lördag 17 april 2010

Om etik i den politiska debatten

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) skriver i sitt senaste Nyhetsbrev om hur oppositionspartierna i riksdagen för debatt. Jag förstår att det är en föraning om hur valrörelsen kommer att bli. Sanningshalten i argumentationen väger lätt när det är jämnt i opinionsundersökningar.

Barbro skriver också om skattesänkningen för pensionärerna. Hon, precis som jag, önskar att den varit större. Men det finns många behov som ska tillgodoses. Skattesänkningar precis som reformer får tas successivt.

A´propå budget. Ska bli mycket intressant att se en gemensam motion från S,V och MP den 3 maj som svar på Alliansregeringens vårbudget. Nu ska svaret på hur det rödgröna samarbetet ska omsättas i praktisk politik ges.

Inga kommentarer: