onsdag 24 augusti 2011

Hur länge kan SAAB överleva?

I kväll meddelade SAAB i Trollhättan att inte heller denna månad klarar man lönerna. Det är sanslöst! Vilken annan arbetsgivare skulle kunna meddela sina anställda kvällen innan lönedag att sorry, det finns inga pengar - inte den här gången heller.
Nu tycks åtminstone tjänstemannafacket bestämt sig för att agera. Konkurs nästa om inte lönerna betalas denna gång. Och för de anställda träder den statliga lönegarantin in. Det tycks väl som det enda rimliga nu. Förvånande att företaget överlevt så här långt. Ja, överlevt och överlevt. Det är väl en sanning med modifikation. Ingen vill längre sälja dess bilar. Kommer ju heller inte att finnas några att sälja snart.

Länkar: http://www.corren.se/Ekonomi/?articleId=5750193&date=&menuids=
              http://svt.se/2.22620/1.2511427/inga_saab-loner_i_morgon?lid=puff_2511427&lpos=rubrik

tisdag 23 augusti 2011

Var finns föräldrarna vid nollningen?

Ja, det undrar Polisen och det undrar många av oss andra både vuxna och unga. För egen del nattvandrade jag och min man ett antal gånger då vår dotter var i tonåren. Jag har också gjort det i min politikerroll.
Visst ska skolan göra vad som går för att förhindra avarterna av denna nollning vid höstterminens början. Och skolorna gör det också. Men det som beskrivs i media har försigått på kvällstid. Och då är det knappast skolans ansvar att ha koll på eleverna.
Jag har svårt att tro att ettorna minns sin start i gymnasiet med glädje när de tänker tillbaka på kränkningar och fylla. För en del kanske kvällen sätter negativa spår som aldrig helt går ur.
Och hur många nya ettor oroar sig nästkommande sommar för sin gymnasiestart efter att ha sett och hört om dessa avarter?
Länkar: http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5746991 samt http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5748158

onsdag 10 augusti 2011

S,V,MP-populism i Linköping kring högkostnadsskyddet

ÖstgötaCorrespondenten skriver idag om den politiska oenigheten i Linköping i samband med remissvaret till regeringen angående ett förhöjt högkostnadsskydd. Har bloggat en kommentar på min andra blogg. Läs hela inlägget här:

Regeringen har skickat ut förslag om höjt högkostnadsskydd inom områdena öppen sjukvård och läkemedel. Inga höjningar har skett sedan slutet på 1990-talet trots att kostnaderna ökat. Det kloka hade varit att indexreglera högkostnaddsskydden så som Linköpings kommun har gjort med avgifter. När så inte sker blir skillnaden stor när sedan väl en höjning blir nödvändig.Vilket alltså nu är fallet.

I regeringens förslag anges fördelningseffekter d v s beräkningar om hur stor höjning som kan förväntas ske för den enskilde individen innan skyddet inträder om de föreslagna förändringarna genomförs.

Trots denna beskrivning från regeringen så kräver socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Linköping att konsekvenserna ska utredas lokalt i Linköping innan remissvar kan lämnas. Jag har svårt att se att effekterna för enskilda individer skulle bli annorlunda om en konsekvensutredning görs lokalt.

Linköping har svarat till regeringen med att beskriva hur ett förändrat högkostnadsskydd kan påverka försörjningsstödet och avgifterna för vård och omsorg, där förbehållsbelopp tillämpas.

Min undran är: anser (S), (V), (MP) i Linköping att högkostnadsskydden aldrig ska ändras? För på grund av att både s-regering och alliansregering har underlåtit att successivt reglera dessa ekonomiska skydd i enlighet med höjda prisbasbelopp varje år så blir nu höjningen mer kännbar för den enskilde. Hade justering skett varje år så hade förändringen stannat vid några tior per år.

Svaret på min fråga till oppositionen är sannolikt:populism och ingenting annat. Hade det varit en socialdemokratisk regering som skickat ut förslaget hade nog ingen lokal konsekvensutredning krävts.söndag 7 augusti 2011

Lärarlöner och socialförsäkring i Marstrandstal

Folkpartiets partiledare Jan Björklund har idag haft sitt traditionsenliga sommartal i Marstrand. Lägligt nog så här inför starten på Alliansregeringens budgetförhandlingar. Som framgår av Jans nyhetsbrev så innehöll talet fokus på lärares möjligheter till karriärvägar och lärarnas lönevillkor men också besked om att FP vill rätta till det som blivit fel i sjukförsäkringsreformen.

Det är utmärkt att Folkpartiet nu ger sig in i debatten om sjukförsäkringen också på partiledarnivå. Fram till mitten på 2000-talet ansågs Folkpartiet vara det Alliansparti som både ledde debatten om svenska socialförsäkringar och värnade om en trygg försäkring. Precis som Jan Björklund skriver i sitt nyhetsbrev så har förändringarna som Alliansregeringen genomfört varit nödvändiga. Reformerna stämde också med de motioner som Folkpartiet och övriga Allianspartier skrev i opposition sedan 1997, då missskötseln av försäkringen började. Men en regering måste kunna rätta till regelverk som gör att svårt sjuka människor kommer i kläm. Innebörden av begreppet "trygga socialförsäkringar" är att de ska hjälpa och inte stjälpa när allvarlig sjukdom drabbar en människa.

Att skapa karriärvägar för lärare genom att införa tjänster som adjunkter och lektorer är också bra. Om staten bidrar med pengar så underlättar det ett genomförande. Höjda lärarlöner mer generellt är också angeläget. Där tycks kommunerna få klara av det på egen hand, vilket kan vara möjligt såvida inte en ny finanskris inträffar. Risken för det känns just idag som näraliggande.

Ytterligare länkar: DN, SvD