tisdag 21 juni 2011

Arbetslinjen för alla som kan och vill arbeta

Läs här min kommentar i Linköpings Tidning idag med anledning av regeringens strategi för
funktionshinderpolitiken kommande år.

Nationell strategi ökar chans till jobb


Regeringen har presenterat sin nya strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken under perioden 2011 till 2016. Strategin sätter bland annat upp målet att sysselsättningsgraden för personer med nedsatt arbetsförmåga ska öka.

– Arbetslinjen är för alla. Kan man så ska man ha en egen försörjning och det betyder mycket för självkänslan och självbestämmandet att ha ett arbete att gå till, säger Linnéa Darell, ordförande i omsorgsnämnden i Linköping.

Höjd målsättning
Strategin innehåller en ny utredning som ska se över hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan förbättras för att fler med funktionsnedsättning ska kunna få och behålla ett arbete.
– Vi har nyligen höjt målsättningen för personer som ska gå från daglig verksamhet inom omsorgen till att ha ett jobb från tre till fyra personer och är på god väg att kunna nå målsättningen. Med förbättrat stöd på arbetsmarknaden kommer vi framöver att kunna höja ambitionerna i Linköping ytterligare några steg, säger Linnéa Darell.

Välkommen dialog
En annan del i den nya strategin handlar om att inleda överläggningar med organisationen Sveriges Kommuner och Landsting för att se hur den offentliga sektorn kan ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Dialogen välkomnas av Linnea Darell:
– De flesta kommuner kan och borde göra mer, det gäller även Linköping. Jag har höga förhoppningar om att dialogen ska kunna resultera i bra former för utvecklingsarbetet med att erbjuda fler arbetsplatser.

Inga kommentarer: