söndag 29 augusti 2010

Röd-gröna saknar respekt för äldres självbestämmande

De röd-gröna (S,V,MP) presenterade idag förslaget "Ökad livskvalité för äldre" (DN, SvD). Det är lätt att konstatera att den kollektivistiska synen på äldre kvarstår. Inte ett spår av att visa respekt för att man även när man blir gammal och behöver vård och omsorg så både man kan och vill bestämma över sin vardag, sitt boende och den service man behöver.
Ingenting om att lagen om valfrihet, som Alliansregeringen infört, ska behållas om det blir regeringsskifte. Ingenting om att utveckla en mer flexibel hemtjänst. De röd-gröna föreslår något som på papperet framställs som självbestämmande, nämligen fria timmar i äldreomsorgen - egen tid. Som exempel på vad sådan tid skulle kunna användas till är att besöka ett muséum, få massage eller få hjälp att ordna en festmåltid. Dock ska kommunen ytterst bestämma vad som kan inrymmas i denna s.k. fria tid!

Detta förslag väcker flera frågor. Den som bor i ett äldreboende borde väl redan idag kunna få hjälp att ordna en festmåltid eller gå på muséum? Varför inte bibehålla RUT-avdraget och därmed ge den gamle verklig möjlighet att kunna skaffa sig service utöver den som hemtjänsten normalt innehåller.

Jag vill säga till alla äldre och anhöriga: Välj fortsatt Alliansstyre både i kommun och regering. Då finns flexibel hemtjänst, där Du själv avgör av vem, hur och när servicen ska utföras. Då väljer Du Ditt boende och Du kan köpa servicetjänster genom RUT-avdrag t ex storstädning, fönsterputsning och snöskottning, som hemtjänsten oftast inte kan erbjuda. Om Folkpartiet får ett starkt inflytande i kommande Alliansregeringen kommer äldre att kunna köpa RUT-tjänster med 75 % avdrag. Dagens avdrag är, som bekant, 50 % för alla.

I de röd-gröna förslaget finns också parboendegarantin. Det är bra. Tyvärr tycks de inte vilja lagstifta, vilket betyder att med eventuellt fortsatt (S)-styre i Malmö kommer äldre par i likhet med Birgit och Per-Erik, som jag skrev om igår, ändå inte att få bo tillsammans när bara den ene behöver vårdboende. FP-förslaget innebär ett lagstöd till dem som vill bo tillsammans att få göra det.


Andra som bloggat om det röd-gröna förslaget är Mikael Wendt.

Inga kommentarer: