lördag 1 maj 2010

Socialförsäkringsutredning - en framgång för FP

Så äntligen tillsätts nu den socialförsäkringsutredning som Folkpartiet velat ha till stånd sedan länge. Framgången för FP kröns av att också en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ingår i utredningsuppdraget. Utredningen ska vara parlamentarisk, arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter, andra berörda organisationer och myndigheter samt forskare. Senast i maj 2013 ska arbetet slutredovisas.

Precis som Jan Björklund skriver i sitt Nyhetsbrev finns det ett stort hål i det skyddsnät som vi kallar sociala trygghetsystem. Ett skyddsnät vid arbetslöshet saknas. Idag står ungefär en miljon arbetande personer utanför ett skydd om de blir arbetslösa. De rödgröna vill gärna påstå att det är Alliansregeringens fel. Men redan under de socialdemokratiska regeringsåren stod
700 000 personer utanför A-kassan.

Målet med den nu tillsatta utredningen är att överväga förändringar som innebär hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Försäkringarna ska ge god ekonomisk trygghet och utformas så att arbetslinjen understöds.

Jag hoppas att de rödgröna partierna är beredda att delta i utredningen. Som Ulf Nilsson, FP:s ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott skriver på sin blogg, så är det önskvärt med en bred uppgörelse i stil med pensionsöverenskommelsen.

Inga kommentarer: