onsdag 10 augusti 2011

S,V,MP-populism i Linköping kring högkostnadsskyddet

ÖstgötaCorrespondenten skriver idag om den politiska oenigheten i Linköping i samband med remissvaret till regeringen angående ett förhöjt högkostnadsskydd. Har bloggat en kommentar på min andra blogg. Läs hela inlägget här:

Regeringen har skickat ut förslag om höjt högkostnadsskydd inom områdena öppen sjukvård och läkemedel. Inga höjningar har skett sedan slutet på 1990-talet trots att kostnaderna ökat. Det kloka hade varit att indexreglera högkostnaddsskydden så som Linköpings kommun har gjort med avgifter. När så inte sker blir skillnaden stor när sedan väl en höjning blir nödvändig.Vilket alltså nu är fallet.

I regeringens förslag anges fördelningseffekter d v s beräkningar om hur stor höjning som kan förväntas ske för den enskilde individen innan skyddet inträder om de föreslagna förändringarna genomförs.

Trots denna beskrivning från regeringen så kräver socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Linköping att konsekvenserna ska utredas lokalt i Linköping innan remissvar kan lämnas. Jag har svårt att se att effekterna för enskilda individer skulle bli annorlunda om en konsekvensutredning görs lokalt.

Linköping har svarat till regeringen med att beskriva hur ett förändrat högkostnadsskydd kan påverka försörjningsstödet och avgifterna för vård och omsorg, där förbehållsbelopp tillämpas.

Min undran är: anser (S), (V), (MP) i Linköping att högkostnadsskydden aldrig ska ändras? För på grund av att både s-regering och alliansregering har underlåtit att successivt reglera dessa ekonomiska skydd i enlighet med höjda prisbasbelopp varje år så blir nu höjningen mer kännbar för den enskilde. Hade justering skett varje år så hade förändringen stannat vid några tior per år.

Svaret på min fråga till oppositionen är sannolikt:populism och ingenting annat. Hade det varit en socialdemokratisk regering som skickat ut förslaget hade nog ingen lokal konsekvensutredning krävts.Inga kommentarer: