onsdag 27 april 2011

Twin Cities of Sweden

Folkpartiet i Linköping och Norrköping vill marknadsföra de båda städerna under begreppet Tvillingstäderna Linköping-Norrköping (eng. Twin Cities of Sweden). Min partikollega Mattias Sundin och jag presenterade förslaget idag med anledning av att marknadsbolaget (ägs av de båda kommunerna, näringslivet och Universitetet i Linköping) funderar på namnbyte.

Begreppet Fjärde Storstadsregionen har använts sedan några år tillbaka dock utan större framgång. Var ligger Fjärde Storstadsregionen och vem vill vara nummer fyra? Ingen benämner Göteborgsområdet som Andra storstadsregionen eller Malmöområdet som den tredje. Alltså: ortsnamn måste finnas med.

I Marknadsbolagets engelska presentation skrivs Twin Cities of Sweden. Varför inte motsvarande i svensk tappning d v s Tvillingstäderna Linköping-Norrköping?

Se också Mattias blogg.

söndag 17 april 2011

En helg med flyt

Ja, inte i betydelsen att tillbringat helgen på sjön även om vårvärmen idag infunnit sig på riktigt. Nej, båten sålde vi för några år sedan. Var sak har sin tid.
Med flyt menar jag att det mesta av det jag föresatt mig att göra över helgen nu är gjort. Jag brukar annars planera in mycket mer än jag se´n förmår åstadkomma, när medvetenheten om att det faktiskt är helg infinner sig.
Eftersom detta är sista helgen före påsk så hade jag bestämt mig för att skura alla golv i huset (inte gjort på länge) och tvätta åtminstone några fönster. Tro´t eller ej - igår blev golven rena och idag är hälften av husets fönster tvättade. Och ändå har jag hunnit sitta i solen ett par timmar. Det kallar jag flyt.

torsdag 14 april 2011

Behovet av kompetensutveckling inom LSS-området

Under två veckor har behovet av kompetensutveckling inom LSS-området debatterats i Dagens Samhälle. Först ut var Karl Grunewald som en vecka senare fick svar av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Lika engagerat som Grunewalds inlägg var, lika avslaget ointresserat tedde sig - tyvärr - ministerns svar (DS nr 13). Här kan Du läsa mitt inlägg i veckans upplaga av samma DS.

Lyft kompetensfrågorna med det snaraste!

Karl Grunewald kritiserade i nr 12 regeringen för att personal inom främst LSS- omsorgen för personer med funktionsnedsättning inte fått något kompetenslyft. Tyvärr visar inte ansvarig minister, Maria Larsson (KD), i sitt svar i nr 13 att staten kommer att ta det ansvaret heller. Psykiatrisatsningarna är bra, men bidrar inte till kompetensutvecklingen för övriga delar av funktionshinderområdet.
Kompetenshöjning inom LSS-området berör inte bara omsorgspersonal i boenden och andra verksamheter. Det handlar i lika stor utsträckning om personal på alla nivåer och politiker, vilket LSS-kommittén underströk mycket tydligt. Signalerna om att det råder obalans mellan teori och praktik det vill säga mellan vad lagen föreskriver och vad som i verkligheten tillämpas måste tas på allvar. Denna obalans leder till kvalitetsbrister.
För att uppnå god kvalitet måste det finnas kunskaper om funktionsnedsättningar och insikt om de värderingar som ligger till grund för lagstiftningen. Det sistnämnda upplever jag alltemellanåt ha tappats bort under de snart tjugo år som gått sedan LSS infördes.
När LSS-kommittén 2008 betonade behovet av kompetensutveckling i sitt slutbetänkande, var uppmaningen till regeringen att överväga en samlad och framtidsinriktad satsning på kompetensutveckling och långsiktig personalförsörjning inom hela funktionshinderområdet, och det handlar inte bara om LSS.
Även den nationella rapporten Investera nu! från 2004 innehöll förslag om åtgärder för kompetensförsörjning på funktionshinderområdet, utöver äldreomsorgen. Oavsett regering så har förslagen på LSS-området inte förverkligats.
Ännu finns tid att ta till vara LSS-kommitténs förslag, men det brådskar annars riskerar vissa delar att behöva uppdateras. Fullt användbar är dock den del som handlar om kompetensutveckling. Ett Kompetenslyft är önskvärt med det snaraste!
Linnéa Darell
Kommunalråd (FP) och ordf, omsorgsnämnden, Linköping; tidigare ledamot LSS-kommittén

Jag hoppas att någon på Socialdepartementet reagerar och framförallt agerar.

En som reagerat idag är RBU:s förbundsjurist, vilket gladde mig.

"Hej Linnéa!
Tack för en bra debattartikel i Dagens Samhälle idag! RBU står givetvis också bakom kravet på en kompetenssatsning.
Med vänlig hälsning,
Henrik Petrén
Förbundsjurist"

Var för övrigt på en fantastisk musik- och teaterföreställning idag. Om den har jag skrivit på min lokala Corre-blogg. Se här http://www.corren.se/bloggar/blogentry.aspx?blogg=5326965&entry=5607689


måndag 4 april 2011

Vart tog elallergikerna vägen?

SVT:s regionala nyhetsprogram Östnytt har gjort en uppföljning av ett inslag som sändes för 10 år sedan och handlade om elallergi. Då var frågan "het" kring hur personer som inte tålde all den strålning som förekom på grund av ökningen av antalet mobiltelefoner, datorer och master. I Linköpings kommun hade några år tidigare möjlighet till bostadsanpassningsbidrag införts för den som behövde få sin bostad elsanerad för att kunna bo kvar. Andra bostadsmöjligheter prövades av omsorgsnämnden. Några personer "provbodde" men bestämde sig för att flytta därifrån. Idag finns fortfarande en person kvar i det särskilda boende, som kommunen tillhandahöll.
I TV-inslaget kommenterar jag det faktum att sedan år 2005 har ingen sökt bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Med tanke på hur utvecklingen varit och fortfarande är vad gäller telefoner och annan utrustning som ansågs framkalla allergi, så är detta anmärkningsvärt. Men kanske är det så att strålningen inte längre är så intensiv att den förorsakar omfattande besvär. Det vore ju verkligen fantastiskt.

Många personer upplevde sig missförstådda och kränkta när deras besvär inte togs på allvar. Man jämförde med larmrapporterna om amalgamskador, som inte togs på allvar från början. Så småningom fick dock de drabbade rätt. Amalgamet var boven och många blev tvungna att sanera sina tandfyllningar. Något liknande har dock inte skett avseende elallergi. Forskare är fortfarande tveksamma till elallergikernas egna uppfattningar om orsaken till deras problem.

Hur eller hur - människor upplever sig sjuka och detta måste på något sätt mötas. I Linköping har vi valt att försöka hjälpa dem som drabbats. 

söndag 3 april 2011

Årsmöteslördag

Igår hade Folkpartiet i Östergötland årsmöte i Finspång med integrationsminister Erik Ullenhag som gäst och årsmötestalare. Se min partikollega José Kimengas blogg.

Förbundsstyrelsen fick ny ordförande, Mathias Sundin, oppositionsråd i Norrköping, vilket Radio Östergötland uppmärksammar idag.

Årsmötet biföll en motion av Kjell Fransson, Motala. Motionen "Öka underhållet och reinvesteringarna av järnvägsnätet" ska skickas till partistyrelsen och dessutom bli en motion till höstens landsmöte. Jag ser på DN-debatt att infrastrukturministern tycker att regeringen satsar "historiskt mycket pengar" på järnvägsunderhåll. Det må vara "histoiskt mycket pengar". Men om dessa pengar inte är tillräckliga för det behov som finns efter årtionden av socialdemokratisk misskötsel så behövs än större tillskott.
Nu ankommer det på oss som är ombud på landsmötet i oktober att argumentera väl så motionen blir bifallen.