torsdag 29 juli 2010

Ansvar en bristvara


Att det ska vara så svårt att inse att om skyddsutrustning slängs i vattnet vid Bergs slussar så saknas räddningshjälp för den som drabbas av av en olycka. Corren har tidigare skrivit om personer som badar i slusstrapporna med risk för både eget och andras liv. Idag kan vi läsa om att skyddsutrustning skadas och slängs i vattnet på nätterna! Corren idag.

Nu tvingas kanalbolaget att anlita väktare på nätterna. Vem ska betala dessa extrakostnader? Ja inte är de som förstör! Det är naturligtvis resenärerna och skattebetalarna, eftersom ansvaret för en kulturklenod som Göta Kanal är statens.

Jag blir så trött på den totala brist på ansvar för varandra och för det gemensamma. Sådana här tilltag går inte att ursäktas med "det var lite roligt" alternativt "i fyllan och villan".

Inga kommentarer: