onsdag 30 juni 2010

Hur korkat får en tingsrätt döma?

Corren skriver om tingsrättsdomen i Linköping rörande en man som betalade sin hårklippning genom att lägga en sedel i frisörens behå. Ja, det lär vara sant. Än mer obegriplig är tingsrättens dom. Mannen frias från anklagelsen om sexuellt ofredande. Hans förklaring att kassaapparaten var sönder godtogs uppenbarligen av tingsrätten!!

Ska tjejer/kvinnor behöva tåla vd som helst? Om frisören varit en man - hade det varit lika okej att kunden pillat ner betalningen innanför byxlinningen? Nej, troligen inte.

"Jag delar inte tingsrättens bedömning och kommer med all sannolikhet att överklaga, säger åklagare Malin Nilsson."

Man må hoppas att att hon gör det och att nästa instans inte beter sig lika korkat.

tisdag 29 juni 2010

Alltjämt ojämlikt - om funktionshindrades villkor 2010

Socialstyrelsens rapport tio år efter det att riksdagen antog de handikappolitiska mål som skulle leda till att personer med funktionsnedsättning skulle ha lika förutsättningar för goda levnadsvillkor som andra medborgare konstaterar att stora skillnader fortfarande föreligger. Sämre utbildning, få har ett arbete, ekonomin är sämre än för personer utan funktionsnedsättning och hälsan och fritiden sämre. Särskilt tuffa villkor har personer mellan 20 och 29 år med psykisk ohälsa. Rapporten presenteras idag på DN-debatt.

Jag kan inte påstå att jag är överraskad. Men bekymrad och besviken. Besviken på att politiken och vi politiker inte förmått åstadkomma mer på tio år alla goda ambitioner till trots. Besviken på att rapporter av det här slaget inte väcker någon större uppmärksamhet och medborgerliga krav på åtgärder omgående. Som det blir annars när brister i välfärden redovisas.

I höst är det val. Välfärden kommer att diskuteras och debatteras. Vi som är engagerade i handikappolitiken måste lyckas lyfta ojämlikheten i levnadsvillkor mellan personer med respektive utan funktionsnedsättning. Jag hoppas att dagens rapport kan vara en bra sakinformation.

Några har i alla fall bloggat om rapporten, som t ex Immanuel Brändemo ,Redaktörn, FUBbloggen, Steve reflekterar

måndag 28 juni 2010

Dags för en oberoende utvärdering av massvaccineringen

Det beskedet kommer nu från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och refereras av Ekot. Tidigare har regeringen uppdragit till ett antal organisationer bl a Socialstyrelsen och SKL att göra en utvärdering. Visst kan och ska organisationer utvärdera sina beslut och insatser. Men hur objektiv kan en sådan utvärdering bli?
Särskilt tveksam kan man ha anledning att vara i detta fall, eftersom övertygelsen hos de som argumenterade för massvaccination var total. Inga invändningar bemöttes med annat än att detta var nödvändigt. En som vidhåller denna uppfattning men som ändå tycks vilja ha en oberoende utvärdering är landstingsrådet Christian Gustavsson.

Och oberoende utvärdering är sannerligen angeläget. 60 % av befolkningen har vaccinerats till en kostnad av totalt 1,5 miljarder kronor. Ansvarig på SKL Göran Stiernstedt säger till Ekot:

"En och en halv miljard kronor är väldigt mycket pengar, man får mycket sjukvård för den summan."

Jag håller helt med. Den 21 augusti förra året skrev jag på min blogg:
"Vad som kommit i skymundan är kostnaden (uppskattad till mellan 2 och 3 miljarder kronor) för massvaccinering ställd mot alla andra, redan idag kända, behov inom sjukvården som inte tillgodoses. Vad händer med de som väntar på en större operation - förlängs tiden med en redan svår väntan? Vad händer med de behov av utrustning som kan behövas på vissa håll - uppskjutna investeringar? Mediciner som redan idag inte ges på grund av att de anses för dyra trots bevisad god effekt? Landstingens redan utlagda sparbeting - blir de än mer omfattande?"
Läs gärna hela inlägget.


söndag 27 juni 2010

De rödgröna och EU

Idag skriver DN att de rödgröna är ense om vilken Europapolitik de ska föra om de vinner valet i höst. Av DN-artikeln att döma tycks det vara en gemensam arbetsgrupp som enats men man får väl anta att innehållet är förankrat hos - och accepterat av - respektive partiledning.

Sedan återstår att se vad de tre partiernas gräsrötter tycker. Särskilt intressant blir det att följa reaktionerna hos Vänsterpartiets medlemmar. Av dokumentet att döma känns inte mycket av Lars Ohlys tidigare uttalanden igen. Och definitivt inte skrivningarna i deras partiprogram. Men vad betyder ett partiprogram om man som kommunist kan få bli minister i en regering i Sverige?

Att uppgörelsen engagerar många bloggare är lätt att se. Se några kloka inlägg:
Anne-Marie Ekström, Mark Klamberg, Carl B Hamilton, Rasmus (liberal), Carina Boberg, Sörlidens.

En underbar söndag

Sitter på altanen och bloggar. Brukar vara lite knepigt med solen men markisen gör det möjligt. Håller med Anne-Marie om behovet av solskärm för datorer.


Reflekterade tidigare idag över vilket fantastiskt land Sverige är med årstidsväxlingar och allemansrätt. När jag gick min morgonpromenad kunde jag njuta av fågelsången och blånande linfält. De sistnämnda är en ganska ny företeelse här i trakterna.


Jag förstår att besökare från andra länder avundas vår allemansrätt, som ger så rika möjligheter till naturupplevelser. Alldeles gratis dessutom.

lördag 26 juni 2010

Förtroendet för regeringen

Ser att många kommenterar SKOP-undersökningen om att förtroendet för Alliansregeringen håller i sig och till och med ökar (DN). Läs bl a Rasmus (liberal), Anne-Marie Ekström, Per Altenberg och Sörlidens. Men i likhet med mina bloggande vänner så vill jag också varna för att ta ut några segrar i förskott. Hårt arbete är vad som gäller de 85 dagar som återstår till den 19:e september.

Anne-Marie skriver också om den 14-åriga somaliska, gravida flickan som hotas av utvisning från Sverige. Svenska myndigheter påstår att det inte går att göra undantag från Dublin-förordningen, vilket det visst gör. Läs vad Cecilia Malmström säger (Anne-Marie har länkat till DN-artikeln).

torsdag 24 juni 2010

GLAD MIDSOMMAR!


Naturligtvis önskar jag alla bloggläsare GLAD MIDSOMMAR med en blåklint. Östergötlands landskapsblomma och Folkpartiet liberalernas partiblomma.


Stulna P-tillstånd

Idag rapporterar Ekot om att närmare tusen parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning stals under förra året. Även DN skriver om stulna p-tillstånd. P-tillstånden är tydligen mycket gångbara på svarta marknaden. Ett tillstånd kan betinga ända upp till 40 000 kronor.

Jag undrar: hur tarvlig får man vara? Genom dessa stölder förhindras människor att parkera på platser, som är speciellt avsedda för dem, som behöver kunna parkera nära den plats de ska till för att handla eller besöka av andra skäl. Det kan också vara så att det behövs ett större utrymme för att ta sig i och ur sitt fordon när man har en funktionsnedsättning, vilket handikapparkeringarna medger.

Lite mer empati i vårt samhälle skulle inte skada!

Det framgår också av rapporteringen att en del kommuner slarvar med att spärra stulna P-tillstånd. Det är också illa. Skärpning behövs också här!

måndag 21 juni 2010

Inga kameror på länets bussar

Enligt Östnytt säger Länsstyrelsen nej till bussbolaget Veolias begäran om övervakningskameror på landsortsbussarna. Bolaget har inte visat att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset, säger Länsstyrelsen.

Bra, säger jag. Äntligen kanske alla dessa ansökningar om övervakningskameror kan bedömas utifrån integritetsperspektiv. Nu väntar vi bara på Länsstyrelsens bedömning om behovet av övervakning i väntsalen på Resecentrum.

Ny skollag

Idag debatterar riksdagen regeringens förslag till ny skollag (beslut förmodligen imorgon tisdag).

Läs alla kommentarer som t ex Per Altenberg, Carina Boberg, Rasmus (liberal), Mathias Sundin,
Helena von Schantz.

söndag 20 juni 2010

Rekommendation: Rösta på Alliansen

DN Debatt idag finns artikeln "Därför är Alliansen det bästa valet för oss äldre." Artikeln är skriven av fyra tidigare - och till viss del fortfarande - aktiva politiker för Allianspartierna. En del kommentatorer menar att dessa fyra självklart rekommenderar väljarna att rösta på Alliansen.

Och visst är det självklart. Men det fina med artikeln är att den ger saklig information kring varför man som äldre bör rösta på Alliansen.

Några exempel:
* fler i arbete/arbetslinjen är enda sättet att få långsiktigt hållbara pensioner och resurser till välfärd

* skattesänkningar för pensionärer varav två genomförda och en tredje på gång

* lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet

* slopad löneskatt för äldre anställda

* extra högt jobbskatteavdrag för den som vill jobba efter fyllda 65

* värdighet, respekt och valfrihet i äldreomsorgen


Ställ detta mot de rödgrönas besked om fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, bidragslinje i stället för arbetslinje (hur ger det långsiktiga resurser till pensioner och välfärd?), nej till lagstiftning om äldres rätt att välja omsorg och boende samt alla ytterligare skattehöjningar som Lars Ohly (V) har aviserat ska komma under mandatperioden om de rödgröna bildar regering eftr höstens val.

Visst är väl Alliansen det självklara valet, eller hur? Både för 65-plussare och andra.

Läs även Sörlidens blogg

lördag 19 juni 2010

JA till tryggad energiförsörjning

JA till kärnkraft, skriver alla. Jag vill säga: i torsdags röstade riksdagen för att trygga energiförsörjningen i Sverige. Beslutet är också ett beslut för fortsatt välfärd och för klimatförbättring. Och tacka Folkpartiet för det! Hade inte Jan Björklund och andra energi- och klimatkunniga personer i partiet drivit frågan i Alliansen hade inget beslut kommit till stånd.

Det är tråkigt att Centern ska ta stryk för att ha medverkat till detta historiska beslut. Centerpartisterna borde i stället åtnjuta respekt för att, trots sin envetna kamp emot kärnkraft, nu medverkat till att Sverige inte står utan stor del av sin energiförsörjning om några år. Att kombinera detta med utvecklingen av alternativa energikällor, framförallt vindkraft, är ansvarsfullt.

Ser i lokala media i Östergötland att Holmens VD Magnus Hall gläds över beslutet. Och underligt vore det annars. Holmen är ett de östgötaföretag som verkligen är beroende av att framtidens energiförsörjning tryggas. Magnus Hall uttrycker sig mycket klokt när han säger att företaget även fortsättningsvis kommer att investera i förnyelsebara energikällor. Det ena utesluter inte det andra självklart. Men det är långt till att energibehovet i sin helhet kan täckas utan kärnkraft som en del. Om det någonsin kommer att ske.

Holmen är ett bra exempel på att energiförsörjningen har direkt bäring på jobb och välfärd. När jag tillsammans med partikollegor för några år sedan besökte Holmen och även Freudenbergs, som är ett annat Norrköpingsföretag med stora energibehov, fick jag bekräftat det tydliga sambandet jobben - energibeslut i Sveriges riksdag.
Så nu finns ytterligare ett skäl för väljarna till att rösta för Alliansen i höst. För även detta beslut ska ju rivas upp om de rödgröna vinner valet.

Andra bloggar: Sörlidens, Berliner, Hamiltons blandning, Anne-Marie Ekström, Adam Cwejman

fredag 18 juni 2010

Socialdemokrater i Linköping: Företagande inom vård&omsorg ska helst drivas av män

I Linköping startade för ett par år sedan IniCiera, en kreativ mötesplats för kvinnor. IniCiera är ett lokalt resurscenter för kvinnors företagande i Linköping. Syftet är att främja tillväxt, integration och jämställdhet så fler kvinnor startar företag.

Linköping tillämpar LOV (Lagen om valfrihet) för hemtjänst och Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Om det egna valet ska ge verklig valfrihet behöver fler företag än de stora "vårdjättarna" finnas.

Inom vård och omsorg är den absoluta merparten anställda kvinnor. Här, precis som på många andra områden, är det önskvärt med en bättre könsblandning. Fler män i vården och fler kvinnor i tekniska yrken.

Men kvinnor fortsätter att utbilda sig för att jobba i vårdbranscher och könsfördlening tycks bestå. Ska detta då förhindra kvinnor att bli egna företagare inom vård och omsorg? Nej, säger jag.
Jo, säger socialdemokraterna i omsorgsnämnden i Linköping. Kommunens näringslivsbolag har tillsammans med omsorgs- respektive äldrenämnden stött IniCieras arbete. Det bör inte fortsätta, enligt socialdemokraterna. Män ska starta företag inom vården och kvinnor inom typiskt "manliga" branscher.

I grunden tror jag att det socialdemokratiska utspelet handlar om att partiet inte vill utveckla medborgarnas möjligheter till allt ökad valfrihet. Partiet, tillsammans med sina rödgröna vänner V och MP, röstade nej till LOV (Lag om valfrihet) i riksdagen, när den infördes. Ju färre företag som finns att välja mellan desto mindre attraktivt kan möjligheten att välja bli ur ett medborgarperspektiv. För socialdemokraterna vet att det inte finns särskilt många män som startar lokal vårdföretag. Helt enkelt av det skälet att få män jobbar i dessa branscher.

Likaså kommer det att vara färre kvinnor, som startar företag i "manliga" branscher av motsvarande skäl. Åtminstone under överskådlig tid.
Slutsats: Kvinnorna blir kvar som anställda inom vård och omsorg, framförallt i offentlig sektor. Och Mona Sahlin kan fortsätta och prata om "tjejerna i Kommunal".

onsdag 16 juni 2010

Papperslösas rätt till vård

Erik Wahlberg skriver om detta. Jag håller med. Härligt att se hur företrädare för Liberala ungdomsförbundet står upp för de socialliberala värderingarna.

Se också Amanda Brihed, Rasmus Jonlund, Birgitta Rydberg och unga.folkpartiet.se/blogg, Olov Lindquist, Christoffer Fagerberg.

Själv har jag bloggat om papperslösas rätt till vård tidigare, senast den 29 januari i år.

Varför så svårt att göra rätt?

Uppdrag granskning visade i kväll hur tufft det kan vara att råka ut för en svår olycka på sjön och sedan tvingas processa i åratal för att få det skadestånd som man rimligen borde få.
Trots lagar och regler och fällande dom för den som åstadkom skadan, så är det en enskild som dels får dras med sviterna av sina skador och dels med en usel ekonomi.

Den som är kund i detta försäkringsbolag borde genast byta. För jag vill inte tro att alla bolag skulle hantera människor på detta sätt.

Ser på Expressen och DN attt en annan person som nu får be om ursäkt och punga ut med skadestånd är BP:s Carl-Henric Svanberg. Det var på tiden!

Det är svårt att förstå hur Svanberg har tänkt. Förklaringen om arbets-/ansvarsfördelning mellan VD och styrelseordförande kunde han väl inte själv ha trott att människor skulle godta.

tisdag 15 juni 2010

Vindkraftverk eller JAS Gripen?

Nej, riktigt så illa är det sannolikt inte. Corren skriver om försvarets önskan att slippa fler vindkraftverk bl a i Östergötland. Enligt artikeln begär försvaret dessutom att redan uppförda ska tas bort.
Helt orimligt menar regeringens vindkraftsamordnare Agne Hansson. Och den uppfattningen delas av de flesta av oss som bor och verkar i Östergötland. Se t ex blogginlägg från Gösta Gustavsson, centerpolitiker i Linköping och Carina Boberg kommunpolitiker för Folkpartiet i Linköping.

Men kanske hotet inte är så stort. Staffan Danielsson, östgötsk riksdagsledamot (C) har idag, enligt sin blogg, debatterat med företrädare för försvaret och känner sig lugnad.

Vi får tro det. Östergötland behöver både vindkraft och JAS Gripen.

Rödgröna presenterar sin jobbpolitik?

Partiledare respektive språkrör för de tre rödgröna partierna (S, V, MP) skriver idag på DN-debatt "Här är vår politik för valets viktigaste fråga - jobben".
Men var är politiken för att jobb ska skapas? Inte i den artikeln i alla fall. Och troligen inte någonstans heller i de rödgröna programmen eftersom de har fel utgångspunkter för sitt resonemang.

Min partikollega Per Altenberg gör en mycket bra analys på sin blogg.
Andra som bloggat är Per-Åke Fredriksson och Per Pettersson.
Carl B Hamilton har ett bra inlägg kring de rödgrönas sätt att tänka kring skatter, ekonomi och budgetunderskott.

söndag 13 juni 2010

Solig söndag med SIFO

Så skönt att SIFO:s junimätning kom redan idag. Bara några dagar efter SCB, som sannerligen inte var någon rolig läsning för oss Alliansföreträdare. Dagens opinionsmätning visar vad många bedömare - utom möjligen de röd-gröna - trodde. Nämligen att SCB-mätningen nästan var genomförd när väljarna började inse effekterna av den röd-gröna politiken så som den tycks se ut om de vinner valet den 19 september.

Det finns dock ett sorgebudskap i dagens SIFO. Det är förstås att (SD) återigen ligger över 4 %-spärren.

Men även om dagens SIFO känns riktigt bra så är det viktigt att vi alla påminner oss att det är tre månader kvar till valet. Den tiden måste användas väl! 2,8 % ledning i en opinionsmätning är inte ett valresultat! Det är bara en stimulans till fortsatt arbete.

Att denna opinionsmätning var efterlängtad och bevakad märks av alla kommentarer i media (SvD, DN, Aftonbladet, Expressen, GP, Corren, NT och på bloggar Altenberg, Rasmus, Liberala Anna, Gunnar Andrén, Anita Brodén, Pär Gustafsson och många fler men jag hinner inte läsa fler kommentarer nu.

Rätt att bo ihop på ålderns höst

Etikprofessor Göran Collste skriver på DN-debatt idag att socialtjänstlagen måste ändras så att äldre par som vill bo ihop på ett vårdboende får göra det även om bara den ena parten har ett stort vårdbehov.

Tack, Göran! Det är bra att denna humanitära fråga drivs också av personer utanför politiken. Folkpartiet har krav på "parboendegaranti" och jag själv har det på min personvalsagenda. En röst på Folkpartiet och ett kryss på mig på östgötalistan ökar möjligheten att förslaget kan förverkligas.

I väntan på en lagändring driver folkpartister frågan i kommunerna. I Linköping är det nu genomfört efter en skrivelse till äldrenämnden från FP:s företrädare där. Se mitt tidigare blogginlägg om parboendegaranti.

lördag 12 juni 2010

Återinvigt Flygvapenmuséum i Linköping

Flygvapenmuséet i Linköping har byggt ut lokalmässigt men framförallt kvalitetsmässigt och återinvigdes idag av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Under minst 15 år har det funnits behov och önskemål om att kunna bygga ut och under förra mandatperioden motionerade jag och flera andra östgötska riksdagsledamöter om detta i riksdagen.

Alliansregeringen har visat ett intresse. Därtill kom fyndet och bärgningen av DC 3:an, som sköts ner 1952. Att den skulle föras till Flygvapenmuséet och visas för allmänheten var naturligt. För att genomföra detta blev utbyggnaden nödvändig, vilket säkert bidrog till regeringens beslut.

Det är en upplevelse, som ger rysningar, att ta del av planet, vissa tillhörigheter från besättningen och läsa om historien kring nedskjutningen. En nyttig historielektion och en påminnelse om vad som varit.

En annan intressant och värdefull - och fantastiskt bra gjord - utställning är den som handlar om åren under det kalla kriget. Kopplingen till hur Sverige utvecklades illustrerat av familjen Folkessons hem levandegör historien på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt.

Jag är stolt som Linköpingsbo att detta intressanta muséum finns här. Jag hoppas att alla utbildningar från förskola till högskola/universitet nyttjar denna historiska guldgruva.
I muséet finns också ett Science Center. Där kan man som besökare prova på att vara flygledare, lära sig om hur man flyger och mycket mer.

Många ville se de återöppnade muséet idag (se Corren) och jag hoppas att många både Linköpingsbor och människor från när och fjärran gör ett och gärna fler besök där. Självklart är tillgängligheten hög (alla kommer in) och det finns restaurang och möjligheter att köpa intressanta böcker och - förstås - souvenirer med flyganknytning.

Så varmt välkomna, säger jag som Linköpingsbo.

fredag 11 juni 2010

Media granskar kandidater

Inför höstens val har mediagranskningen av oss kandidater börjat (Ekot, Radio Östergötland). Jag har absolut ingenting emot att bli granskad. Men jag undrar om inte väljarna vill veta mer om mig än inkomst och ålder.
Kanske några väljare skulle vilja veta varför jag valt att engagera mig för Folkpartiet och i de frågor jag driver i min personvalskampanj. Kanske vill man veta vad jag kan om olika politiska frågor. Väljarna kanske till och med vill veta om jag uträttat något i politiken och vad jag vill göra om jag får förtroendet ännu en mandatperiod.

Av Folkpartiets riksdagskandidater är, enligt Ekots undersökning, 14 % 65 år och däröver. Inte så underligt, kan jag tycka. 18 % av befolkningen, 1,7 miljoner väljare är över 65 år och antalet ökar för varje år. Varför ska de inte känna sig representerade i Sveriges lagstiftande församling?
Efter valet 2006 blev dessa 1,7 miljoner representerade åldersmässigt av 10 personer. Knappt 3% av riksdagens 349 ledamöter var då 65 eller äldre. Den unga befolkningen anses behöva åldersmässig representation i de politiska församlingarna. Varför ska den äldsta delen av befolkningen förmenas detta?

Att vi som passerat 60 och uppåt både vill jobba politiskt på olika nivåer och får förtroende att göra det hänger naturligtvis ihop med att erfarenhet och kunskap behövs också i politiken. En annan faktor är att pensionsåldern inte betyder att en människa är "gammal" idag. Vi lever längre och vi är friskare. Media rapporterade för några månader sedan att allt fler upplever sin 100-års dag och är dessutom tämligen pigga även då.

I arbetslivet anses det bra om arbetsgrupper består av både kvinnor och män och av olika åldrar och olika erfarenheter och kunskap. Jag är övertygad om att så behöver det vara även i politiska församlingar.

Jag hittar bara en till som har bloggat i ämnet, nämligen Gunnar Andrén. Jag hoppas det beror på att jag inte letat ordentligt, eller?

torsdag 10 juni 2010

Valet blir en riktig rysare

SCB:s väljaropinionsundersökning är i första påseende en dyster läsning med röd-grön övervikt på 6 %. De senaste mätningarna från olika institutet har visat en utveckling åt andra hållet. Har de mätningarna varit så fel?

Nej, jag tror inte det. SCB-mätningen påbörjades i slutet av april och fram till början av maj hade 70 % tillfrågats. De svarade alltså utan att ha sett konsekvenserna av det röd-gröna budgetförslaget. Dessa personer levde förmodligen fortfarande i tron att den röd-gröna politiken skulle vara bättre för dem än den som förs av Allianspartierna. Hade SCB-mätningen genomförts i sin helhet en månad senare skulle resultat mycket väl kunnat vara ett annat.

Denna uppmuntran till trots så är verkligheten naturligtvis att det krävs en verklig kämpainsats från oss alla som vill ha kvar Alliansregeringen. Och för oss folkpartister krävs att extra många kol läggs på. Dels ska vi bidra till fortsatt Alliansregering och dels ska vi se till att det socialliberala inslaget i denna regering ökar.

Som folkpartist i Östergötland kan jag dock kosta på mig ett - om än litet - glädjeskutt. FP Östergötland har ökat lika mycket som FP på riksnivå minskat d v s 1,1 % sedan novembermätningen. Faktum är att vi haft en ökande trend sedan maj 2008 i SCB-undersökningarna. Dagens mätning ger FP Östergötland 7,3 % (se Mathias Sundins blogg).

Länkar: DN, SvD, NT. Bloggar: Anne-Marie Ekström, Per Altenberg

onsdag 9 juni 2010

Glädjande utveckling på arbetsmarknaden

Glädjande siffror redovisas idag beträffande utvecklingen på arbetsmarknaden. Till Aftonbladet säger företrädare för Arbetsförmedlingen att konjunkturen vänder uppåt, vilket kommer att minska arbetslösheten för både unga och vuxna.

I DN redovisar arbetsförmedlingen följande
"Uppåt 100 000 fler kommer att vara sysselsatta 2011 än 2009 innebär att hela jobbförlusten från slutet av 2008 och 2009 är återtagen vid slutet av 2011. Arbetslösheten beräknas 2010 bli 9,1 procent och förväntas 2011 sjunka till 8,7 procent. Att den fortsätter att vara så pass hög beror på att många söker sig ut på arbetsmarknaden, bland annat utrikesfödda."

I Östnytt rapporterar arbetsförmedlingen i Östergötland att sysselsättningen ökar men tyvärr inte lika snabbt och i lika hög grad som på andra håll i landet. Men länet drabbades inte heller lika mycket under finanskrisen.

Även om den förbättrade arbetsmarknaden gynnar också unga människor så kan man inte blunda för att ungdomsarbetslösheten är ett fortsatt bekymmer. Folkpartiets och Alliansens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för unga anställda och ökning av lärlingsutbildningar ger resultat men det tar lite tid. Bekymmersamt är också att så många unga går ut gymnasiet utan godkända betyg. Det tar ändå längre tid att förändra denna situation. Elever som slutar skolan nu i dagarna har haft oturen att ha hela sin skolgång i den socialdemokratiska skolan. En skolpolitik som inte givit dem chans till tillräckligt stöd och inte givit möjlighet att välja en riktig yrkesutbildning för den som önskat.

På begäran av socialdemokraterna har riksdagen idag debatterat arbetslösheten. Jag hörde en liten del när jag satt i bilen i eftermiddag. Jag hörde Sven-Erik Österberg (S) dundra ordentligt mot arbetsmarknadsminister Littorin. Men hur såg det ut när socialdemokraterna lämnade regeringsmakten 2006? Då hade Sverige dessutom högkonjunktur och ingen finanskris.
När Mona Sahlin får en sådan fråga hänvisar hon till att partiet lärt av tidigare misstag. Det borde vara så. Men de röd-gröna förslagen som presenterats under våren tyder inte på att så är fallet.

Naturligtvis kommer ungdomsarbetslösheten att bli en valfråga. Alliansen behöver inte rädas den debatten. Än mindre behöver vi folkpartister göra det. Det folkpartiledda utbildningsdepartementet har levererat. Nu är det upp till väljarna att se till att framtidens elever får chansen att gå i en skola, som leder till både en god utbildning och till jobb!

Andra som bloggat om utvecklingen på arbetsmarknaden är Per Altenberg, Rasmus (Liberal), Kent Persson (M)

tisdag 8 juni 2010

Beröm till Sverige

Internationella valutafonden (IMF) har varit i Sverige med en delegation, som granskat de beslut som svenska regeringen och Riksbanken tagit för att bekämpa krisen. Det blir högsta betyg d v s med beröm godkänt enligt delegationens ledare Peter Doyle. Läs vad Svd refererar: "Doyle kan inte komma på någonting som kunde ha gjorts bättre."

Menar Doyle att inte ens Thomas Östros kunde ha gjort det bättre?! (Ironi, om nu någon inte förstod det.)

Andra som bloggat: Per Altenberg, Sörlidens, Rasmus (Liberal).söndag 6 juni 2010

Köpläge

"Köpläge" kunde Linköpingsborna läsa på Correns förstasida i veckan som gick. Vad handlade då detta om? Jo, att kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) är beredd att öppna för en diskussion om försäljning av Cloetta Center. Intresse för köp finns från LHC.

Jag delar Pauls uppfattning att en diskussion bör föras om möjlig försäljning. Men en mängd förutsättningar måste vara uppfyllda innan en sådan idé kan förverkligas.

Nationaldagsfirande

Har varit på nationaldagsfirande i Linköping. Var som det ska vara en sådan dag. Soligt, varmt, många människor i alla åldrar, vajande flaggor. I år prövade arrangörerna en nya variant med fanborg och folkdans på torget i Gamla Linköping. Sedan gick fanborgen och musikkåren vidare till Valla friluftsområde, där resten av firandet hölls. Återstår att se vad Linköpingsborna tycker om den uppdelningen. Kändes lite ödsligt på friluftsområdet, tyckte jag. Det är trots allt inte så enormt många människor, som deltar.

Det är bara fem år sedan nationaldagen första gången firades som helgdag. Den 1 december 2004 beslöt riksdagen att från och med 2005 skulle Annandag Pingst utgå som "röd dag" och den 6 juni i stället bli helgdag. Nationaldag har den 6 juni varit sedan 1983. Därefter fanns flera gånger förslag i riksdagsmotioner om att göra dagen också till helgdag. Men först 2004 biföll alltså en majoritet av riksdagen detta. Som motiv anfördes att (citat ur propositionen):
"det svenska språket, den svenska historien, det svenska kulturavet och det svenska samhällssystemet utgör stora delar av den nationella identiteten som i en tid med ökad internationalisering förefaller blir mer och mer betydelsefull". Att göra nationaldagen till helgdag skulle, enligt propositionen, vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än den hade haft hittills.

Själv var jag lite kluven till nationaldagsfirandet i början. Det är naturligtvis inte fel att vara stolt över sitt land och dess traditioner. Men det får inte betyda att andra stängs ute. Så har det dock inte blivit. Tvärtom. I Linköping och på många andra orter välkomnas nya svenska medborgare med en särskild ceremoni just den 6 juni.

I min kommun har en sådan ceremoni hållit före nationaldagsfirandet startade. En folkpartimotion på 1990-talet av tidigare kommunfullmäktigeledamoten Nils-Åke Gustafsson bifölls och ceremonin har sedan dess varit en tradition.

Några länkar till vad som skrivs om nationaldagsfirandet idag: DN, Kent Persson (m), Åsa Carlsson - Liberal

fredag 4 juni 2010

Bevisat: tidiga betyg är bra!

Så är då bekräftat av forskningen. Slopandet av betygen på 1970-talet har missgynnat arbetarklassens barn. Det har sagts förut både av utbildningsminister Jan Björklund (FP) och många andra. Nu redovisar forskaren Anna Sjögren fakta i en rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Ett bra exempel på att när betyg ges tidigare än idag så är de ett stöd för eleverna kan hämtas från Haninge kommun (SvD). Inte tvärtom, som MP och V påstår.

En del menar att elever som inte får så bra betyg tappar lusten för skolan och känner sig dåliga. Jag menar att hur eleverna reagerar beror på hur vi vuxna informerar och därefter fortsätter diskussionen med barnet eller den unge. Både lärare och föräldrar måste vara tydliga med att betyget inte handlar om en bedömning av eleven som människa utan att det är elevens kunskaper i ett eller flera skolämnen som redovisas. Det är stor skillnad.

Det är klart att elever som får mindre bra eller till och med dåliga betyg blir ledsna och besvikna. Det blir vi alla när vi inte lyckas med det vi vill uppnå. Men just därför är det extra viktigt att förklara för eleven vad betyg handlar om. Att det är en hjälp att i tid få veta vad man behöver förbättra. Och - icke att förglömma - en möjlighet att få extra stöd för att kunna förbättra sina kunskaper. Här är jag övertygad om att nya skollagen blir ett klart stöd, när uteblivet stöd kan överklagas.

Om elever har vana från betyg och vana att få diskutera sina resultat med lärare och föräldrar tror jag att många olyckliga missförstånd kan undvikas den dag ungdomarna kommer ut på sitt första jobb. Man kan inte allt från dag 1 och man måste kunna ta en korrigering från arbetsledning och/eller arbetskamrater. Det har en del unga svårt för idag. Det är inte en kränkning att få ett påpekande om hur man borde ha gjort. Jag tror man kan ta det på ett naturligt sätt om man har erfarenhet av betygsdiskussion och bedömning.

Det ska verkligen bli spännande att följa betygsdebatten (och delta i den också) under den kommande valrörelsen. Om Maria Wetterstrands och MP:s "kreativa skola" kommer vi att få höra åtskilliga gånger innan den 19 september. Att stimulera elevernas kreativitet är viktigt men det utesluter inte faktakunskaper. Båda hjärnhalvorna behöver stimuleras i en bra skola.

Andra som bloggat i ämnet: Per Gustafsson, Liberalanna, Rasmus (liberal), Kristina Palmgren

onsdag 2 juni 2010

Barnkonventionen som lag

Tre folkpartikollegor Erik Ullenhag, Solveig Hellquist och Agneta Berliner skriver i Aftonbladet idag att Barnkonventionen bör bli lag. Folkpartiet har diskuterat detta tidigare. Anledningen till artikeln och förslaget just nu är de reportage som visat att barn och ungdomar har farit väldigt illa på flera ungdomshem. Folkpartiet vill stärka omhändertagna barns och ungdomars rättigheter.

Läs också Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmsbergs synpunkter.

Folkpartiet i Linköping har lyft upp Barnkonventionen i det kommunala handlingsprogrammet för nästa mandatperiod. Så här skriver vi:

"Barnkonventionen får fullt genomslag
Verkligheten visar att Barnkonventionen inte har fått fullt genomslag i vardagen, eftersom barns perspektiv oftast inte vägs in i beslut som rör barn. Eftersom barn skall ha möjlighet att komma till tals i de frågor som rör dem själva, så skall också barnen utbildas i barn-konventionen. Personal som arbetar med barn ska fortbildas kontinuerligt. Det måste också ställas högre krav på kompetens hos beslutsfattare gällande barns behov och rättigheter. Idag tillämpar inte alla myndigheter Barnkonventionen på ett systematiskt sätt. Folkpartiet vill verka för Barnkonventionen ska bli en naturlig utgångspunkt i allt arbete som har med barn att göra.

Folkpartiet vill att personal som arbetar med barn skall ha kontinuerlig fortbildning i Barnkonventionen och att också barnen utbildas i Barnkonventionen."

I programmet skriver vi också om förbättringar för barn och unga som placeras i samhällets vård, alltså det som folkpartiartikeln i Aftonbladet handlar om.
"Barn/unga som placeras i samhällets vård
Folkpartiet anser det mycket viktigt att ett politiskt ansvar tas för placerade barn/unga, när kommunen har tagit över föräldraansvaret. Det är nödvändigt att kommunens socialtjänst ger ett bra stöd till familjehemmen, vilket också underlättar rekrytering av fler familjehem.

En stor andel av de flickor som placeras i samhällets vård blir mammor redan under tonåren. Även andelen tonårspappor är stor jämfört med jämnåriga kamrater. Folkpartiet föreslår därför att socialtjänsten i alla avtal med HVB-hem (Hem för vård och boende) ska säkerställa ett systematiskt samarbete med närmaste ungdomsmottagning. Motsvarande samarbeten måste också utvecklas för ungdomar placerade i familjehem. Därför behövs en handlingsplan för stöd till placerade ungdomar i frågor som rör sexualitet, graviditet och föräldraskap.

Folkpartiet vill stärka eftervården för placerade barn och ungdomar. Många placerade ungdomar står helt ensamma som unga vuxna. De måste kunna få fortsatt stöd genom socialtjänstens försorg. En del barn återförenas med sina föräldrar efter att ha bott i familjehem eller på HVB-hem. Både föräldrar och barn måste få ett bra stöd i de fall där de återförenas efter en placering."


Trots allt tal om barns bästa i olika sammanhang och de skyddsnät som finns, så far många barn och ungdomar illa i Sverige. Det finns naturligtvis flera skäl bl a föräldrar med sviktande förmåga att vara just föräldrar. Men desto viktigare då att samhällets skyddsnät fungerar både för barnen och för föräldrarna.

Några som bloggat om Barnkonventionen är Seved Monke, Agneta Berliner

Budgetberedning och chatt med medborgarna

Hela dagen idag har jag suttit på budgetberedning (fortsätter imorgon). Alla nämnder redovisar förslag kring hur verksamheten ska utformas i konkret budget 2011-2012 samt en fortsättning i form av plan ytterligare 2 år. I Linköping har vi sedan 2009 två-årsbudgetar. Än så länge är erfarenheterna goda.
Eftersom kommunen fortfarande känner av efterdyningarna av finanskrisen så är budgetramarna ganska snäva. Nu ska kommunfullmäktige ta den slutgiltiga budgeten först i november, vilket förhoppningsvis betyder att det finns ett bättre ekonomiskt utrymme.

För omsorgsnämnden, där jag är ordförande, är läget (som vanligt) ansträngt. I en växande kommun växer också de sociala behoven. Ett snitt av befolkningen har funktionsnedsättningar av något slag. Andra har till och från sociala problem som t ex missbruk, psykisk ohälsa, våld i relationer osv. Barn som far illa blir ofta en konsekvens.

Linköping har en bra standard på sin omsorgsservice enligt de kvalitetsmätningar som görs med jämna mellanrum. Det finns heller inte någon hemlöshet, vilket ofta förekommer i större kommuner. Tillgängligheten till stöd och behandling vid begynnande alkohol- och drogmissbruk är hög, vilket leder till att färre personer utvecklar ett omfattande missbruk med allt vad det innebär för individen själv och hans eller hennes anhöriga.

I det långa perspektivet betyder dessa kvalitéer att kostnader hålls nere. En tillfällig finanskris får inte rasera dessa förutsättningar. Om detta har jag talat idag.

Eftersom sommaren har kommit just idag med en varm och vacker kväll så var det inte så många som var intresserade av att chatta kring omsorgsfrågor med mig och omsorgsnämndens vice ordförande. Men tre chattare hörde i alla fall sig under den timme vi satt där. Läs frågorna och svaren här.

tisdag 1 juni 2010

Dörrknackning och chatt

I kväll har jag knackat dörr igen tillsammans med några FP-kollegor i Linköping. Carina Boberg och jag knackade på hos ca 100 personer, varav tyvärr ganska många inte var hemma. Men de kan läsa om oss och Folkpartiet i det material som vi lade i deras brevlådor.

Flera av dem som var hemma var intresserade av att föra samtal, vilket är roligt. Även om dörrknackning som arbetsmetod i valet är tidsödande så kan det säkert löna sig både vad gäller valdeltagande och intresse för partierna (helst då för FP, förstås).

I morgon kan Du som är intresserad chatta med mig mellan 18.00-19.00. Jag chattar med Linköpingsborna i egenskap av ordförande i omsorgsnämnden men det är helt okej att ta upp andra frågor också.