måndag 4 april 2011

Vart tog elallergikerna vägen?

SVT:s regionala nyhetsprogram Östnytt har gjort en uppföljning av ett inslag som sändes för 10 år sedan och handlade om elallergi. Då var frågan "het" kring hur personer som inte tålde all den strålning som förekom på grund av ökningen av antalet mobiltelefoner, datorer och master. I Linköpings kommun hade några år tidigare möjlighet till bostadsanpassningsbidrag införts för den som behövde få sin bostad elsanerad för att kunna bo kvar. Andra bostadsmöjligheter prövades av omsorgsnämnden. Några personer "provbodde" men bestämde sig för att flytta därifrån. Idag finns fortfarande en person kvar i det särskilda boende, som kommunen tillhandahöll.
I TV-inslaget kommenterar jag det faktum att sedan år 2005 har ingen sökt bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Med tanke på hur utvecklingen varit och fortfarande är vad gäller telefoner och annan utrustning som ansågs framkalla allergi, så är detta anmärkningsvärt. Men kanske är det så att strålningen inte längre är så intensiv att den förorsakar omfattande besvär. Det vore ju verkligen fantastiskt.

Många personer upplevde sig missförstådda och kränkta när deras besvär inte togs på allvar. Man jämförde med larmrapporterna om amalgamskador, som inte togs på allvar från början. Så småningom fick dock de drabbade rätt. Amalgamet var boven och många blev tvungna att sanera sina tandfyllningar. Något liknande har dock inte skett avseende elallergi. Forskare är fortfarande tveksamma till elallergikernas egna uppfattningar om orsaken till deras problem.

Hur eller hur - människor upplever sig sjuka och detta måste på något sätt mötas. I Linköping har vi valt att försöka hjälpa dem som drabbats. 

Inga kommentarer: