lördag 17 september 2011

Starka män och svaga kvinnor?

ÖstgötaCorrespondenten publicerade nyligen en intervju med professor Stefan Jonsson med rubriken "Massakern på Utöja kan hända igen". Där varnar Stefan Jonsson för att en del unga killars mansideal är "soldatmannen".
Denna intervju fick Correns ledarredaktion att påstå att "traditionellt manliga egenskaper" efterfrågas av samhället. Där nämndes brandmän och där nämndes fotbollsspelare som exempel.
Jag reagerade starkt på denna beskrivning. Kvinnliga brandmän gör fantastiska insatser vid katastrofer precis som manliga dito. Även kvinnliga fotbollsspelare som använder sin "fysiska kampberedskap" finns det gott om inte minst i Linköpingslaget LFC.

Utöver den aktuella ledaren så har Correns ledarsida tidigare haft kritik mot genuspedagogik och verksamhet med genuspedagoger bl a i skolan. I Linköping finns flera genuspedagoger tack vare Folkpartiets förra kommunalråd Bengt Olsson. Ska vi nånsin uppnå ett samhälle där jämställdhet mellan könen är naturligt och självklart så måste barn och unga få insikt om de strukturer som idag styr våra handlingar och värderingar på detta område.

Sammantaget kände jag att det var dags att reagera med en replik på Correns ledare. Här kan Du läsa både mitt inlägg och Correns svar. Corren påstår bl a att det inte är liberalt att kräva att en artikel om manlig identitet ska handla om kvinnliga brandmän respektive fotbollsspelare. Men min kritik riktas mot ledarens påstående att vara man är att vara handlingskraftig och prestationsinriktad. Därav min rubrik "Starka män och svaga kvinnor?".

Inga kommentarer: