fredag 17 september 2010

Valinfo från SD

Idag har jag fått valinformation i min brevlåda från Sverigedemokraterna (SD). Eftersom jag följer den politiska debatten ganska väl så var innehållet inte någon överraskning. Varje parti har naturligtvis rätt och skyldighet att redovisa sin politik inför väljarna. Men att sprida lögnaktig information om svenska trygghetssystem är ett grovt övertramp.

Exemplet från (SD) är påståendena om Äldreförsörjningsstödet. Syftet är förstås att ge sken av att äldre invandrare lättvindigt får ett bidrag som inte tillkommer äldre infödda svenskar. Sanningen är att äldreförsörjningsstödet utges vid behov till alla över 65 år, som behöver det. Så här är reglerna enligt Pensionsmyndigheten:

"Myter om äldreförsörjningsstödet

Äldreförsörjningsstödet är ett relativt nyinfört stöd till äldre som saknar tillräckligt med egna inkomster för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Det sprids en del myter om stödet. Här är några av dem.

Äldreförsörjningsstödet går bara till invandrare
Det stämmer inte. Alla som bor i Sverige och har fyllt 65 år kan bli beviljade äldreförsörjningsstöd. Ungefär var tredje person som får äldreförsörjningsstöd är född i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är högre än garantipensionen
Garantipension till ensamstående är 7526 kr per månad och sedan kan bostadstillägg på maximalt 6200 kr månad beviljas (om hyran är så hög). Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå med 4 786 kr per månad, dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 200 kr (om hyran är så hög). Garantipensionen är inte inkomstprövad. Däremot beror äldreförsörjningsstödets storlek på pensionärens inkomster.

Kostnaderna för äldreförsörjningsstödet är höga och stiger i snabb takt
Det finns cirka 11 000 personer i Sverige som har äldreförsörjningsstöd. Antalet personer med äldreförsörjningsstöd är relativt konstant över tid. Stödet kostar sammanlagt 530 miljoner kronor år 2010. Det kan till exempel jämföras med garantipensionen som betalas ut till drygt 700 000 pensionärer och kostar 18 miljarder kronor år 2010.

Du kan få äldreförsörjningsstöd utan att ha bott en enda dag i Sverige
Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstöd kan bara beviljas om du är fast bosatt i Sverige.

Det görs ingen ekonomisk prövning när du söker äldreförsörjningsstöd
Det stämmer inte. Äldreförsörjningsstödets storlek beror på både dina inkomster och din hyra. Reglerna för inkomstprövningen är lika för den som har äldreförsörjningsstöd som för den som har bostadstillägg.

Du kan ha tillgångar och pension från utlandet utan att det påverkar stödets storlek
Det stämmer inte. Alla inkomster, även de som kommer från utlandet, påverkar äldreförsörjningsstödets storlek.

Du kan vistas utomlands under en lång tid och ändå få äldreförsörjningsstöd
Det stämmer inte. Personer, som inte är EU-medborgare, kan vistas utomlands högst tre månader.

Sidan uppdaterades 2010-08-31"

Inga kommentarer: