söndag 3 april 2011

Årsmöteslördag

Igår hade Folkpartiet i Östergötland årsmöte i Finspång med integrationsminister Erik Ullenhag som gäst och årsmötestalare. Se min partikollega José Kimengas blogg.

Förbundsstyrelsen fick ny ordförande, Mathias Sundin, oppositionsråd i Norrköping, vilket Radio Östergötland uppmärksammar idag.

Årsmötet biföll en motion av Kjell Fransson, Motala. Motionen "Öka underhållet och reinvesteringarna av järnvägsnätet" ska skickas till partistyrelsen och dessutom bli en motion till höstens landsmöte. Jag ser på DN-debatt att infrastrukturministern tycker att regeringen satsar "historiskt mycket pengar" på järnvägsunderhåll. Det må vara "histoiskt mycket pengar". Men om dessa pengar inte är tillräckliga för det behov som finns efter årtionden av socialdemokratisk misskötsel så behövs än större tillskott.
Nu ankommer det på oss som är ombud på landsmötet i oktober att argumentera väl så motionen blir bifallen.

Inga kommentarer: