onsdag 7 september 2011

Så har det hänt igen - gravt olämpliga personer har fått jobb i äldreomsorgen?

Idag rapporterar Ekot om hur personal på ett äldreboende i Boden bundit toapapper runt handlederna på en av de boende. Personal uppges också ha skrikit åt de gamla och nypt och knuffat dem. Vid något tillfälle har en person glömts på toaletten och någon annan har inte fått sin medicin. Larm sägs ha stängts av för att nattpersonal skulle kunna sova under sitt arbetspass.
Att detta uppenbarligen skett är bekräftat i lex Sarah-anmälningar. Tidigare har exempel på olämplig personal inom äldreomsorgen visat sig på fler håll i landet bl a i Norrköping. Där uppträdde ju också ansvariga politiker helt sanslöst omdömeslöst när man lät berörda personal jobba kvar och heller inte polisanmälde övergreppen. Något som sedermera rättats till men dock först efter krav från framförallt anhöriga.

Visst kan det göras missbedömningar vid rekrytering. Och visst är det ibland ont om personal och ett visst antal händer på arbetsplatsen är nödvändigt för att ge vård. Men att dessa gravt olämpliga uppträdanden kan hända ett antal gånger på samma ställe tyder på stora brister hos arbetsledningen. Och även kurage nog hos arbetskamrater att anmäla. För jag vill inte tro att ordinarie vårdpersonal som känner sina gamla kan åse det som beskrivits utan att reagera.

Till sist måste ju också frågan ställas? Hur är man funtad när man vid upprepade tillfällen kan bära sig åt på detta sätt mot en människa? Dessutom mot en gammal och oftast försvarslös.

Inga kommentarer: