tisdag 19 oktober 2010

Mänskliga rättigheter i Sverige

Idag lämnade Delegationen för mänskliga rättigheter sitt slutbetänkande SOU 2010:70 till regeringens företrädare, integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Delegationen presenterar huvudinriktningen i betänkandet på DN-debatt idag.

Där skriver man bl a att Sverige måste arbeta mer målmedvetet för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Delegationen ger exempel på områden. Det gäller bl a minoriteters rättigheter, det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och det handlar om att förhindra kränkningar av gamla på äldreboenden.

Jag tror många blir förvånade. Är inte mänskliga rättigheter säkerställda redan i vårt land? Nej, tyvärr. Här finns en hel del att göra. Om delegationens alla förslag är de rätta får väl den fortsatta debatten och de kommande analyserna visa.

Erik Ullenhag kommenterar:
Mänskliga rättigheter är en grundläggande del av en välfungerande demokrati och det krävs ett ständigt pågående arbete för att mänskliga rättigheter ska omfatta alla. Det är därför med stort intresse som jag i dag har tagit emot delegationens slutbetänkande, säger integrationsminister Erik Ullenhag, som har ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.
I betänkandet föreslås bland annat en rad nya lagregleringar för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna samt en ny myndighet som särskilt ska bevaka efterlevnaden.
- Det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter är mycket viktigt för bland annat integration, diskriminering och nationella minoriteter. Delegationens förslag är mycket omfattande och kommer därför att kräva en ingående analys. Jag ser fram emot att följa den debatt som säkert kommer att uppstå med anledning av förslagen, avslutar Erik Ullenhag.

Inga kommentarer: