torsdag 6 maj 2010

Partiinformation på våra skolor

I Corren idag berättas att företrädare för Sverigedemokraterna (SD) blivit attackerade i samband med ett framträdande på Birgittaskolan. SD var inbjudna av skolan för att, i likhet med andra partier, informera om sin politik inför höstens val.

Jag har full förståelse för att deras närvaro och deras åsikter föder starka aggressioner. Men det är bättre att deras åsikter kan debatteras än att de får stå emotsagda. I ett öppet och demokratiskt samhälle bryts åsikter mot varandra, vilket ökar människors kunskap inför valet om vad partierna står för.

Det är också de riktlinjer som skolorna nu har att förhålla sig till. Alternativet är att inga politiska partier får informera i skolorna, vilket är ett direkt hot mot demokratin. Som liberal är jag övertygad om att det är genom kunskap om vad alla partier står för, som man som väljare kan ta ställning.

Inga kommentarer: