måndag 5 september 2011

Alla kommuninvånare använder inte dator

Idag på kommunstyrelsens planeringsutskott redovisade kommunikationsavdelningen förslag till hur kommunen kan modernisera och effektivisera kommunikationen med kommuninvånarna. En del (yngre) politiker tyckte att vilka kanaler som kommunen använder är inte politik och kunde alltså med fördel överlåtas på tjänstemännen att bestämma.

Fel tänkt, menar jag. Vilka informationskanaler en kommun använder för att kommunicera med medborgarna är i högsta grad politik. Kommunen måste garantera att alla invånare kan ta del av den kommunala informationen. Det handlar om att alla inte har dator, att uppkoppling inte fungerar där en del bor, att alla inte kan hantera modern teknik beroende på ålder och/eller funktionsnedsättning och säkert en rad andra olika skäl därutöver. Var ligger då ansvaret att se till att också dessa medborgare får tillgång till information? Ja självklart hos oss som är valda att företräda dem. Och som kan ställas till svars vid nästa val.

Det är så lätt att tro att bara för att man själv kan skaffa all information via några knapptryck så fungerar det för alla andra också. För övrigt är jag ganska trött på allt knapptryckande under sammanträden. Det måste vara ganska trist att vara föredragande på ett nämnd-/styrelsesammanträde och se ett antal ledamöter ägna sin uppmärksamhet åt Facebook eller andra viktiga info-kanaler.

Inga kommentarer: