torsdag 29 juli 2010

Res inte utan försäkring!

Svd uppmärksammar alla resenärer inför utlandsresa om ändrad lagstiftning från den 1 augusti kring ansvarsfrågan om något händer. Den nya lagen innebär ett tydligt regelverk för förhållandet staten - individen i dessa fall.

Jag har skrivit om det vid två tillfällen den 19 februari och den 24 april i år.

Inga kommentarer: