fredag 14 maj 2010

Lurendrejeri kring ROT-avdrag

Så har det då hänt igen. Obyråkratisk hantering från en myndighet har skapat en födkrok för oseriösa personer. De regler som skulle underlätta hanteringen av ROT-avdraget för både de som utför arbetet och för den som reparerar eller bygger om sitt hus har nu upptäckts av personer som försörjer sig som brottslingar.

e24.se skriver om detta. Skatteverket har den goda ambitionen att betala ut pengar snabbt till de hantverkare som utfört ROT-arbeten. Det är en mycket bra ambition, eftersom det gynnar småföretagandet. För ett litet företag kan det vara nästintill omöjligt att ligga ute med pengar under en längre tid.

För den som renoverar sitt hus och kan vill använda motsvarande avdrag är det också till nytta med de nya reglerna. Tidigare fick man betala hela summan och sedan vänta på skatteåterbäringen. Samma sak gäller för RUT-avdraget. Men där är det förmodligen mindre pengar att hämta för brottslingarna och därför har det inte blivit lika "attraktivt" även om det förekommer där också.

Brottsligheten består av att personers identitet kapas och ansökan om avdrag lämnas till Skatteverket. I verkligheten har den person vars identitet är kapad, inte använt hantverkare och den s.k. hantverkaren har inte utfört något jobb.

Jag hoppas att Skatteverket hittar någon teknisk möjlighet till kontroll utan att öka handläggningstider, som drabbar seriösa hantverkarfirmor. För även om kontroll måste vara noggrann - det är allas våra skattepengar det handlar om - så tycker jag att Skatteverkets ambition att snabbt betala ersättning ska uppskattas.

Inga kommentarer: