tisdag 20 september 2011

Budgetpropositionen presenterad

Presentationen av årets budgetproposition är inte längre någon stornyhet även om den naturligtvis väcker reaktioner och kommentarer. Under ett antal veckor pågår presentationer i form av debattartiklar och andra utspel från olika ministrar inkl partiledarna. Men presentationen av helheten och långsiktigheten i regeringens ekonomiska politik kommer ändå en speciell dag. Med den följer också debatten i riksdagens kammare.

Mycket har skrivits kring hur de fyra regeringspartierna har lyckats i budgetförhandlingarna. Av allt att döma har mina partivänner lyckats riktigt hyggligt. Jag läser i Jan Björklunds nyhetsbrev (både dagens och tidigare) om fortsatta skolreformer, som kostar en hel del. Men absolut nödvändiga för Sveriges framtid!
På Erik Ullenhags område ser jag att nyanlända ska ges ökade incitament att jobba, att romers situation ska förbättras i olika avseenden, att den judiska minoriteten ska få ökat skydd m m, m m.

En bra sammanställning kring de olika utgiftsområdena i statsbudgeten finns i Svd. Infrastrukturpengar för att förbättra underhållet på både järnvägar/material och vägar känns riktigt angeläget. Det ger också arbetstillfällen.
En annan budgetsatsning som sägs ge jobb är sänkt restaurangmoms. Låt oss hoppas att så blir fallet. Det är inte säkert att krogägarna sänker priset så att fler gäster anser sig ha råd att äta ute. Och då behövs ju inte fler anställda, eller hur?

Bloggar om budgeten: Annie Lööf, Kent Persson, Karin Granbom Ellison, Anne-Marie Ekström

Inga kommentarer: