fredag 18 juni 2010

Socialdemokrater i Linköping: Företagande inom vård&omsorg ska helst drivas av män

I Linköping startade för ett par år sedan IniCiera, en kreativ mötesplats för kvinnor. IniCiera är ett lokalt resurscenter för kvinnors företagande i Linköping. Syftet är att främja tillväxt, integration och jämställdhet så fler kvinnor startar företag.

Linköping tillämpar LOV (Lagen om valfrihet) för hemtjänst och Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Om det egna valet ska ge verklig valfrihet behöver fler företag än de stora "vårdjättarna" finnas.

Inom vård och omsorg är den absoluta merparten anställda kvinnor. Här, precis som på många andra områden, är det önskvärt med en bättre könsblandning. Fler män i vården och fler kvinnor i tekniska yrken.

Men kvinnor fortsätter att utbilda sig för att jobba i vårdbranscher och könsfördlening tycks bestå. Ska detta då förhindra kvinnor att bli egna företagare inom vård och omsorg? Nej, säger jag.
Jo, säger socialdemokraterna i omsorgsnämnden i Linköping. Kommunens näringslivsbolag har tillsammans med omsorgs- respektive äldrenämnden stött IniCieras arbete. Det bör inte fortsätta, enligt socialdemokraterna. Män ska starta företag inom vården och kvinnor inom typiskt "manliga" branscher.

I grunden tror jag att det socialdemokratiska utspelet handlar om att partiet inte vill utveckla medborgarnas möjligheter till allt ökad valfrihet. Partiet, tillsammans med sina rödgröna vänner V och MP, röstade nej till LOV (Lag om valfrihet) i riksdagen, när den infördes. Ju färre företag som finns att välja mellan desto mindre attraktivt kan möjligheten att välja bli ur ett medborgarperspektiv. För socialdemokraterna vet att det inte finns särskilt många män som startar lokal vårdföretag. Helt enkelt av det skälet att få män jobbar i dessa branscher.

Likaså kommer det att vara färre kvinnor, som startar företag i "manliga" branscher av motsvarande skäl. Åtminstone under överskådlig tid.
Slutsats: Kvinnorna blir kvar som anställda inom vård och omsorg, framförallt i offentlig sektor. Och Mona Sahlin kan fortsätta och prata om "tjejerna i Kommunal".

Inga kommentarer: