torsdag 20 maj 2010

Våldet finns också i äldres relationer

När våld i nära relationer diskuteras tänker de allra flesta sällan på äldre parrelationer. Men faktum är att våld förekommer också där. Och ett särskilt problem är, att skadorna ofta inte uppmärksammas som ett resultat av våld från en annan person.

Tillsammans med min partikollega Reza Zarenoe, som är landstingspolitiker i Östergötland, har jag skrivit en artikel kring vad som behöver göras inom sjukvården och socialtjänsten för att äldre kvinnor ska ges ett bättre skydd. Artikeln kan Du läsa här (Corren 19 maj).

Inga kommentarer: