onsdag 11 maj 2011

Alla barn och unga behöver trygghet

Men tyvärr fungerar det inte alltid så. Folkpartiet skriver på kampanjsidan så här:
Många barn växer upp i trasiga hem. När föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt barn måste samhället som en yttersta åtgärd gripa in och se till att barnet får den trygghet, den omsorg och det skydd som alla barn har rätt till.
Över 17 000 barn och ungdomar är omhändertagna av socialtjänsten. Samhället har tagit på sig ansvaret för att ge dem en bättre start i livet. Men socialtjänsten följer inte upp barnen tillräckligt. Många barn upplever att ingen lyssnar och ingen ser. En stor del av barnen misslyckas i skolan och får allvarliga problem som vuxna. Samhällets mest utsatta barn har inte fått det stöd som de behöver. Det måste vi ändra på.

I min kommun Linköping jobbar flera av mina engagerade partikollegor med kampanjen. Men det räcker förstås inte med en månads kampanj för att alla barn och unga ska få en bättre och tryggare tillvaro. Förbättringar måste ske långsiktigt och tillsyn och kontroll av verksamheter ske kontinuerligt.

Läs t ex vad Marianne Åhman skriver.

Inga kommentarer: