söndag 30 maj 2010

Bra beslut på Folkpartiets partiråd

Ombuden på Folkpartiets partiråd i helgen (varav jag var ett) ställde sig bakom de flesta av förslagen från partistyrelsen. Några ändringar blev det dock. Ett sådant var att avskaffa fribeloppet för studenter som jobbar vid sidan av studierna.

Alliansregeringen har höjt beloppet. En del menar att det är tillräckligt. Om kravet på studenterna är höga, vilket de ska vara, så kan ingen tjäna särskilt mycket mer än motsvarande dagens nivå på fribeloppet. Det är inte ett tillräckligt argument. Ett sommarjobb kan t ex pågå olika lång tid och därmed ge en högre inkomst. Om studenten på detta sätt skaffar sig arbetslivserfarenhet så bör det uppmuntras.

Jag tycker det är ett sunt argument och röstade för förslaget.

Partirådet ställde sig också bakom förslag om att rapporten måste innehålla skrivningar om Infrastruktur och utveckling av järnvägsnätet. Ett av förslagen var mitt.
Under rubriken Infrastruktur för tillväxt och klimat står efter dagens partiråd bl a "..."upprustning av det befintliga järnvägsnätet och byggandet av nya höghastighetsbanor som förbinder Stockholm, Göteborg och Malmö med övriga Europa bör prioriteras i kommande infrastruktursatsningar. Det säkrar snabba och miljövänliga persontransporter i Sverige och ut i Europa samtidigt som välbehövlig kapacitet frigörs för den ökade efterfrågan av godtrafik på järnväg."

Jag vet att Folkpartiet slagits för höghastighetsbanor inför infrastrukturpropositionen. Nu har partiets beslutande organ skrivit in det i rapporten för Jobb och tillväxt. Det är utmärkt.

Andra som bloggat om FP:s partiråd är Nina Larsson, Liberanna, Christer Nylander, Per Gustafsson.
Media som skriver Expressen

lördag 29 maj 2010

Valutbildning och Partiråd

Får bli en kortis denna sena kväll efter en trevlig middag med partivänner från olika delar av landet. Gamla glada återseenden och nya ansikten blandat.

Befinner mig i Uppsala, där Folkpartiet idag har haft valutbildning för kandidater inför höstens val. I morgon fortsätter konferensen med Partiråd och beslut om program för Jobb och tillväxt.

fredag 28 maj 2010

Alliansframgång i opinionen och Sahlin vill ha blocköverskridande uppgörelser

DN/Synovate redovisar i maj-mätningen av opinionsläget i Sverige en framgång för Allianspartierna. Personligen gläds jag också åt plussiffror för mitt eget parti, Folkpartiet. De beror säkert på att Jan Björklund synts både i skolfrågor och andra frågor. Försvaret, Energi med kärnkraften, arbetslöshetsförsäkring m fl. Frågor som intresserar och berör många väljare.
Vid helgens partiråd kommer Jobben och tillväxten att lyftas, där det finns många intressanta delar att diskutera med väljarna.

Opinionsmätning till trots, än är inte valet vunnet. Men ett Alliansövertag stimulerar oss partiarbetare och visar våra väljare att det finns gott hopp!

Se mätningen och kommentarerna i DN, Aftonbladet, Expressen, Svd, Kent Persson (m), Runos blogg, Mark Klamberg, Sörliden, Anne-Marie Ekström.


DN skriver också om att Mona Sahlin vill ha blocköverskridande uppgörelser kring Skatter och Energi. Börjar hon inse vidden av att föra en politik på dessa områden i det sällskap hon själv valt d v s Vänsterpartiet och Miljöpartiet?

Det kan finnas skäl att göra blocköverskridande uppgörelser. Även på andra områden som t ex socialförsäkringar kan det vara rimligt. Men att Sahlin flaggar för sådana uppgörelser just nu på väg in i en valrörelse, där socialdemokraterna kommer att framställa Allianspartierna som det värsta som hänt Sverige, saknar ju all trovärdighet.

Jag håller med Reinfeldt att för närvarande är inga blocköverskridande uppgörelser varken möjliga eller önskvärda. Låt väljarna avgöra inriktningen på politiken. Sedan kan den valda regeringen ta initiativ till blocköverskridande diskussioner på områden, där det är särskilt viktigt med mycket långsiktig politik.

torsdag 27 maj 2010

Blodomloppet

I kväll samlades drygt 11 000 Linköpingsbor för att gå eller springa Blodomloppet.
Folkpartiet ställde upp med tre lag varav ett som sprang och två som gick. Jag tillhörde de sistnämnda. En skön promenad på 5 km i en takt, som möjliggör ett samtal. Inte pulshöjande precis men frisk luft och en timmes promenad är aldrig fel.
Dessutom picknick och trevlig samvaro vid Folkpartiets tält efteråt. Kan det vara bättre. Vädret då? Nja, det kunde ha varit bättre. Men regnvatten lär vara bra för hy och hår.

Se reportage från Corren och folkpartibilder på Carina Bobergs blogg.

onsdag 26 maj 2010

Företagsbesök

I Linköping arrangeras sedan några år den s.k. 100-dagen. Det betyder att 100 företag får besök av lika många kommunpolitiker. I år var det inte riktigt så många men över 50 företag hade anmält intresse av att få träffa oss politiker för att berätta om sin verksamhet och för att få skicka med sina synpunkter på företagsklimatet och näringslivspolitiken i kommunen.

På förmiddagen fick jag en inblick i företaget Lärmedia, som levererar film, ljud och annat till skolor. Utlåning sker även av teknisk utrustning samt kopiering, konvertering och digitalisering av film och ljud.

Företagts historia härrör från AV-centraler, som fanns i Linköping och i länet. En fantastisk utveckling har skett och mer är på gång. Lärmedia är den enda privat drivna AV-centralen i Sverige. Kommunalt drivna centraler i andra län erbjuder tydligen tjänster utanför sina respektive länsgränser. Ett klart ärende för Konkurrensverket känns det som, tycker jag. Detta område borde vara en bransch för tekniskt kompetenta och tekniskt intresserade kvinnor och män, som vill vara egna företagare.

De två timmarna som var avsatta för besöket gick fort (som det gör när man har roligt). Jag fick med mig synpunkter på hur mycket mer den nya tekniken skulle kunna användas i undervisningen. Men det förutsätter att lärarna får adekvat fortbildning.

Mitt andra företagsbesök var hos Mannersons Fastighets AB, ett välkänt Linköpingsföretag. Jag fick en spännande beskrivning av ett familjeföretags historia fram till idag.
Bygg- och fastighetsbranschen kan jag ganska lite om. Intressant var bland annat att höra att det finns företag som bygger hyresrätter fortfarande. Det sägs ofta i den allmänna debatten, särskilt från vänsterhåll, att nybyggnation av flerfamiljeshus idag bara handlar om bostadsrätter, där "ingen" har råd att bo. Att det sistnämnda inte är sant visste jag förut. Inget företag bygger väl bostäder om man inte vet att det finns köpare?

Intressant var också Mannersons intresse av att bygga fler seniorboenden och att också ge den service, som förknippas med sådana boenden. Dock är förutsättningen för ytterligare byggen att det finns tomter centralt i staden.

Kommunens samarbete med näringslivet fick klart godkänt. Båda företagarna vittnade om bra bemötande, snabb service och tillgängliga kontakter. Mannersson underströk också att den s.k. City-samverkan nu fungerar alldeles utmärkt. (City-samverkan = samarbete mellan fastighetsägarna, handlarna och kommunen).

En mycket lärorik och trevlig dag med intresserade, engagerade och kunniga människor, som brinner för den verksamhet de ägnar dagarna åt. Utöver den återrapportering som vi alltid gör till NuLink (kommunens näringslivsbolag) efter dessa besök så har jag en del synpunkter att föra vidare till andra delar av politiken och förvaltningsapparaten.

Valdebatt om äldreomsorgen i Linköping

Som jag skrev om igår så arrangerar Linköpings närradio ett antal valdebatter. I går hölls de två första. Den ena handlade om skolpolitik och där företräddes Folkpartiet av Carina Boberg med den äran. Läs anförandet och kommentarer på hennes blogg.

För Sveriges skull och för våra barns och ungdomars skull må vi hoppas att det inte blir en rödgrön regering (samt av en massa andra skäl också, förstås). När vänsterpartiets debattör i gårdagens debatt påstod att (V) vill ha en kunskapsskola och sedan redovisar med vilken politik den ska uppnås så undrar i alla fall jag vad vänsterpartister egentligen menar med begreppet "kunskapsskola". Den politik som beskrivs är redan prövad med förskräckande resultat.

Själv företrädde jag FP i debatten om den kommunala äldreomsorgen. Det är både lätt och roligt att tala om FP:s äldrepolitik. Vi har många och bra förslag, som dessutom uppskattas av väljarna. Under debatten redovisade jag i stort sett de alla punkter, som ingår i det handlingsprogram för äldreomsorgen, som vi i Folkpartiet i Linköping går till val på. Se hela avsnittet nedan:

"Äldre ska ha mer ansvar och makt över sitt liv och sin vardag. Äldres kunskap, erfarenhet och visdom måste tas tillvara – att inte göra det är resurs­slöseri. Det är dags att förändra at­tityden gentemot äldre i vårt samhälle. Äldre ska känna sig lika delaktiga i samhället och på samma villkor som alla andra.

Boende
Äldres varierande bostadsbehov kräver att kommunen har en välfung­erande bostadsplanering. Det skall finnas tillgång till moderna seniorbo­städer, funktionella och lättillgängliga, även för äldre med olika funktions­nedsättningar.
Det måste byggas trygghetsboenden för de som inte behöver mycket vård men som önskar social gemenskap och trygghet. I ett trygghetsboende ska det finnas trygghetslarm och per­sonal. Möjlighet att äta gemensamma måltider och ha sociala aktiviteter ska ingå. Även medicinsk personal bör finnas tillgänglig via särskilda avtal. Detta ska ses som en vidareutveckling av våra nuvarande servicelägenheter. Kommunen ska tillhandahålla platser för korttidsvård.
För att känna sig trygg i sin vardag när man flyttar till ett äldreboende är det viktigt att det finns personal med olika etnisk och språklig bakgrund. Vi i Folkpartiet vill att personal på alla äldreboenden ska utbildas och certifieras i HBT-frågor. Alla äldreboenden i Linköpings kommun ska ha HBT-certifierad personal.

Omsorgsgaranti
En omsorgsgaranti skall innehålla vissa kvalitetsmått. Om äldreomsor­gen inte innehåller/tillhandahåller det som utlovats skall inbetalda avgifter kunna återbetalas. I garantin ska ingå exempelvis; rätt att komma ut i friska luften regelbundet, att få duscha när man vill, god och näringsriktig kost, att få bo tillsammans med sin livs­kamrat (parboendegaranti), rätt att bo i eget rum samt att ha en fast person­lig läkarkontakt.

Flexibel hemtjänst
Folkpartiet vill införa en flexibel hemtjänst. Ett biståndsbeslut ska ges i form av stödtid. Hur hemtjänst­timmarna fördelas ska den enskilde vårdtagaren själv bestämma i dialog med personalen.

Äldreapotekare
Folkpartiet vill att kommunen ingår avtal med en äldreapotekare, en apotekare som är specialist på äldres läkemedel, dess användning och biverkningar. Utgångspunkten är att de äldre ska få en ökad livskvalitet genom att sova bättre, vara piggare, har bättre aptit, vara mer rörliga, har mindre fallbenägenhet och vara min­dre oroliga. Äldre och läkemedel är ett område där olika yrkeskategorier samarbetar i så kallade läkemedels­genomgångar för att kunna optimera äldres läkemedelsanvändning i kom­munens äldreboenden.
Äldreapotekaren samlar bland annat in fakta samt tar fram diskussionsun­derlag inför läkemedelsronderna då läkaren kommer till äldreboendena. På ronderna förser undersköterskor och sjuksköterskor läkaren med all den information som denne behöver för att kunna ta beslut angående den äldres läkemedelsbehandling. Genom detta kan läkaren på ett bättre sätt lägga till, ta bort eller byta ut läke­medel eller justera dosen. Man skiljer på symtom som beror på läkemedel, sjukdom eller naturligt åldrande. Stor vikt läggs till andra alternativ än läkemedel, främst vid ångest, oro, sömnsvårigheter, beteendestörningar och förstoppningar. Ibland kan man ersätta läkemedel med icke farmako­logiska metoder. Detta leder till färre sjukhusinläggningar på grund av läke­medelsbiverkningar. Utan kunskapen kan läkemedel komma att återinsättas på fel grunder.

Äldreombudsman
En äldreombudsman ska finnas både i kommunen och i landstinget. Denna ombudsman ska verka för de äldres rättigheter och tillvarata deras intres­sen gentemot instanser inom kommun och landsting.

Forskning
Vi vet att befolkningen blir allt äldre. Folkpartiet vill därför öka kunskapen om åldrandets sjukdomar och om äld­reomsorgen genom forskning. Vi vill även stimulera forskning kring och utveckling av byggande och utform­ning av olika boendeformer.

Kompetensutveckling
Oberoende av var man får vård och omsorg skall man mötas av adekvat utbildad personal.
Resultaten av öppna jämförelser ska användas som en del av personalens kompetensutveckling. En kontinuerlig kompetensutveckling av all personal är ett måste för att upprätthålla en professionell nivå på arbetet inom äldreomsorgen.

Stöd till anhöriga
Anhöriga gör ovärderliga insatser i äldrevården. Här är viktigt att det finns olika stöd och insatser för de anhöriga som så önskar. Idag finns väl fungerande Anhörigcenter med möj­lighet att träffa andra anhöriga. När det gäller avlastning och växelvård behövs en utbyggnad av dessa platser. Folkpartiet vill införa en anhörigpeng som den anhörige fritt kan disponera för olika stödinsatser."

tisdag 25 maj 2010

Lärlingsanställning

Ser att Alliansfritt Sverige tycker att FP-förslaget om lägre lön för lärlingar är dumt, eftersom även 22-åringar behöver ha en bra lön.
Visst men om alternativet är inget jobb alls och socialbidrag? Men det kanske också betraktas som lön i Alliansfritt Sveriges värld? Och ledighet är väl också bra, eller?

Nej, förslaget är bra. Att få en möjlighet att visa vad man kan och öka sina chanser att få ett jobb (fast eller längre vikariat) är mycket bättre än att successivt hamna allt längre från arbetsmarknaden och utan möjlighet till egen försörjning.

Det fungerar bra i många andra europeiska länder. Varför skulle det inte göra det i Sverige?

Andra som bloggat om lärlingsanställning är Rasmus Jonlund.

Stockholm fram och tillbaka och äldreomsorgsdebatt i Linköping

Dagen började kvart i fem i morse. Inte min bästa tid på dagen precis men allt går när det är nödvändigt. Tur att det finns frukost på tåget. Inte på alla men "mitt" tåg i morse var ett X2000 och där finns frukost. Att leva hela förmiddagen på en mugg kaffe och en skiva bröd (det är vad jag hinner denna arla morgon) det blir väl knapert.

Nåväl! Sammanträdet med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden var effektivt - och trivsamt, så som dessa möten oftast är. Några tillsynsärenden, utkast till plan för hösten och lite till. Avslut med gemensam lunch hos Mäster Anders. Fiskgryta med saffranssmak enligt matsedeln. Var mer soppa än gryta och saffranssmaken var inte helt lätt att upptäcka. Visserligen är saffran dyrt men...

Det effektiva mötet gjorde att jag kom tidigare i Linköping och hinner nu ladda något inför kvällens närradiodebatt om äldreomsorgen i Linköping. Närradion sänder flera debatter i valrörelsen. Den första är idag med skola första timmen och äldreomsorg den andra.
Carina Boberg tar hand om skoldebatten för Folkpartiet.

måndag 24 maj 2010

Klara besked från Folkpartiet

Igår skrev Folkpartiets partiledare Jan Björklund på DN-debatt att elever ska inte vara med och bestämma lärarens lön. Detta med anledning av att några kommuner lanserat sådana förslag. Argumentet för detta sägs vara att lärarna ju sätter betyg på eleverna och då bör också eleverna få sätta betyg på sina lärare.
Men det finns viktiga skillnader, som Björklund skriver. Lärarens bedömning av eleven sker i förhållande till krav i läroplanen. Elevens betygssättning av läraren sker utifrån egna personliga upplevelser och känslostämningar. Kanske också under påverkan av kamraternas uppfattning, det s.k. grupptrycket.

Jag är inte negativ till elevinflytande. Många elever gör ett fantastiskt arbete i elevråd, mot mobbning på skolor, arrangerar aktiviteter mm. Men det är inflytande av en helt annan karaktär än att ge underlag till lönesättning.
Det finns mycket att säga i detta ämne. Läs gärna artikeln. Björklund gör argumenten mycket tydliga.

Mer Folkpartiet. I dagens morgon-TV var det Jan Björklunds tur att bli intervjuad i den serie av partiledarintervjuer som SVT genomför. Bra och för FP aktuella och angelägna frågor kring bland annat utbildning, jobb och Europasamarbete. Telefonväkteriet hann jag tyvärr inte se och höra mer än en liten del av. Men av det drar jag slutsatsen att frågorna handlade om jobb och om lärarbehörighet i olika skolformer. Bra att Jan gjorde klart att hög lärarkompetens och behörighet också ska gälla särskolan och andra undervisningsformer för elever med funktionsnedsättning.

I helgen samlas Folkpartiet till partiråd i Uppsala. Partirådet fungerar som ett slags minilandsmöte d v s sammanträder för att debattera och besluta om angelägna politiska ställningstaganden mellan landsmötena. Ombud från hela Sverige ingår i rådet. Själv har jag förmånen att vara ett av Östergötlands tre ombud i år.
Den mest angelägna diskussionen blir rapporten om jobb och tillväxt. Som aktiv politiker med välfärdsfrågorna på den personliga agendan är jag glad över att partiet har många bra förslag om framgångsfaktorer på områden kring jobb, företagande och utbildning. Utan fungerande företag och företagare, utan en bra skola alltifrån förskolan till universitet och högskolor inklusive yrkesutbildningar finns inga resurser till välfärd. Det är ett stort feltänk från framförallt vänsterpartister när man anser att bara fler anställs i offentlig sektor så är välfärden räddad. Visst kan fler anställda ibland betyda högre kvalité. Men välfärdsarbetarnas löner ska betalas. För det krävs att skatteintäkterna kommer någonstans ifrån än bara från dem som jobbar i den skatteintäktsfinansierade sektorn.

Andra som bloggat: Roger Haddad, Folkpartiet i Sollentuna, Dyslexia nätupplaga, Amanda Brihed

fredag 21 maj 2010

Vilken kvinnosyn företräder Viktoria?

Viktoria vill bli överlämnad av pappa kungen, när hon gifter sig. Överlämnad av en man till en annan. I vilket århundrade lever kungahuset? Hört talas om att en kvinna numera inte är någon mans ägodel?
Precis som flera präster påpekar så har prinsessbröllopet en stilbildande effekt och därför bör man avstå. Det är ju inget vanligt familjebröllop. Vilket väl ingen enda svensk inte kunnat undgå att notera allaredan trots att det är nästan en månad kvar.

Förhoppningsvis tänker Viktoria och kungen om. Svaret från hovet till DN kan möjligen vara ett tecken på det. Jag tycker dock inte att svaret att inget är offentligt kring detaljer är tillräckligt. För att visa att kungafamiljen, och framförallt Viktoria själv, företräder en modern kvinnosyn och svenska jämställdhetssträvanden, bör besked lämnas redan nu. Och beskedet måste naturligtvis vara att Viktoria och Daniel går till altaret tillsammans som två jämbördiga personer. Allt annat är oacceptabelt!

Ser att Aftonbladet har en intervju med Göran Hägglund, KD:s partiledare. Trots att jag vet att vi har olika syn på jämställdhet så blir jag ändå besviken på Göran Hägglund. Hans enda tveksamhet är, enligt intervjun, att man kanske måste rätta sig efter kyrkans traditioner. Att kvinnor och män är två jämbördiga parter som jag beskriver ovan, tycks Hägglund inte ens tänka kring. Sorgligt, Hägglund!

Varför ingen publicering?

Vid två tillfällen har jag skrivit till Ordet Fritt i Corren om Jernhusens ansökan om kameraövervakning i väntsalen vid Resecentrum. I den senaste insändaren tog jag också upp kommunens slentrianmässiga sätt att skriva yttranden till Länsstyrelsen, som är den beslutande myndigheten. Jag skrev om det på min blogg den 12 maj.

Ännu har inte Corren publicerat min insändare. Därför får ni läsa den här.

NEJ till slentrianmässig uppsättning av övervakningskameror

Resecentrum i Linköping kan få övervakningskamera i väntsalen (ÖC 17/4 -10). Jernhusen, som äger Sveriges största fjärrtågstationer vill installera kameraövervakning på de 50 största stationerna där Linköping ingår. Motivet för kameraövervakning i väntsalen vid Linköpings Resecentrum sägs vara ”att traktens missbrukare uppehållit sig i lokalerna och skapat viss oro.”.
Det är ett för mig märkligt argument. Jag reser en del och ser aldrig ”traktens missbrukare” uppehålla sig i väntsalen. Inte heller Polisen eller socialtjänsten styrker att det skulle finnas ett sådant skäl till övervakning vid Linköpings Resecentrum.
Att utsätta alla resenärer vid en järnvägsstation för ständig kameraövervakning är, som jag ser det, ett allvarligt ingrepp i den enskilda individens personliga integritet. Det minsta man då kan begära är att det åtminstone finns saklig grund för en sådan övervakning, vilket är högst tveksamt i detta fall.
Det är Länsstyrelsen som beslutar om kameraövervakning ska medges eller inte. Men före Länsstyrelsens beslut ska berörd kommun lämna ett yttrande över ansökan. Folkpartiet i Linköping har redan tidigare ifrågasatt de slentrianmässiga yttrandena kring ansökningar om övervakningskameror. Och i detta ärende är det uppenbart att ingen utredning kring fakta gjorts inför kommunstyrelsens senaste möte. Därför är det bra att Folkpartiet tillsammans med Centerpartiet fick gehör för en återremiss. Förhoppningsvis får kommunstyrelsen ett bättre underlag nästa gång.

torsdag 20 maj 2010

Våldet finns också i äldres relationer

När våld i nära relationer diskuteras tänker de allra flesta sällan på äldre parrelationer. Men faktum är att våld förekommer också där. Och ett särskilt problem är, att skadorna ofta inte uppmärksammas som ett resultat av våld från en annan person.

Tillsammans med min partikollega Reza Zarenoe, som är landstingspolitiker i Östergötland, har jag skrivit en artikel kring vad som behöver göras inom sjukvården och socialtjänsten för att äldre kvinnor ska ges ett bättre skydd. Artikeln kan Du läsa här (Corren 19 maj).

tisdag 18 maj 2010

Dörrknackning med politiska samtal

Dörrknackning som metod att nå väljare finns det olika åsikter om. Efter en "dörrknackarkväll" tillsammans med en partikollega i ett av Linköpings bostadsområden kan jag bara säga "Jätteintressant"!

Många ville tala om såväl rikspolitik som om lokala frågor. Det var både ris och ros till Alliansregeringen och till oss i Allians för Linköping. Och diskussioner om varför vi gör si eller så och varför vissa frågor inte blir genomförda som utlovats av enskilda partier.

Som så ofta förr upplevde jag i kväll att när politiker och väljare kan mötas i ett sansat samtal så finns förståelsen för att demokratin kräver att det kan ta lite tid att förändra. Och att det kan vara värt att ta den tiden.

Så för min del kommer dörrknackning att fortsätta att vara en av flera metoder att sprida mitt och Folkpartiets budskap inför höstens val.

måndag 17 maj 2010

Liberala bloggare låter sig inte styras

Idag skriver Seved Monke om skillnaden mellan liberala bloggare och socialdemokratiska. Vi liberaler styrs inte av partiet, vilket väl är en självklarhet när det handlar om ett liberalt parti.

Själv har jag bloggat några år och känner att det är ett media som passar mig alldeles utmärkt. Jag gillar att skriva och har alltid haft åsikter om det mesta. Genom att blogga får jag utlopp för mitt behov att "skriva av mig". Man kan ju inte skriva insändare eller debattartiklar jämt.

Bloggandet ger mig också möjlighet att följa andras åsikter i frågor som intresserar mig. Både andra liberaler, bloggare med andra politiska åsikter och bloggare utan någon politisk koppling alls.

Extra spännande känns bloggandet inför höstens val. Jag tror inte att vare sig bloggar eller andra sociala medier kommer att avgöra valet. Men att de kommer att bidra till debatter som annars inte skulle ha uppstått är jag övertygad om.

Andra som bloggat om liberaler som bloggar är Per, Christer, Anna och Rasmus.

söndag 16 maj 2010

Mer eller mindre arbete?

Har lite sporadiskt lyssnat på rapporterna från MP:s kongress i helgen. Partiet vill regera Sverige och språkrören Eriksson/Wetterstrand försöker att visa trovärdighet på området samtidigt som medlemmarna inte är beredda att frångå vissa förändringskrav som kännetecknat Miljöpartiet.

Ett sådant är synen på arbete. Länge har partiet drivit 30 timmars arbetsvecka. Nu har man tydligen fastnat för 35 timmar, åtminstone som ett första krav. MP:s ledning inser uppenbarligen att arbetstidsförkortning minskar skatteintäkterna och eventuellt reformutrymme. Men de gröna medlemmarna delar inte den insikten.

Det är ju inte bara reformutrymmet som påverkas av antalet arbetade timmar. Även den nuvarande nivån på det vi allmänt kallar "välfärd" d v s skola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg och sjukvård påverkas. Och - inte att förglömma - nivån på pensionerna!

Det sistnämnda blev mycket tydligt efter regeringsskiftet, då pensionerna steg på grund av att arbetlösheten minskade och alltfler kom i arbete. Motsatt effekt syns nu i samband med finanskrisen.

Nu säger språkrören att det framförallt är för barnfamiljerna partiet vill sänka arbetstiden med motiveringen att de ska klara att få ihop livspusslet. Samtidigt vill de röd-gröna regeringsalternativet, där MP ju ingår, ta bort RUT-avdraget (?!).
För samhällsekonomin och därmed också för barnfamiljerna är det mer lönsamt att behålla RUT-avdraget och skippa arbetstidsförkortningen.

Ett bibehållet RUT-avdrag ger jobb och därmed fler arbetade timmar, som bidrar till samhällsekonomin. Det minskar svartarbetet, vilket leder till högre skatteintäkter. Och det underlättar att klara livspusslet och möjliggör troligen också att den som vill jobba mer (och bidra till samhällsekonomin) hinner göra det. Så varför välja det för samhället och därmed för individen minst lönsamma alternativet?

Länkar: DN, Aftonbladet, Kent Perssons blogg, Rasmus (Liberal)

fredag 14 maj 2010

Lurendrejeri kring ROT-avdrag

Så har det då hänt igen. Obyråkratisk hantering från en myndighet har skapat en födkrok för oseriösa personer. De regler som skulle underlätta hanteringen av ROT-avdraget för både de som utför arbetet och för den som reparerar eller bygger om sitt hus har nu upptäckts av personer som försörjer sig som brottslingar.

e24.se skriver om detta. Skatteverket har den goda ambitionen att betala ut pengar snabbt till de hantverkare som utfört ROT-arbeten. Det är en mycket bra ambition, eftersom det gynnar småföretagandet. För ett litet företag kan det vara nästintill omöjligt att ligga ute med pengar under en längre tid.

För den som renoverar sitt hus och kan vill använda motsvarande avdrag är det också till nytta med de nya reglerna. Tidigare fick man betala hela summan och sedan vänta på skatteåterbäringen. Samma sak gäller för RUT-avdraget. Men där är det förmodligen mindre pengar att hämta för brottslingarna och därför har det inte blivit lika "attraktivt" även om det förekommer där också.

Brottsligheten består av att personers identitet kapas och ansökan om avdrag lämnas till Skatteverket. I verkligheten har den person vars identitet är kapad, inte använt hantverkare och den s.k. hantverkaren har inte utfört något jobb.

Jag hoppas att Skatteverket hittar någon teknisk möjlighet till kontroll utan att öka handläggningstider, som drabbar seriösa hantverkarfirmor. För även om kontroll måste vara noggrann - det är allas våra skattepengar det handlar om - så tycker jag att Skatteverkets ambition att snabbt betala ersättning ska uppskattas.

onsdag 12 maj 2010

Nu vänder det på arbetsmarknaden

Denna sköna rubrik kan vi östgötar läsa i dagens Corre. För andra månaden i rad minskar arbetslösheten och nedgång tycks ha förbytts i uppgång. Tyvärr är det fortfarande mycket bekymmersamt för Motala, som drabbats av omfattande omställningar och nedläggningar.

Uppgång till trots så har unga människor fortfarande svårt att få jobb. Förhoppningsvis så innebär en allmänt bättre arbetsmarknad att också yngre kan få arbete. Det är hoppingivande att läsa intervjuerna med ett antal ungdomar som så aktivt försöker hitta sommarjobb och praktikplatser för att skaffa sig erfarenheter.

Borgerlig allians i Storbritannien

För några dagar sedan skrev jag om valet i Storbritannien. Nu finns resultatet. En allians mellan Tories och Liberaldemokraterna. Labour, vår motsvarighet till socialdemokraterna fick lämna ifrån sig regeringsmakten efter att ha misskött ekonomin så att landet nu befinner sig i nivå med Grekland vad gäller budgetproblem.

Tomas Östros (S) var så kaxig mot Anders Borg (M) i Agenda för någon vecka sedan när det gällde Grekland. Östros menade att så går det med en högerregering vid makten. Men sossar är uppenbarligen inte bättre. Det visar exemplet Storbritannien. Men nu hörs inte knyst från Östros.

Liberaldemokraterna, Folkpartiets systerparti, sitter nu i regeringsställning för första gången på över 60 år. Målet för ett parti och dess medlemmar är alltid att få möjlighet att genomföra sin politik i regeringsställning. Annars har partiet inget existensberättigande. Men att komma till makten med de tuffa år framför sig som Liberaldemokraterna nu har tillsammans med allianspartiet Tory är inte bara spännande.

GRATTIS till valframgången och LYCKA TILL med regeringsarbetet vill jag säga. Ni behövs i brittisk politik.

Se Jan Björklunds Nyhetsbrev om det brittiska valet.

Se också bloggarna Rasmus Jonlund, Mathias Sundin och Christer Sörliden.

Kameraövervakning i Linköping

Jag har skrivit om ämnet förut och har nu anledning att göra det igen. För en tid sedan krävde Folkpartiet och Centern att kommunstyrelsen skulle utreda kameraövervakningens effekter och Linköpingsbornas inställning till den alltmer ökande övervakningen i kommunen.

Igår presenterades utredningen för kommunstyrelsen. Trots en svarsfrekvens på 25 % (!) menar kommunledningskontoret och vissa politiker att slutsatser kan dras. Mot detta protesterade naturligtvis FP och C. I utredningen framkom också att kameraövervakning i vissa fall är till nytta och i andra inte alls.

Nu är det ju inte ytterst kommunen som avgör tillstånd utan Länsstyrelsen. Detta till trots så menar jag att kommunens yttrande har betydelse. Varför skulle lagstiftningen annars föreskriva att yttrande ska inhämtas?

Ett exempel på hur lättvindigt dessa yttranden sköts av i varje fall vår kommun är det bristfälliga underlag som kommunstyrelsen fått inför behandling av Jernhusens framställning av kameraövervakning i vänthallen vid Resecentrum. Ingen som helst kontakt har tagits med Polis och socialtjänst för att kolla upp hur ordningsläget är där. När jag talat med företrädare för både Polisen och socialtjänsten får jag en annan bild än den Jernhusen ger.

Linköpings Tidning spekulerar i att kameraövervakning kan bli en valfråga. Jag tror att integritetsfrågorna kan bli viktiga i valrörelsen och att frågan om den utbredda kameraövervakningen blir en del av debatten.

tisdag 11 maj 2010

Fastighetsskatten tillbaka

När ska Östros och hans rödgröna vänner förstå att det finns människor med normala och till och med låga inkomster som kan ha en högt taxerad villa? I dagens DN beskriver en man, som bott i sitt hus i 31 år att han får en fastighetskatt på nästan 24 000 kronor per år med det rödgröna förslaget. "Detta är ett hem. Jag vill själv bestämma när jag ska flytta", säger mannen.

Ja, det är väl en helt rimlig önskan. Utom för socialdemokraternas Thomas Östros. Dels påpekar han att under den förra s-regeringen kostade fastighetsskatten för motsvarande fastighet 34 000 kr och dels anser han att villor med taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor ska vara med och bidra lite till. Det blir på något konstigt sätt villan i sig som ska bidra.

söndag 9 maj 2010

(V)-kongress: Mer utgifter och ännu mer utgifter. Men var ska det tas?

Har haft en ledig helg som maken och jag tillbringat hos goda vänner i Mjöbäck i Västergötland. Har dock inte kunnat undgå att läsa och höra om Vänsterpartiets kongress. Och vad har jag läst och hört? Jo, mer utgifter för staten. Några timmar senare: ännu mer utgifter för staten. Har däremot inte uppfattat så mycket kring hur notan ska betalas. Men det är väl skattehöjningar som vanligt.

Ersättningssystemen ska höjas, karensdagar ska bort och alla ska få sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Puh! Sextimmarsdagen utlovas visserligen "på sikt" men innebär i praktiken en enorm lönehöjning.

Höjning av ersättningsnivåer kan vara befogat eftersom dagens utlovade 80 % inte är 80 % för särskilt många. Men att gå än längre är helt orimligt. Lär av Grekland, skulle man vilja säga till vänsterpartisterna.

Roligt tycks de i alla fall ha på sin kongress. Ett av största skämten jag sett är när riksdagsledamoten Lena Olsson tycker att finansministerposten vore en lämplig uppgift för Lars Ohly!!??

Många har bloggat om vänsterns kongress. Läs några kloka kommentarer av
Anne-Marie Ekström respektive Staffan Werme.

fredag 7 maj 2010

Grekland och Storbritannien igen

"Börsen störtdyker" blixtrar mot mig när jag kollar tidningarnas nätupplagor just nu Aftonbladet, Svd m fl. Det gäller naturligtvis inte bara Sverige utan börserna världen över.

Så tycks det vara dags igen med något som liknar finanskris. Känns ändå tryggt att veta att även denna gång har Sverige en regering som kan hantera ekonomisk kris och se till att det finns beredskap att möta en finansiell oro.
Finansminister Anders Borg säger till SvD att
"Riksbanken gör bedömningen att marknaden i dag fungerar, men har allt på plats för att säkra likviditeten i det svenska finansiella systemet som man gjorde för ett år sedan. "
Läs mer här

Britterna undrar nu vilken regering blir det? Media bla Expressen rapporterar om att inget parti tycks få egen majoritet. Liberaldemokraternas partiledare är besviken. Rösterna blev inte så många som opinionsmätningarna före valet tydde på. Synd!

De närmaste dagarna, kanske veckorna, blir något av väntans tider avseende framtiden för Grekland och Storbritannien.

torsdag 6 maj 2010

Oroligt i Grekland och val i Storbritannien

Nyheterna även i kväll handlar om fortsatta oroligheter i Grekland. Skönt ändå att parlamentet klarade av att ta beslut som förhoppningsvis reder ut landets ekonomi även om det kommer att ta tid. Så går det när ett lands regering inte förmår att ha ekonomin under kontroll. Att leva över sina tillgångar kan inte vare sig länder eller privatpersoner göra.

Inget slutresultat av dagens val i Storbritannien ännu. Blir spännande att ta del av morgonnyheterna. Intressant med Liberaldemokraternas framgångar hittills. Få se om de håller i sig även när folket har röstat.

Partiinformation på våra skolor

I Corren idag berättas att företrädare för Sverigedemokraterna (SD) blivit attackerade i samband med ett framträdande på Birgittaskolan. SD var inbjudna av skolan för att, i likhet med andra partier, informera om sin politik inför höstens val.

Jag har full förståelse för att deras närvaro och deras åsikter föder starka aggressioner. Men det är bättre att deras åsikter kan debatteras än att de får stå emotsagda. I ett öppet och demokratiskt samhälle bryts åsikter mot varandra, vilket ökar människors kunskap inför valet om vad partierna står för.

Det är också de riktlinjer som skolorna nu har att förhålla sig till. Alternativet är att inga politiska partier får informera i skolorna, vilket är ett direkt hot mot demokratin. Som liberal är jag övertygad om att det är genom kunskap om vad alla partier står för, som man som väljare kan ta ställning.

"Kim" fick bestämma själv

Medierna rapporterar att den 32-åriga kvinnan "Kim" nu fått sluta sina dagar. "jag är glad och lättad" skrev hon i ett sms till DN.

Jag tycker Socialstyrelsen gör en rätt markering när man tydliggör vad som gjorts från sjukhusets sida, nämligen att patienter har rätt att avstå från vidare behandling. Läs mer vad jag tycker i debatten om dödshjälp på mitt blogginlägg från den 18 mars.

tisdag 4 maj 2010

Stimulerande möte med särskoleelever

Som politiker finns många tillfällen till stimulerande möten med människor. Idag upplevde jag ett sådant. En gymnasiesärskoleklass från Berzeliusskolan besökte Stadshuset för att diskutera frågor inför valet och inför att de avslutar sin skolgång och ska ut i arbetslivet.

Ungdomarna var väl förberedda och ville veta hur omsorgsnämnden planerar för olika boendeformer så de kan flytta hemifrån. De undrade över jobbmöjligheter och vad det nyligen införda Eget Val i Daglig verksamhet kan betyda för dem.

Det är helt klart att nämnden behöver fundera kring fler alternativ kring boende och boendestöd. På jobbfronten känner jag att vi är på rätt väg med Jobbtorget och utvecklingsarbetet kring Daglig verksamhet.

Men det behövs fler arbetsgivare som vill anställa personer med funktionsnedsättning. Och, vilket ungdomarna påpekade, kommunen måste bli mycket bättre på att både att erbjuda praktik och att anställa.

Alliansturné med nio vallöften

När Alliansen med de fyra partiledarna och just idag även övriga ministrar drog ut på valturné gav de nio vallöften.

1. Ingen höjd skatt för "vanliga löntagare".

2. Inga ofinansierade utgiftslöften. Enligt regeringen lovar den rödgröna oppositionen allt för mycket och tvingas låna till satsningar på bland annat infrastrukturen.

3. Det ska inte bli dyrare att anställa unga. Ytterligare en känga mot den rödgröna oppositionen. "Vänsterpartierna går till val på att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Det skulle medföra en kraftig ökning av kostnaden för att anställa unga", skriver den borgerliga alliansen.

4. Rut- och rotavdragen ska inte avskaffas.

5. Varken fastighetsskatten eller förmögenhetsskatten ska återinföras.

6. Kärnkraften ska inte förtidsavvecklas.

7. Någon kilometerskatt ska inte införas.

8. Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras. Familjer ska enligt den borgerliga alliansen få besluta själva hur föräldraförsäkringen ska delas upp.

9. Förbifart Stockholm ska inte skjutas på framtiden. Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna säger nej till en folkomröstning om vägsatsningen.

Klara besked alltså från Alliansens fyra partier.

Jag ser på Politikerbloggen att Thomas Bodström (S) har kommenterat. Bland annat skriver han "Vi ska INTE ha skattebidrag till de rikaste för att gå ut med hunden."
Varför missunnar Bodström gamla tant Agda att ha råd att anlita någon som går ut med hunden när hon själv inte orkar? För hemtjänsten gör det ju inte!

Alliansenturnén i media: Corren, NT, SvD, DN

Andra bloggar: Kent Persson, Amanda Brihed, Mathias Sundin

måndag 3 maj 2010

Rödgrön alternativbudget

Så kom den då äntligen. Det rödgröna alternativet till Alliansregeringens vårproposition. Beviset på att (S), (V) och (MP) är ett regeringsalternativ. Men säger denna budget verkligen att de kan regera ihop? Nej, vill jag påstå. Att för ett vänsteralternativ (dit nu tyärr också miljöpartiet ska räknas) enas om skattehöjningar och högre ersättningar i bidragssystemen har knappast varit några större prövningar.

Däremot vet väljarna fortfarande inte särskilt mycket om övriga politikområdens inriktning. Men före valet måste de bekänna färg, eller? För väljarna vill väl inte köpa grisen i säcken får vi hoppas.

Det är ju otroliga utgiftsökningar som har presenterats. Ska bli intressant när seriösa analyser gjorts om deras föreslagna skattehöjningar och andra inkomstförstärkningar verkligen täcker alla nya utgifter. Per Altenberg har också funderat kring debet och kredit.

Och alla nya jobb (100 000) som de förutspår. Man kan ju börja med att dra bort de 11 000 som försvinner med avskaffandet av avdraget för hushållstjänster d v s RUT-avdraget. Det är märkligt att vänsterpolitiker tycker att det är helt okej med svartarbete.

Vart tog förtidspensionärerna vägen, förresten? Enligt Aftonbladets intervju med Lars Ohly så får de inte vare sig skattesänkning eller bidragshöjning. Har de rödgröna tänkt på att många av förtidspensionärerna är personer som på grund av funktionsnedsättning aldrig har kommit in på arbetmarknaden? Eller att många av dem förtidspensionerades bort från arbetsmarknaden av den förra socialdemokratiska regeringen som ett sätt att "lösa" sjukskrivningsproblematiken.

De rödgrönas favorituttryck är "rättvisa". Var ligger rättvisan i att undanta förtidspensionärerna när ålderspensionärer, sjukskrivna och arbetslösa erbjuds antingen skattesänkning eller höjda bidrag?

Mycket skrivs och bloggas idag om den rödgröna budgeten. Några exempel DN, Aftonbladet, Christer Sörliden, Rasmus Jonlund

söndag 2 maj 2010

Ovärdiga 1:a majframträdanden i Linköping

Läser på Correns nätupplaga om 1:a maj-firandet i Linköping. Socialdemokraterna ägnade sig bara åt rikspolitik. Och det är förståeligt. För vad har de att protestera mot i den lokala politiken? Det smågläfsande som de åstadkommer i kommunfullmäktige är inte mycket att elda åhörarna med på 1:a maj.

Nej, för att lyckas dra folk till demonstrationståget i Linköping behövdes inhyrning av Mikael Wiehe, som tog i så han passerade gränsen för vad som är anständigt för en artist när han skulle uttrycka sin motvilja med nuvarande regering. För vad annat kan man säga om följande citat från Correns reportage.

"Vill du skära dem i bitar, och slå in dem i paket. Drömmer du om huvuden som ligger i en korg. Vill du sätta upp en galge på närmaste stora torg."

Andra lokalpolitiker som bloggat om detta är Gösta Gustavsson (C), Carina Boberg (FP) och Christian Gustavsson (M).

Vad säger Lena Micko, Johan Löfstrand och andra ledande sossar. Är det den här nivån som ska prägla kommande valrörelse? Den upprördhet som präglade S-reaktionen på Mats Odells anspelning på en viss chokladsort häromdagen framstår i jämförelsen med deras 1:a maj-firande som våldsamt överdriven.


En annan 1:a maj-talare tror tydligen att det är genom revolution vi tillsätter regering i Sverige. Kalle Larsson, vänsterpartistisk riksdagsledamot talade i Trädgårdsföreningen, också enligt Correns nätupplaga. Han sa bl a så här: "Kamrater vi ska störta regeringen."

Inte heller vänsterpartiet har något att komma med på det lokala planet. Men att försöka få vänsterungdomar att tro att regeringsskifte ska ske genom en statskupp är väl ändå att ta i.

lördag 1 maj 2010

Socialförsäkringsutredning - en framgång för FP

Så äntligen tillsätts nu den socialförsäkringsutredning som Folkpartiet velat ha till stånd sedan länge. Framgången för FP kröns av att också en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ingår i utredningsuppdraget. Utredningen ska vara parlamentarisk, arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter, andra berörda organisationer och myndigheter samt forskare. Senast i maj 2013 ska arbetet slutredovisas.

Precis som Jan Björklund skriver i sitt Nyhetsbrev finns det ett stort hål i det skyddsnät som vi kallar sociala trygghetsystem. Ett skyddsnät vid arbetslöshet saknas. Idag står ungefär en miljon arbetande personer utanför ett skydd om de blir arbetslösa. De rödgröna vill gärna påstå att det är Alliansregeringens fel. Men redan under de socialdemokratiska regeringsåren stod
700 000 personer utanför A-kassan.

Målet med den nu tillsatta utredningen är att överväga förändringar som innebär hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Försäkringarna ska ge god ekonomisk trygghet och utformas så att arbetslinjen understöds.

Jag hoppas att de rödgröna partierna är beredda att delta i utredningen. Som Ulf Nilsson, FP:s ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott skriver på sin blogg, så är det önskvärt med en bred uppgörelse i stil med pensionsöverenskommelsen.

Framtidens demens- och äldrevård i Linköping

I onsdagskväll representerade jag Folkpartiet i en debatt om framtidens demens- och äldrevård i Linköping. Arrangörer och inbjudare var Demensförbundet. En lugn och sansad tillställning där vi var ganska ense mellan partierna. Linköping har ju också en hyggligt bra demensomsorg.

Själv bidrog jag för ett 15-tal år sedan till det demensteam med sjuksköterskor som nu finns. Demensförbundet uppmanade politiker runtom i Kommun-Sverige att inrätta en demenssjuksköterska. Jag skrev en motion om detta till Linköpings kommunfullmäktige och den bifölls. Sedan har en positiv utveckling skett och idag finns ett team, som bl a jobbar tillsammans med AnhörigCentrum.

Vid debatten i onsdags kom flera viktiga önskemål från den närvarande publiken. Ett sådan var att fler läkare med geriatrisk kompetens behöver utbildas. Det vet jag att Barbro Westerholm har påmint FP:s högskoleminister Tobias Krantz om.

Två andra starka önskemål var mer personal i demensboenden och möjlighet att laga mat på plats. Det sistnämnda diskuteras i den arbetsgrupp inom kommunen, som håller på att ta fram förslag på en kostpolicy. Denna policy omfattar allt från maten i förskolan till maten i äldreboenden, gruppboenden mm. Där diskuteras också att pröva möjligheter att laga mat på plats.

I slutrepliken ombads vi att på en minut redovisa slutsatser av kvällens diskussion. Jag lovade ta mig frågor om läkarkompetens(geriatrik), kontinuerlig kompetensutveckling för all personal i demensvården samt ett än mer utvecklat anhörigstöd.

Inom Folkpartiet är vi många som är engagerade i politik kring vård- och omsorgsfrågor. En av dem är Reza Zarenoe, landstingspolitiker och etta på Linköpings FP-lista inför höstens landstingsval. Han skriver här om demensvård i en debattartikel i Corren.

Reza och jag träffade i veckan företrädare för Hörselskadades riksförbunds Linköpingsavdelning, se inlägget på Rezas blogg.