måndag 28 juni 2010

Dags för en oberoende utvärdering av massvaccineringen

Det beskedet kommer nu från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och refereras av Ekot. Tidigare har regeringen uppdragit till ett antal organisationer bl a Socialstyrelsen och SKL att göra en utvärdering. Visst kan och ska organisationer utvärdera sina beslut och insatser. Men hur objektiv kan en sådan utvärdering bli?
Särskilt tveksam kan man ha anledning att vara i detta fall, eftersom övertygelsen hos de som argumenterade för massvaccination var total. Inga invändningar bemöttes med annat än att detta var nödvändigt. En som vidhåller denna uppfattning men som ändå tycks vilja ha en oberoende utvärdering är landstingsrådet Christian Gustavsson.

Och oberoende utvärdering är sannerligen angeläget. 60 % av befolkningen har vaccinerats till en kostnad av totalt 1,5 miljarder kronor. Ansvarig på SKL Göran Stiernstedt säger till Ekot:

"En och en halv miljard kronor är väldigt mycket pengar, man får mycket sjukvård för den summan."

Jag håller helt med. Den 21 augusti förra året skrev jag på min blogg:
"Vad som kommit i skymundan är kostnaden (uppskattad till mellan 2 och 3 miljarder kronor) för massvaccinering ställd mot alla andra, redan idag kända, behov inom sjukvården som inte tillgodoses. Vad händer med de som väntar på en större operation - förlängs tiden med en redan svår väntan? Vad händer med de behov av utrustning som kan behövas på vissa håll - uppskjutna investeringar? Mediciner som redan idag inte ges på grund av att de anses för dyra trots bevisad god effekt? Landstingens redan utlagda sparbeting - blir de än mer omfattande?"
Läs gärna hela inlägget.


Inga kommentarer: