torsdag 29 september 2011

Kul med miljöminister från Östergötland

Idag utsåg regeringen två nya ministrar beroende på att Centerpartiet "möblerat" om efter partiledarvalet.
Ny miljöminister blev Lena Ek från Valdemarsvik, idag EU-parlamentariker.
Varmt Grattis, Lena och lycka till.

onsdag 28 september 2011

Ett år efter valet - S-löftena glömda

Så gick det som brukar göra med socialdemokratiska vallöften (SVT). Stora ord och omfattande kritik mot regeringen fram till valdagen. T ex så skulle skillnader mellan skatt på arbete och skatt för pensionärerna jämnas ut på ett bräde. T ex så skulle RUT-avdraget bort. Vad var det han sa Bodström - inga skattesubventioner för att gå ut med hunden.
Nu - ett år senare. RUT-avdraget föreslås bli kvar. I och för sig bra, men tänk om någon använder det för att köpa sig hjälp med hundpromenader?
Nu - ett år senare - utjämningen av skatt för de som arbetar och för pensionärer landar på 50 kronor.
Och inget höjt tak i A-kassan. Var väl också ett vallöfte.

Som tur var så gick väljarna inte på blufflöftena den här gången. Tidigare har socialdemokraterna vunnit många val på att lova stort. Efter valen har skickligheten att bortförklara varför löftena inte kunnat genomföras utvecklats till nya höjder gång efter annan.

Såg i Riksdag & Departement att Juholt och Waidelich bjudit in kvalificerade ekonomer att bedöma den sk. skuggbudgeten. "Gå hem och gör er läxa" lär Nordeas chefsekonom ha sagt.

tisdag 27 september 2011

Högtidligt i fullmäktige

Dagens fullmäktigemöte inleddes med tal och champagne, nåja cider! Skälet: Det är idag exakt 90 år sedan som stadens högsta beslutande församling sammanträdde i nuvarande fullmäktigesal i Stadshuset. Den 27 september 1921 hade fullmäktige 44 ledamöter varav tre var kvinnor.
Det finns ytterligare ett 90- årsjubiléum i politiken i år.Den 25 september 1921 fick kvinnor för första gången rösta i ett riksdagsval eller riksdagsmannaval som det hette då.

Linköpings Stadshus byggdes 1864 som läroverk. Nuvarande fullmäktigesal var då skolans aula. År 1921 blev huset i stället Stadshus. Vid fullmäktigesalens invigning hade ordföranden tre önskningar kring stadens framtid. En av dem var att staden skulle skaffa spårvagnar. Idag - 90 år senare - pågår diskussionen om detta fortfarande. Eller kanske rättare - diskussionen har återupptagits. För ett par veckor sedan studerade kommunstyrelsen spårbunden kollektivtrafik i Strasbourg. Återstår att se om det tar 90 år till innan det blir spårbundet i Linköping.

Besluten då var som idag en blandning av stort och smått. Vad jag inte tror diskuterades då men som fullmäktige gjorde idag var Strategisk plan och mål.

A´propå 90- års firande såg jag på Rapport nyss att 96-åriga Eva från Karlskrona i morgon emigrerar till Thailand, där den ena sonen bor. Läs om henne också i Aftonbladet. Tänk att få vara så pigg vid den åldern. Dock ganska ensamt eftersom både släkt och vänner sällan blir så gamla. Det är ensamheten som fått henne att vid sin höga ålder ta det något djärva steget. Hoppas hon kommer fram lyckligt och väl och att hon får några fina år tillsammans med sonen och hans familj.

Må bra och få ett långt friskt liv vill vi väl alla. Ser att amerikanska forskare tror sig sett att kaffedrickande kvinnor (fyra koppar eller mer per dag) löper 20% mindre risk att bli deprimerade. Låter bra. Inte för att jag brukar vara särskilt deprimerad. Men så blir det fyra koppar eller mer om dagen också.

torsdag 22 september 2011

Regeringsrättsdom kring personlig assistans måste undanröjas

Sedan två år tillbaka tillämpas en regeringsrättsdom vid beviljandet av personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Detta har inneburit att många personer som tidigare haft assistans för att, trots omfattande funktionsnedsättning, kunna jobba, studera, vara förälder och i övrigt delta i samhällslivet, förlorat den. Försäkringskassans omprövningar har skett utifrån en tämligen tuff tolkning av domen. Många kommuners socialtjänster fattar också beslut i samma riktning som FK.

En regeringsrättsdom ska vara vägledande för hur en lag ska tolkas. Men när en dom, som i detta fallet, leder till att de intentioner som finns med lagstiftningen från politiskt håll, urholkas kraftigt, måste vi som politiker reagera. Så skedde också i riksdagens socialutskott förra året. Men ett utskottsuttalande har, enligt Försäkringskassan, ingen betydelse?! Ska domen inte tillämpas måste regering och riksdag ändra lagen enligt FK.

I omsorgsnämnden i Linköping har vi sedan hösten 2009 sett kraftiga kostnadsökningar för personlig assistans. Dubbelt så många personer jämfört med tidigare har sökt assistans hos kommunen då de blivit av med sitt stöd genom FK:s omprövningar. För att kassan ska bevilja assistans måste den sökande anses ha s.k. grundläggande behov på minst 20 tim/vecka. I grundläggande behov ingår hjälp att äta, att klä sig, att kommunicera etc. Efter den nya tillämpningen kan personer som bedömts ha haft behov långt över 20 tim/vecka under många år helt plötsligt få veta att deras behov anses ligga under dessa 20 tim. Ibland 19,5!

Från kommunens sida har mängder med kontakter tagit med Försäkringskassan lokalt och nationellt, med andra kommuner för att jämföra situationen. Interna granskningar av hur bedömningar görs har självklart också genomförts. Jag har varit drivande i att vi från politikens sida ska försöka få en ändring till stånd vad gäller tolkningen av reglerna. Glädjande har alla partier ställt sig bakom den uppfattningen och nya riktlinjer har ännu inte börjat tillämpats i någon större omfattning. Det betyder att omsorgsnämnden (där jag är ordförande) beräknas få ett underskott på mellan 13-15 mkr i år bara på den personliga assistansen.

Jag vet att mina FP-kollegor och även andra riksdagspolitiker försöker förändra men än har inget hänt. Arbetet fortsätter och nya initiativ är på gång. Corren skriver idag om frågan i en intervju med mig efter omsorgsnämndens sammanträde igår.

onsdag 21 september 2011

Katten har nio liv - hur många har SAAB?

Återigen har biltillverkaren SAAB i Trollhättan fått möjlighet till rekonstruktion enligt hovrättens beslut idag (DN, Expressen, Aftonbladet, SVT). Rätten var inte enig. Undrar om någon av dem egentligen tror på det hela. Men tydligen är regelverket något slags "hellre fria än fälla". Finns det en chans till ekonomisk lösning bör tydligen rättsväsendet ge klartecken.

Jag hoppas, för de anställdas och för många underleverantörers och deras anställdas skull, att denne Muller har något riktigt starkt kort i rockärmen. Men hur troligt är det? Nu betalas lönerna ut genom den statliga lönegarantin. Och rekonstruktionen ska vara klar inom tre månader. Inte en enda bil kommer att hinna produceras och än mindre säljas på den korta tiden.

tisdag 20 september 2011

Budgetpropositionen presenterad

Presentationen av årets budgetproposition är inte längre någon stornyhet även om den naturligtvis väcker reaktioner och kommentarer. Under ett antal veckor pågår presentationer i form av debattartiklar och andra utspel från olika ministrar inkl partiledarna. Men presentationen av helheten och långsiktigheten i regeringens ekonomiska politik kommer ändå en speciell dag. Med den följer också debatten i riksdagens kammare.

Mycket har skrivits kring hur de fyra regeringspartierna har lyckats i budgetförhandlingarna. Av allt att döma har mina partivänner lyckats riktigt hyggligt. Jag läser i Jan Björklunds nyhetsbrev (både dagens och tidigare) om fortsatta skolreformer, som kostar en hel del. Men absolut nödvändiga för Sveriges framtid!
På Erik Ullenhags område ser jag att nyanlända ska ges ökade incitament att jobba, att romers situation ska förbättras i olika avseenden, att den judiska minoriteten ska få ökat skydd m m, m m.

En bra sammanställning kring de olika utgiftsområdena i statsbudgeten finns i Svd. Infrastrukturpengar för att förbättra underhållet på både järnvägar/material och vägar känns riktigt angeläget. Det ger också arbetstillfällen.
En annan budgetsatsning som sägs ge jobb är sänkt restaurangmoms. Låt oss hoppas att så blir fallet. Det är inte säkert att krogägarna sänker priset så att fler gäster anser sig ha råd att äta ute. Och då behövs ju inte fler anställda, eller hur?

Bloggar om budgeten: Annie Lööf, Kent Persson, Karin Granbom Ellison, Anne-Marie Ekström

lördag 17 september 2011

Starka män och svaga kvinnor?

ÖstgötaCorrespondenten publicerade nyligen en intervju med professor Stefan Jonsson med rubriken "Massakern på Utöja kan hända igen". Där varnar Stefan Jonsson för att en del unga killars mansideal är "soldatmannen".
Denna intervju fick Correns ledarredaktion att påstå att "traditionellt manliga egenskaper" efterfrågas av samhället. Där nämndes brandmän och där nämndes fotbollsspelare som exempel.
Jag reagerade starkt på denna beskrivning. Kvinnliga brandmän gör fantastiska insatser vid katastrofer precis som manliga dito. Även kvinnliga fotbollsspelare som använder sin "fysiska kampberedskap" finns det gott om inte minst i Linköpingslaget LFC.

Utöver den aktuella ledaren så har Correns ledarsida tidigare haft kritik mot genuspedagogik och verksamhet med genuspedagoger bl a i skolan. I Linköping finns flera genuspedagoger tack vare Folkpartiets förra kommunalråd Bengt Olsson. Ska vi nånsin uppnå ett samhälle där jämställdhet mellan könen är naturligt och självklart så måste barn och unga få insikt om de strukturer som idag styr våra handlingar och värderingar på detta område.

Sammantaget kände jag att det var dags att reagera med en replik på Correns ledare. Här kan Du läsa både mitt inlägg och Correns svar. Corren påstår bl a att det inte är liberalt att kräva att en artikel om manlig identitet ska handla om kvinnliga brandmän respektive fotbollsspelare. Men min kritik riktas mot ledarens påstående att vara man är att vara handlingskraftig och prestationsinriktad. Därav min rubrik "Starka män och svaga kvinnor?".

onsdag 14 september 2011

Hemma igen från Strasbourg

Sent igår kväll landade jag tillsammans med mina reskamrater från Linköping på Linköpings flygplats efter att ha varit på studieresa till Strasbourg. Bortsett från punktstrejker i Frankrike som ledde till försenat bagage och nästan missat höghastighetståg på ditresan och ett mindre oväder som gjorde hemresan ganska "guppig" så har det varit en mycket lyckad studieresa.
Huvudsyftet var att studera stadsplanering, modern spårbunden och tillgänglig kollektivtrafik. Hela måndagen ägnade vi åt detta. Först med information/diskussion kring hur staden jobbat långsiktigt och målmedvetet och sedan genom att åka runt med ett antal linjer för att se och uppleva resultatet.

Jag blev mycket inspirerad. I Linköpings översiktsplan som antogs för ett par år sedan finns planer för inrättande av vissa linjer spårbunden trafik. Ska detta förverkligas så behövs mer stabil planering än vad en översiktsplan kan sägas vara och en långsiktig penningsatt investeringsplan.

Strasbourg har också utvecklat goda möjligheter för cykeltrafik. Där ligger också Linköping i framkant sedan ganska länge så det området ägnade vi inte någon särskild tid.

Eftersom EU-parlamentarikerna har sin återkommande vecka där just nu så besökte vi parlamentet och fick chansen att lyssna till Polens president, som just i tisdags höll tal i EU-parlamentet. Nog känns det lite extra stort att sitta på åhörarläktaren och känna hur grundtankarna om fred och samarbete i Europa manifesteras, när Komorowski uttalade att han ville se "mer Europa" för att lösa den kris som nu finns.

Senare på dagen besökte vi Europarådet, som är en av de äldsta internationella organisationer med syfte att främja samarbete i Europa. Områdena för rådets arbete är Mänskliga rättigheter, Demokrati och Rättsstaten. Totalt är 47 länder med en sammanlagd befolkning på ca 800 miljoner människor  medlemmar i rådet.

Vi provade också på köket i Alsace-området. Eftersom området varit omväxlande tyskt och franskt var maten också en blandning, kan man säga. Köttgryta med surkål var vällagad men kanske ingen höjdarmiddag. En hel guldbraxen till lunch hörde också till specialiteterna.

Sammantaget en lärorik och intressant studieresa. Dessutom alltid trevligt att umgås med politikerkollegor och tjänstemän i kommunen under mer avslappnade former än vad vardagen ger tid till.

lördag 10 september 2011

Strasbourg nästa

En gång per mandatperiod gör kommunstyrelsen en arbets-/studieresa. Eftersom resan förra mandatperioden gick till Bryssel så valde vi Strasbourg i år. Naturligtvis en vecka då EU-parlamentet sammanträder där.
Det finns också intressant samhällsbyggnadsplanering att studera i Strasbourg. Miljövänliga kommunikationer och god tillgänglighet står högt på agendan också hos oss i Linköping.
Därutöver ska vi naturligtvis besöka parlamentet, lyssna på en debatt och träffa parlamentariker.

Så de närmaste dagarna blir det inga inlägg på denna blogg.

torsdag 8 september 2011

Högerextremister vill återupprätta den "riktige mannen"

Om ovanstående kan man läsa i dagens Östgöta Correspondenten. I artikeln återges en studie av en amerikansk forskare, som intervjuat nynazister i USA och i Sverige. En vanlig åsikt är att feminismen gjort mannen underlägsen kvinnan och därför behöver den "riktige" mannen d v s den kraftfulle, som kan försörja sin familj återupprättas. Sådana mansideal omfattade också Anders Breivik, vilket framgår av hans manifest och också belyses genom hans klädsel. Konsekvensen av detta mansideal blir förstås att vi jämställda kvinnor inte är "riktiga" kvinnor, eller hur?

Dessa åsikter skulle kunna avfärdas som löjliga och lite mansgrisaktiga i dagens samhälle. Men de är farliga! Professor Stefan Jonsson säger i samma artikel "Förödmjukade män som anser sig ha blivit berövade sin manlighet har förekommit tidigare i historien med förskräckande följder." Och exemplet han visar är hur denna känsla hos tyska soldater efter första världskriget skapade en grogrund för Hitlers framgångar.

Farliga eller ej - slutsatsen måste ändå bli att dessa mäns åsikter om vad som är manligt respektive kvinnligt aldrig får tillåtas ta överhanden i vårt samhälle. I stället blir det än mer angeläget att pojkar och flickor uppfostras att se varandra som jämställda individer oavsett kön.

Läs gärna också den andra intervjun med professor Stefan Jonsson i samma tidning. Rubriken är "Därför kan massakern på Utöja hända igen".

onsdag 7 september 2011

Så har det hänt igen - gravt olämpliga personer har fått jobb i äldreomsorgen?

Idag rapporterar Ekot om hur personal på ett äldreboende i Boden bundit toapapper runt handlederna på en av de boende. Personal uppges också ha skrikit åt de gamla och nypt och knuffat dem. Vid något tillfälle har en person glömts på toaletten och någon annan har inte fått sin medicin. Larm sägs ha stängts av för att nattpersonal skulle kunna sova under sitt arbetspass.
Att detta uppenbarligen skett är bekräftat i lex Sarah-anmälningar. Tidigare har exempel på olämplig personal inom äldreomsorgen visat sig på fler håll i landet bl a i Norrköping. Där uppträdde ju också ansvariga politiker helt sanslöst omdömeslöst när man lät berörda personal jobba kvar och heller inte polisanmälde övergreppen. Något som sedermera rättats till men dock först efter krav från framförallt anhöriga.

Visst kan det göras missbedömningar vid rekrytering. Och visst är det ibland ont om personal och ett visst antal händer på arbetsplatsen är nödvändigt för att ge vård. Men att dessa gravt olämpliga uppträdanden kan hända ett antal gånger på samma ställe tyder på stora brister hos arbetsledningen. Och även kurage nog hos arbetskamrater att anmäla. För jag vill inte tro att ordinarie vårdpersonal som känner sina gamla kan åse det som beskrivits utan att reagera.

Till sist måste ju också frågan ställas? Hur är man funtad när man vid upprepade tillfällen kan bära sig åt på detta sätt mot en människa? Dessutom mot en gammal och oftast försvarslös.

tisdag 6 september 2011

Mattelyft för 2,6 mdr

Utbildningsminister tillika Folkpartiets partiledare Jan Björklund har ännu en gång varit framgångsrik i Alliansens budgetförhandlingar. Denna gång handlar det om att stärka elevernas kunskaper i matematik. Tre delar består satsningen av, nämligen höjning av mattelärarnas kompetens, fler lektioner i matematik och fortsättning på Folkpartiets och Alliansen läsa-skriva-räkna-garanti för elever i de tre första årskurserna i grundskolan (lågstadiet).
Att lärarkompetensen behöver höjas förstår man av det faktum att endast 40 % av matematiklärarna i grundskolans årskurser 6-9 är fullt behöriga. På gymnasiet är det än värre, endast 35 % har full behörighet i ämnet.
Läs mer om varför denna satsning är nödvändig i Jan Björklunds Nyhetsbrev.

Se kommentarer i DN, SvD, Aftonbladet och bloggar Mark Klamberg, Lotta Edholm, Tommy Rydfeldt, Folkpartiet i Norrköping

måndag 5 september 2011

Alla kommuninvånare använder inte dator

Idag på kommunstyrelsens planeringsutskott redovisade kommunikationsavdelningen förslag till hur kommunen kan modernisera och effektivisera kommunikationen med kommuninvånarna. En del (yngre) politiker tyckte att vilka kanaler som kommunen använder är inte politik och kunde alltså med fördel överlåtas på tjänstemännen att bestämma.

Fel tänkt, menar jag. Vilka informationskanaler en kommun använder för att kommunicera med medborgarna är i högsta grad politik. Kommunen måste garantera att alla invånare kan ta del av den kommunala informationen. Det handlar om att alla inte har dator, att uppkoppling inte fungerar där en del bor, att alla inte kan hantera modern teknik beroende på ålder och/eller funktionsnedsättning och säkert en rad andra olika skäl därutöver. Var ligger då ansvaret att se till att också dessa medborgare får tillgång till information? Ja självklart hos oss som är valda att företräda dem. Och som kan ställas till svars vid nästa val.

Det är så lätt att tro att bara för att man själv kan skaffa all information via några knapptryck så fungerar det för alla andra också. För övrigt är jag ganska trött på allt knapptryckande under sammanträden. Det måste vara ganska trist att vara föredragande på ett nämnd-/styrelsesammanträde och se ett antal ledamöter ägna sin uppmärksamhet åt Facebook eller andra viktiga info-kanaler.