söndag 6 februari 2011

Äntligen blogg igen!

Hoppas jag har några trogna läsare kvar. Vad har hänt med Linneas bloggande, undrar ni kanske. Ja dels mängder med arbete. Nya och nygamla uppdrag innebär uppstarter på ett antal områden.

Omsorgsnämnden där jag är fortsatt ordförande har haft sitt första möte. Inte mindre än 16 nya ledamöter/ersättare (nämnden består av 11 ledamöter och lika många ersättare). Många är också ganska nya i politiken överhuvudtaget. Alla partier verkar ha genomfört ett generationsskifte i samband med höstens val. Första sammanträdet flöt ändå på riktigt bra. Kansliet lämnade bra information om rutiner som gäller och stämningen var god.

Nygammalt uppdrag för mig är att vara kommunalråd med gruppledaransvar. Dit hör det helt nya uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, vilket innebär sammanträde med styrelsens planeringsutskott varje måndag förmiddag, samråd med övriga Allianskommunalråd varje tisdag och kommunstyrelse 1-2 ggr per månad. Och så förstås kommunfullmäktige en gång i månaden.

Förra veckan nystartade det omorganiserade Läns-SLAKO, ett samarbetsorgan på det sociala området mellan länets 13 kommuner och landstinget. SLAKO har många tunga uppgifter på agendan. Äldreuppdraget, barnuppdraget och så planering kring en trolig överföring av hemsjukvården till kommunerna är de mest omfattande.
Äldre- resp barnuppdraget är två uppgifter med syfte att - på resp områden - öka samverkan mellan kommun och landsting. Allt i enlighet med den önskan som befolkningen har.

Hemsjukvården har förts från landsting till kommuner i 10 av Sveriges län. Resterande 11, varav Östergötland är ett, har att välja på att göra det frivilligt d v s på eget initiativ eller att så småningom följa regeringens lagstiftning om sådan huvudmannaskapsförändring.
Mycket av det nu påbörjade planeringsarbetet kommer att ligga på SLAKOs arbetsutskott, där jag valdes till vice ordförande i fredags. Känns som en riktig och viktig utmaning.

Inga kommentarer: