onsdag 13 oktober 2010

Psykiatridagar i Linköping

I går invigde jag Linköpings Psykiatridagar. För fjärde året i rad arrangerar IFS (Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser) i Linköping, HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping), Linköpings kommun och Landstinget dessa dagar. Alltid med spännande program, som ökar kunskaperna hos deltagarna.

Jag betonade behovet av än mer samarbete/samverkan mellan alla aktörer. Kommun och landsting behöver förbättra samverkan. Tillsammans behöver kommun och landsting förstärka samverkan med föreningslivet.

Av det jag hittills hunnit studera regeringens budgetproposition, som lämnades till riksdagen igår, så finns resurser till ytterligare förbättringar av den psykiatriska vården. Efter att fram till 2006 varit den mest eftersatta delen av svensk sjukvård har Alliansregeringens initiativ inneburit några steg framåt under de senaste fyra åren. Men mycket återstår innan Sverige har en psykiatri i världsklass.

Inga kommentarer: