måndag 2 maj 2011

Bin Laden är död

Usama Bin Laden är död. Delar Cecilia Malmströms uppfattning att än bättre hade varit att han infångats och ställts inför rätta och dömts för de fruktansvärda brott han begått. Men hans död är också en framgång. Dock ska vi inte tro att terrorismen är död, vilket också Cecilia konstaterar.
Jag hoppas att världen slipper uppleva hämndattacker.
Se http://ceciliamalmstrom.wordpress.com/2011/05/02/arbetet-mot-terrorism/

Inga kommentarer: