diskuteras LSS nästan bara i termer av kostnader för stat och kommuner.

Funktionshinderområdet är naturligtvis inte bara LSS även om denna lagstiftning är avgörande för att personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra med familj, fritid, jobb och studier.

Ett Kompetenslyft inom hela funktionshinderområdet är nödvändigt för att insatser ska ges med god kvalité. Det räcker dock inte bara med kunskap om funktionsnedsättningar. I god kompetens måste också ingå insikt om de värderingar som ligger till grund för samhällets olika lagar på området. Där finns brister idag. Inte bara hos handläggare utan hos politiker, chefer, olika myndigheter inkl rättsväsendet. Mest synliga blir kanske bristerna på LSS-området, där LSS-berättigade personer inte alltid får insatser de har rätt till, eftersom tillämpningen av lagen inte följer lagstiftarens intentioner.

LSS-kommittén (SOU 2008:77) uppmanade regeringen att genomföra ett framtidsinriktat Kompetenslyft inom funktionshinderområdet. Liknande "lyft" har gjorts på äldreområdet och nu är det hög tid för funktionshinderområdet."

På det sociala området finns också äldrefrågor med flera förslag. Under några veckor har Corren haft reportage om äldreomsorgen i vår kommun. Som svar på en del påståenden i dessa artiklar skrev vi fyra Allianspartier en artikel (Corren 5/10-11).

Nu börjar snart Nyheterna på TV, vilket jag ogärna missar. Får skriva mer inför landsmötet under veckan.
söndag 2 oktober 2011

Ett bra minilandsmöte

Igår hade Folkpartiet liberalerna i Östergötland minilandsmöte, vilket betyder att länets landsmötesombud redovisar ett urval av motioner, som kan komma att väcka debatt. Alla medlemmar får möjlighet att lufta åsikter om frågorna och ombuden får en uppfattning om vartåt vinden blåser i medlemskåren.
Året minilandsmöte var ett av de bästa på länge. Förbundsstyrelsens upplägg med i tid avgränsade debatter och debattinlägg samt tydliga omröstningar på varje område tycker jag var inspirerande.

Correns chefredaktör Charlotta Friborg skriver att "Politiken bör inte privatiseras" i sin lördagskrönika. Bland annat frågor hon "Vem orkar tala klarspråk om de utmaningar vi står inför?" Exempel på sådana frågor skulle vara  t ex höjd pensionsålder och de höga trösklarna på arbetsmarknaden för ungdomar.

För det första så diskuteras ju dessa frågor till och från. Förändringar på arbetsrättens område och även nivåer på ingångslöner kommer att diskuteras på Folkpartiets landsmöte om två veckor.

Ett bidrag i den samhällsdebatten från Correns och andra media skulle kunna vara att belysa förslagen sakligt. Men det sker tyvärr ganska sällan. Precis som de politiska partierna vill vinna väljare nästa val så vill Corren och andra media sälja tidningar varje dag, eller?