tisdag 4 maj 2010

Stimulerande möte med särskoleelever

Som politiker finns många tillfällen till stimulerande möten med människor. Idag upplevde jag ett sådant. En gymnasiesärskoleklass från Berzeliusskolan besökte Stadshuset för att diskutera frågor inför valet och inför att de avslutar sin skolgång och ska ut i arbetslivet.

Ungdomarna var väl förberedda och ville veta hur omsorgsnämnden planerar för olika boendeformer så de kan flytta hemifrån. De undrade över jobbmöjligheter och vad det nyligen införda Eget Val i Daglig verksamhet kan betyda för dem.

Det är helt klart att nämnden behöver fundera kring fler alternativ kring boende och boendestöd. På jobbfronten känner jag att vi är på rätt väg med Jobbtorget och utvecklingsarbetet kring Daglig verksamhet.

Men det behövs fler arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning. Och, vilket ungdomarna påpekade, kommunen måste bli mycket bättre på att både att erbjuda praktik och att anställa.

Inga kommentarer: