måndag 5 juli 2010

Företagsvänliga FP-riksdagsledamöter

Organisationen Företagarna har genomfört sin årliga rankning av riksdagsledamöternas engagemang och arbetsinsatser för att främja företagandets och företagarnas villkor i Sverige. Inte mindre än FEM folkpartister placerade sig bland de sex bästa av Allianspartiernas ledamöter. Hans Backman, Agneta Berliner, Karin Pilsäter, Tina Acketoft och Liselott Hagberg (läs mer om undersökningen och kommentarerna här).

Östgötska riksdagsledamöter, oavsett partifärg, verkar inte ha varit så aktiva. Två kvinnor från (S) respektive (M) har topplaceringar. Om listorna (regeringspartierna) (oppositionen) är korrekta, får man sedan leta länge för att hitta någon östgöte på "prispallen".

Östergötland släpar efter vad gäller nyföretagande och jobb och har gjort så under lång tid. Länet behöver aktiva aktörer kring företagens och företagarnas villkor. Länets riksdagsledamöter är några sådana aktörer, som kan spela roll för en bättre utveckling. Självklart är inte motioner, interpellationer och frågor i riksdagen de enda aktiviteter som speglar intresset för företagande. Men eftersom företagarnas egen organisation lägger viss vikt dem så får man väl anse att de har betydelse.

Mitt engagemang har legat och ligger fortfarande kring småföretagarnas förutsättningar och inte minst villkoren för kvinnor som vill driva företag inom vård och omsorg. Som riksdagsledamot under åren 2002-06 var jag medlem i riksdagens företagarnätverk och i Sällskapet Politik och Näringsliv. Studiebesök och praktik på olika företag gav mig ständigt nya insikter.

Som kommunpolitiker har jag både under nuvarande och tidigare mandatperioder engagerat mig i förutsättningarna för entreprenörsverksamhet inom framförallt vård- och omsorgssektorn. Att behålla och utveckla RUT-avdraget kommer jag att debattera i valrörelsen.
Det handlar om många jobb i tjänstesektorn inte minst i Linköping och Östergötland.

Uppväxt i en småföretagarfamilj, med nära anhöriga och vänner som småföretagare, vågar jag påstå att jag känner villkoren väl. Som politiker med välfärdsfrågor som profil vet jag också att det är från det privata företagandet som resurserna till välfärden kommer.

Jag kommer att fortsätta detta arbete om jag kommer in i riksdagen i höst. Läs gärna mina svar på Företagarnas kandidatguide, när den öppnar. Och - glöm inte att kryssa mitt namn på Folkpartiets riksdagslista, om Du vill få en liberal företagsvänlig ledamot från Östergötland efter den 19 september.

Inga kommentarer: