torsdag 12 augusti 2010

Om hemlöshet

På SVT/debatt skriver idag FP:s partisekreterare Erik Ullenhag om Folkpartiets vilja att minska hemlösheten. Utöver svårigheter att få hyresvärdar att hyra ut till personer med missbruk och/eller psykiska störningar så krävs det också en kommunal missbruksvård med god tillgänglighet och respekt för individen. Ett positivt samarbete med privata och kommunala hyresvärdar, som måste bygga på tillit till varandra, är också en förutsättning.

Linköping nämns som ett gott exempel i artikeln.
"Det svåra är inte att ordna lägenheter åt några tusen personer, utan att de ska kunna behålla dem. I Linköping, Sveriges femte största stad, finns i princip ingen som bor på gatan. Där finns bra utbyggda möjligheter att ordna ett boende även för den som missbrukar eller har andra problem. Till skillnad från i många andra kommuner är drogfrihet inte ett krav för att få ett ordnat boende."

Oavsett politiska majoriteter har politiker och tjänstemän under lång tid jobbat med målet "en lättillgänglig och individuell missbruksvård" inkluderande boendet för missbrukare/fd missbrukare. Det finns naturligtvis exempel på där bostadsfrågan inte lösts på ett tillfredsställande sätt också i Linköping men dessa exempel är få.

Det är alltid kul när gott arbete uppmärksammas inte minst av ens "egen" partisekreterare. Förhoppningsvis inspirerar det också andra att finna lösningar. Att minska hemlöshet är en av socialtjänstens viktiga utmaningar. Därför lyfter vi i Folkpartiet hemlöshet som en av våra valfrågor.

Inga kommentarer: