onsdag 18 maj 2011

Snabb-bygge av gruppbostäder inte möjligt, tyvärr

På dagens sammanträde med omsorgsnämnden frågade oppositionen traditionsenligt: blir det några nya gruppboenden?
Omsorgskontoret och jag redogjorde återigen för att ett nytt öppnade i april, att ytterligare ett par stycken är påbörjade, att flera nya bostäder är inplanerade i de detaljplaner som är på gång varav en plan är överklagad. Alltså samma information som lämnades vid sammanträdet förra månaden och även vid fullmäktigemötet i april.

Jag vet inte om oppositionen tror att vi från Alliansen avbeställer boenden mellan sammanträdena. Jag skulle också önska att bostadsplanering vore en betydligt snabbare process. Men nu är det inte så. Om dessutom en granne eller flera bestämmer sig för att utnyttja sin demokratiska rätt att överklaga en plan så kan processen förlängas med ett år och mer.

När sedan alla planer är klara så är det tyvärr inte lika enkelt som de monteringsfärdiga villor som vi ser lyftas ner i delar från en trailer och snabbt vara på plats färdiga att inreda. Ännu har inget företag tyckt att det är en affärsidé, uppenbarligen. Utom i oppositionens värld.

Det kan tyckas som att jag raljerar. Visst är det ett problem att flera personer inte får beviljad plats i gruppbostad så snabbt som man skulle önska. Men det går inte fortare för att oppositionen ställer exakt samma fråga varje månad.

Inga kommentarer: