torsdag 26 augusti 2010

Det dolda missbruket en tickande bomb

Så drastiskt uttrycker sig regeringens utredare Gerhard Larsson om missbruket av alkohol och narkotika i Sverige. I det pågående utredningsarbetet syns att antalet personer med tungt missbruk av alkohol och narkotika har ökat med 20 respektive 15 % under den senaste tioårsperioden. En ljusglimt finns dock och det är att färre ungdomar använder alkohol och narkotika.
Gerhard Larsson uppmärksammar i sin artikel (DN-debatt idag) också att det dolda missbruket är omfattande. I siffrorna räknas också läkemedelsmissbruk. På många håll i landet är vårdresurserna otillräckliga. Larsson beskriver det så här:

"Inom alkoholområdet finns en tendens till att inte betrakta missbruk och beroende som behandlingskrävande sjukdomstillstånd, utan som beteendeproblem hos individen eller sociala problem. I vissa landsting anses inte behandling av missbruk eller beroende vara ett ansvar för hälso- och sjukvården, utan för kommunens socialtjänst, vilken saknar möjlighet att ordinera behandling med läkemedel. Detta kan vara en orsak till att personer med problem alltför sällan eller sent söker professionell hjälp."

Jag är glad att kunna konstatera att så är inte fallet i Linköping. Här finns ett gott samarbete mellan landstingets beroendevård och kommunens socialtjänst. Vården är lättillgänglig och den som är i behov av insatser på ett behandlingshem kan få det utan biståndsbedömning av socialtjänsten.

Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Min partikollega i landstinget, Reza Zarenoe, och jag har i dagarna presenterat några förslag till ökad samverkan mellan kommun och landsting rörande beroendevården.

"Folkpartister utlovar ökat samarbete
Linnéa Darell, första namn på Linköpings kommunfullmäktigelista, och Reza Zarenoe, första namn på Linköpings landstingsfullmäktigelista, presenterade under måndagen ett antal konkreta förslag för att förbättra vården och det kommunala arbetet kring psykiatri och missbruk.
Att psykiatri och missbruk är två områden som lyfts fram särskilt beror på att dessa områden i dagsläget är eftersatta och att efterfrågan på insatser ökar, framförallt bland unga.

- Ett av våra konkreta förslag i Folkpartiets program för kommunen är att starta ett ungdomsteam liknande Maria Ungdom i Stockholm, fast i mindre format, säger Linnéa Darell. Därför benämner vi det ”Mini-Maria”. Teamet ska ta emot unga som redan befinner sig i missbruk, men framförallt också finnas tillgängliga för dem som är oroliga för att någon kompis eller närstående har problem med alkohol eller droger.

- Samarbetet mellan beroendekliniken och kommunens socialtjänst är väl utvecklat i Linköping med hög kompetens hos medarbetarna, fortsätter Linnéa Darell. Därför ser vi i Folkpartiet också goda förutsättningar för att bygga ett Beroende- och kompetenscentrum i den centrala länsdelen. Ett sådant centrum kan utgöra en resurs för hela Östergötland.

- Folkpartiet har alltid värnat individens rätt i samhället, inte minst för de mest utsatta, säger Reza Zarenoe. Levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning är ofta sämre än för befolkningen i övrigt. Folkpartiet anser att en del av lösningen är att utveckla primärvården. Primärvårdens roll som en första instans bör förstärkas, vilket avlastar sjukhusen. Bland annat ska vårdcentralerna få ökad kompetens i att behandla psykisk ohälsa för att öka tillgängligheten inom psykiatrin.

Ett utökat samarbete mellan kommun och landsting är nyckeln till framgång, vilket Linnéa Darell och Reza Zarenoe lovar att verka för om de hamnar på beslutande poster inom kommunen respektive landstinget."

Corren skriver idag om förslaget bl a kring ett "Mini-Maria". Tyvärr hittar jag ingen länk till artikeln.

Inga kommentarer: