torsdag 8 september 2011

Högerextremister vill återupprätta den "riktige mannen"

Om ovanstående kan man läsa i dagens Östgöta Correspondenten. I artikeln återges en studie av en amerikansk forskare, som intervjuat nynazister i USA och i Sverige. En vanlig åsikt är att feminismen gjort mannen underlägsen kvinnan och därför behöver den "riktige" mannen d v s den kraftfulle, som kan försörja sin familj återupprättas. Sådana mansideal omfattade också Anders Breivik, vilket framgår av hans manifest och också belyses genom hans klädsel. Konsekvensen av detta mansideal blir förstås att vi jämställda kvinnor inte är "riktiga" kvinnor, eller hur?

Dessa åsikter skulle kunna avfärdas som löjliga och lite mansgrisaktiga i dagens samhälle. Men de är farliga! Professor Stefan Jonsson säger i samma artikel "Förödmjukade män som anser sig ha blivit berövade sin manlighet har förekommit tidigare i historien med förskräckande följder." Och exemplet han visar är hur denna känsla hos tyska soldater efter första världskriget skapade en grogrund för Hitlers framgångar.

Farliga eller ej - slutsatsen måste ändå bli att dessa mäns åsikter om vad som är manligt respektive kvinnligt aldrig får tillåtas ta överhanden i vårt samhälle. I stället blir det än mer angeläget att pojkar och flickor uppfostras att se varandra som jämställda individer oavsett kön.

Läs gärna också den andra intervjun med professor Stefan Jonsson i samma tidning. Rubriken är "Därför kan massakern på Utöja hända igen".

Inga kommentarer: