lördag 1 maj 2010

Framtidens demens- och äldrevård i Linköping

I onsdagskväll representerade jag Folkpartiet i en debatt om framtidens demens- och äldrevård i Linköping. Arrangörer och inbjudare var Demensförbundet. En lugn och sansad tillställning där vi var ganska ense mellan partierna. Linköping har ju också en hyggligt bra demensomsorg.

Själv bidrog jag för ett 15-tal år sedan till det demensteam med sjuksköterskor som nu finns. Demensförbundet uppmanade politiker runtom i Kommun-Sverige att inrätta en demenssjuksköterska. Jag skrev en motion om detta till Linköpings kommunfullmäktige och den bifölls. Sedan har en positiv utveckling skett och idag finns ett team, som bl a jobbar tillsammans med AnhörigCentrum.

Vid debatten i onsdags kom flera viktiga önskemål från den närvarande publiken. Ett sådan var att fler läkare med geriatrisk kompetens behöver utbildas. Det vet jag att Barbro Westerholm har påmint FP:s högskoleminister Tobias Krantz om.

Två andra starka önskemål var mer personal i demensboenden och möjlighet att laga mat på plats. Det sistnämnda diskuteras i den arbetsgrupp inom kommunen, som håller på att ta fram förslag på en kostpolicy. Denna policy omfattar allt från maten i förskolan till maten i äldreboenden, gruppboenden mm. Där diskuteras också att pröva möjligheter att laga mat på plats.

I slutrepliken ombads vi att på en minut redovisa slutsatser av kvällens diskussion. Jag lovade ta mig frågor om läkarkompetens(geriatrik), kontinuerlig kompetensutveckling för all personal i demensvården samt ett än mer utvecklat anhörigstöd.

Inom Folkpartiet är vi många som är engagerade i politik kring vård- och omsorgsfrågor. En av dem är Reza Zarenoe, landstingspolitiker och etta på Linköpings FP-lista inför höstens landstingsval. Han skriver här om demensvård i en debattartikel i Corren.

Reza och jag träffade i veckan företrädare för Hörselskadades riksförbunds Linköpingsavdelning, se inlägget på Rezas blogg.

Inga kommentarer: