tisdag 27 april 2010

Ny förmögenhetsskatt eller?

Nu droppar förslagen från de rödgröna undan för undan inför att deras budgetmotion ska presenteras på måndag. Ena dagen är det infrastrukturinvesteringar med mer pengar än regeringen, förstås. Nästa dag är det miljarder till kommuner och landsting, mer än regeringen förstås.

Idag börjar så smått delar av notan ramla in. Återinförande av förmögenhetsskatten tycks det som. Nej då, det är något annat, säger de rödgröna. Beskattning av de rika på ett sätt som de inte kan komma undan. Jaha, det låter som Vänsterpartiet och Lars Ohly fått sin vilja igenom denna gång.

Vad skatten än kallas så är den inte bra för Sverige. Läs här vad Jan Björklund skriver.
Andra som kommenterat är Per Altenberg.

måndag 26 april 2010

Mässinvigning

I eftermiddags invigde jag en mässa kring Daglig verksamhet på LSS-området (LSS = Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) i Linköping. Det var premiär d v s första gången som dessa verksamheter visade upp sig för alla som nu och framöver kommer att ha sin sysselsättning i en sådan verksamhet.
Anledningen till mässan är att omsorgsnämnden den 1 april införde Eget Val på detta område med hänvisning till LOV, den nya lagen om Valfrihet.
Det känns verkligen bra att som ordförande få göra detta. Rätt att välja ska tilltros alla människor enligt min socialliberala människosyn.

Premiär var det också för tjänsten som LSS-lots. Uppdraget kan jämföras med Äldre-lots, som infördes i kommunen för snart två år sedan och som är en mycket uppskattad service. Kul också att den första LSS-lotsen är en man. Oftast är det ju bara kvinnor på poster inom vård och omsorg.

söndag 25 april 2010

Medicin vid godishyllor

Läkemedelsverket ska ta hårdare tag mot butiker som har sina läkemedel bland godiset. Allt enligt uppgift i DN/Ekonomi i lördags (länk saknas). Det har alltså visat sig att vissa butiker har placerat t ex Alvedonpaket i en godiskorg bland choklad och tuggummi.

Det finns regler för hur butiker får sälja receptfria läkemedel. Läkemedel ska säljas bakom disk eller under uppsikt av personal och den som köper måste ha fyllt 18 år.

Jag blir besviken på de butiker/butikskejor som inte följer reglerna. Möjligheten att köpa receptfria läkemedel i en vanlig dagligvarubutik eller på en bensinstation är en kundvänlig reform från statens sida. Butikerna behöver bara göra en anmälan till kommunen. Alltså inga krångliga regler för tillstånd till försäljningen.

Börjar det slarvas vid försäljningen riskeras det enkla förfarandet och eventuellt hela reformen. Läkemedel - även om det är receptfritt - är ju inte en vara som ska marknadsföras för att öka försäljningen.

Jag hoppas att denna ovana som nu uppdagats i några butiker i huvudstaden inte sprider sig till Linköping.

lördag 24 april 2010

Kampanj för Parboendegaranti

Under två veckor har vi folkpartister vårkampanj. Ett kampanjtema handlar om parboendegarantin, som vi vill införa (se tidigare blogginlägg). I tisdags var jag i Motala och talade om denna garanti tillsammans med min partikollega tillika socialnämndens ordförande Maths Andersson. På Samuelsbergs äldreboende samtalade vi med ansvarig chef och med representant för SPF (Sveriges Pensionärsförbund). Även om efterfrågan på att få bo tillsammans troligen inte kommer att vara så stor så var alla ense om att det ska vara möjligt.

Jag framhöll att garantin skapar en trygghet hos gamla människor. Att veta att det är möjligt gör att man inte behöver oroa sig för hur det ska bli om/när den dagen kommer då den ene maken behöver mer vård än vad som kan ges i det egna hemmet.

Motala kommun ser nu över sina servicegarantier inför 2011. På Rotarylunchen samma dag informerade Maths och en tjänsteman från kommunen om att också LOV (Lag om Valfrihet) är under införande inom hemtjänsten.

Det är så härligt att se hur Motala kommun under Alliansledningen har utvecklats till en modern, framåtblickande kommun på en rad områden. Jag hoppas verkligen att väljarna i Motala ser de positiva förändringarna och ger partierna förnyat förtroende i höstens val.

Individens eller statens ansvar

Återigen har frågan om hur mycket staten via UD ska göra för utlandsresande svenskar som blir strandsatta på grund av naturkatastrofer. I Dagens Nyheter idag (länk saknas)klagas det från svenskar som fastnat i Bangkok i fyra dagar med anledning av flygstoppet. Svenska myndigheter har inte lärt sig något av tsunamin, sägs det.
I en annan artikel några sidor tidigare i samma tidning säger resenärer på Arlanda på väg till just Bangkok att de inte är oroliga trots att svenska UD avråder från att resa dit. När UD avråder då är det verkligen osäkert.

Svenska myndigheter har lärt av tsunamin. Nästa vecka fattar riksdagen beslut om ansvarsfrågan kring konsulär katastrofinsats. Förslaget har sin grund i en utredning som genomfördes som en av konsekvenserna av kritiken efter tsunamin. Jag skrev om regeringens proposition och utredningen i ett inlägg den 19 februari.

lördag 17 april 2010

Om etik i den politiska debatten

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) skriver i sitt senaste Nyhetsbrev om hur oppositionspartierna i riksdagen för debatt. Jag förstår att det är en föraning om hur valrörelsen kommer att bli. Sanningshalten i argumentationen väger lätt när det är jämnt i opinionsundersökningar.

Barbro skriver också om skattesänkningen för pensionärerna. Hon, precis som jag, önskar att den varit större. Men det finns många behov som ska tillgodoses. Skattesänkningar precis som reformer får tas successivt.

A´propå budget. Ska bli mycket intressant att se en gemensam motion från S,V och MP den 3 maj som svar på Alliansregeringens vårbudget. Nu ska svaret på hur det rödgröna samarbetet ska omsättas i praktisk politik ges.

fredag 16 april 2010

Den enes bröd den andres död

Det gamla ordspråket "Den enes död den andres bröd" känns mycket tillämpligt idag när jag läser om att flygbolagens resenärer nu är hänvisade till tåget. Vulkanutbrottet på Island fick oanade konsekvenser igår. Askmoln drabbade inte bara de redan hårt utsatta islänningarna utan också grannländerna och till och med långt ut i Europa. Den inställda flygtrafiken gav SJ en chans att rehabilitera sitt från vinterns snökaos dåliga rykte. Snabbt plockade man fram tusentals tågbiljetter och tydligen också fungerande tågset. Tänk att det ska behövas ett askmoln över Island för att få fungerande tågtrafik i Sverige.

Själv hade jag turen att ha flyg bokat från Umeå till Arlanda en timme före det att flygplatsen stängde. Men det var en nervös stämning inför incheckningen. Skulle planet få lyfta? Övriga flygplatser i Norrland hade stängt under förmiddagen. Men det gick vägen. Själv hade jag tågbiljett vidare mot Linköping. Men för de kollegor som skulle ha flugit vidare mot södra Sverige blev det en lång hemresa.

torsdag 15 april 2010

Sjukförsäkringsdebatt

Sjukförsäkringen kommer med all säkerhet att bli en av de större debattfrågorna i valrörelsen. Oppositionen, framförallt socialdemokraterna, tycks kunna vrida och vända på argumenten och kritiken allt efter vem av dem som debatterar. I Corren förra veckan sedan var det Anne Ludvigsson, riksdagsledamot och aktiv inom (S)-kvinnorna. Hennes utgångspunkt var att kvinnorna missgynnas av Allianspolitiken.

Men hon "glömde" att berätta om orsaken till att så många kvinnor är aktuella inom sjukförsäkringen idag. Under de år då sjukskrivningarna växte lavinartat var det främst kvinnor som var sjukskrivna. Dessa kvinnor lämnades helt åt sitt öde av Anne Ludvigssons kamrater i (S)-regeringen. Om detta kan Du läsa i mitt svar till Anne, som är publicerat i Corren idag.

tisdag 13 april 2010

Sahlins mål - men hur nå dem då?

Jag hade lite bråttom i morse så jag ögnade bara igenom Mona Sahlins artikel på DN Debatt. Tänkte när jag körde till stan att jag nog inte läst tillräckligt noga för jag uppfattade inte hennes och socialdemokratins förslag om hur de ska nå sina fyra nya mål. Bara att de har fyra nya mål.

Nu har jag läst den mer noggrannt. Och jag har verkligen spanat efter hur det ska gå till att uppfylla målen. Vari består den förändrade politiken? Nej, jag instämmer med Liberale Pär när han kommenterar Sahlins artikel "Vi har ett mål men vi vet inte hur vi tar oss tid." I förra valrörelsen var budskapet "Alla ska med" men ingen socialdemokrat kunde förklara vart "alla" skulle.

Jag ska inte öda tid på att kommentera Sahlins råskäll - en del helt enkelt rena osanningar - om Allianspolitiken. Men en mening kan jag bara inte förbigå. Sahlin skriver: "...har vi kämpat för den enskilda människans möjlighet att välja sitt liv". Det är till att ta till stora ord. Till och med idag - 2010 - röstar socialdemokrater emot reformer som kan öka medborgarnas möjligheter att välja sina egna liv. I den mån någon gnutta frihet accepteras så ska den utövas på de villkor som den socialdemokratiska politiken bestämmer.

måndag 12 april 2010

Lärarlegitimation utmärkt förslag!

Idag presenterar (DN Debatt) Alliansens fyra partiledare med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen förslaget att införa lärarlegitimation. Utmärkt!

Och dagens beslut var uppenbart efterlängtat. Inte ens socialdemokraternas Marie Granlund kan hitta något att kritisera idag. Men läs här (Mark Klambergs blogg)vad Granlund och andra socialdemokrater tillsammans med sina båda röd-gröna vänner tyckte för bara några år sedan, när FP lade förslag i riksdagen.

Lovorden från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, elevorganisationer och skolpolitiker är översvallande. "En historisk proposition som vi välkomnar", säger LR:s ordförande Metta Fjelkner. Lärarlegitimationen stärker skolans kvalité menar Lärarförbundet (Corren). Andra som gläds är FP.s skolborgarråd Lotta Edholm i Stockholm, Centerpartiets skolpolitiska talesperson Sofia Larsen och FP:s representant i barn- och ungdomsnämnden i Linköping Carina Boberg.

Och vad tycker jag själv? Jo, jag är helnöjd. Läraryrket är ett av vårt lands viktigaste yrken. Då måste det finnas tydliga kvalitetskrav. Legitimation är också ett sätt att visa eleverna respekt. Elever och deras föräldrar ska kunna lita på att lärarna är välutbildade och lämpliga att undervisa.

lördag 10 april 2010

Hundar i vård och omsorg


I en debattartikel idag i Aftonbladet beskrivs nyttan av att använda hundar i vård och omsorg. Debattörerna menar att forskning finns som visar att vårdhundar kan ersätta medicinering av gamla människor i vårdboenden. Man skriver vidare att svensk vård och omsorg måste bli bättre på att använda djur för att göra människor glada, lugna och friska.

Enligt forskningen lär det också vara så att vi hundägare har större chans att klara en hjärtinfarkt. Vi lär också har lägre blodtryck än icke-hundägare. Och visst förgyller vår lilla Louie (se bilden) min och makens vardag. Huruvida han bidrar till nivån på blodtrycket vet jag dock inte.

Vad jag saknar hos debattörerna är att de inte analyserar problemen kring allergi och djur. Både för de som bor och för de som arbetar måste det finnas en garanti att djuret inte ökar deras besvär. Jag tror säkert att allergiproblem kan undvikas. Men medvetenheten om riskerna måste finnas. I debattartikeln föreslås inrättande av ett Kunskapscenter och kanske tänker man sig att där ska ingå också hanteringen av allergifrågan.

Jag funderar på om vi i Linköpings kommun ska skaffa oss en policy för djurhållning i vård- och omsorgsboenden. Den skulle i så fall också innehålla riktlinjer för hur hantera när en person vill ha en egen hund eller annat djur t ex en katt. Det är inte alltid så enkelt som att säga att "du får själv ta ansvar för djurets skötsel". Ett visst ansvar måste oundgängligen hamna hos personalen. Att låta någon få skaffa ett djur och det sedan inte fungerar med den praktiska skötseln kan göra ont värre.

fredag 9 april 2010

Flygjubiléum i Linköping

Att Linköping är Sveriges flygstad nummer 1 vet väl "alla", eller? Att JAS Gripen och alla dess föregångare tillverkats här är nog känt. Men kanske är det inte lika känt hur mycket annat av Linköpings utveckling som har varit och fortfarande är beroende av flyget.

Men nu ska det bli ändring på det. I år firar Svenskt Flyg 100 år. Detta ska firas och naturligtvis då i Linköping. Mellan 10 och 13 juni hålls en mängd evenemang och kulminerar med en stor flyguppvisning söndagen den 13:e. Arrangörerna räknar med upp till 50 000 besökare.

Dagen före, lördagen den 12 juni, är det nyinvigning av Flygvapenmuséet, som byggts ut och om. Det är verkligen en högtidsdag. Så många turer och planer innan äntligen ett besked kom från staten att pengar avsatts. Många av de värdefulla historiska plan som hittills stått utomhus och riskerat att förstöras kommer nu att kunna visas under tak.
Jag är en av de östgötska riksdagsledamöter som vid flera tillfällen motionerat om behovet av resurser till en utbyggnad. En annan är socialdemokraten Berndt Sköldestig från Mjölby. Tyvärr gick han bort för några år sedan och hann alltså inte uppleva resultatet av sina ansträngningar.

Jag lär ha anledning att blogga om flygets hundraårsjubiléum fler gånger under våren och sommaren. Just nu ser jag fram emot att få se ett "nytt" Flygvapenmuséum.

Mer om jubiléet och vad Linköping kommer att uppmärksamma runtom hundraåringen kan Du se i Correns artikel.

torsdag 8 april 2010

Försenat tåg - överraskad? Nej, inte alls.

På väg till Stockholm med ett morgontåg. Stopp i Katrineholm för omstart av lok. Tekniska problem. Nu fungerar tydligen loket men då är det ett annat tåg i vägen. Resultat: minst 15 minuters försening på en sträcka som normalt tar 1 timme och 40 minuter att köra. Erfarenheten säger mig att denna försening kommer att öka på grund av att "mitt" tåg nu kommer in till Stockholm vid fel tid.

Behov av fler spår, kanske? En Ostlänk skulle göra susen. Eller vad säger finansministern?

onsdag 7 april 2010

Bra beslut i Landstinget om hörapparater

Ser till min glädje att den politiska majoriteten i Landstinget i Östergötland (Folkpartiet, övriga Allianspartier och Vrinnevilistan) idag beslutat att ta bort avgiftstaket för hörapparater och att den som behöver två apparater kan få det utan att betala den ena själv. Ett mycket bra beslut!

Landstingsrådet Christian Gustavsson beskriver beslutet här. Också Radio Östergötland har omnämnt det tidigare under dagen.

Parboendegarantin igen

Många upprörs över den brist på respekt för gamla människors önskan om att få leva tillsammans "tills döden skiljer oss åt" som de lovade en gång (Aftonbladet idag).

Fler som bloggat är min partikollega Carina Boberg i Linköping, Runo Johansson och Fredrik Sneibjerg

Parboendegaranti borde vara självklart

Återigen kan vi läsa om ett gammalt par som nekas att bo tillsammans de sista åren i livet på grund av att den ena parten behöver vård på ett vårdboende (Aftonbladet idag). Varför de inte vill kritisera sin hemkommun Eskilstuna förstår jag inte. Det är kommunerna som har ansvaret för äldreomsorgen.

I samband med Folkpartiets landsmöte i höstas skrev Barbro Westerholm och Jan Björklund en debattartikel i Dagens Nyheter (DN Debatt 19/11 -09), där de utlovade en parboendegaranti. Om en sådan garanti funnits idag skulle det gamla paret i Eskilstuna kunnat få leva även de sista åren tillsammans i en gemensam bostad trots Gunnels svåra demenssjukdom.

Ska då en parboendegaranti som Folkpartiet vill införa vara en lagstadgad garanti, som kommunerna måste efterleva? Eller ska det vara frivilligt för kommunerna med hänvisning till det kommunala självstyret?
Jag är övertygad om att det behövs en nationellt, lagreglerad garanti. Det är mitt löfte som riksdagskandidat att jobba för en sådan lagstiftning.
Vi har sett alltför många lokala exempel på att människor kommer i kläm. Läs bara vad ansvarig tjänsteman i Eskilstuna säger: "Alla beslut går att överklaga". Javisst, är det så. Men ska gamla människor runt 90 behöva överklaga för att få leva värdigt några år till?

I Linköping har Folkpartiet nyligen föreslagit äldrenämnden att införa en parboendegaranti. Förslaget mottogs positivt av Alliansvännerna i nämnden. I möjligaste mån försöker kommunen att tillgodose behoven redan idag och än bättre kan det bli med en garanti. En garanti utgör också en trygghet för gamla människor. Man behöver inte oroa sig för hur det ska bli om ett stort vårdbehov uppstår hos den ene och orken tryter hos den andre.

Många har upprörts av Eskilstunaparets vädjan idag, vilket märks bland bloggarna t ex
Mattias Lönnqvist, Hans Åberg, Rasmus Jonlund, Carl Larsson.

Se också Jan Björklunds uttalande i Aftonbladet "Vi vill lagstifta".

tisdag 6 april 2010

Adaktusson möter Jimmie Åkesson

Har nyss sett TV8 med programmet Adaktusson möter Jimmie Åkesson (SD). Visst ska journalister vara hövliga mot den som utfrågas. Men för att få Sverigedemokraternas partiledare att verkligen svara på frågor behövs en vassare anklang från utfrågaren. T ex kom Åkesson väldigt lindrigt undan frågan om partiets syn på muslimer och på jämställdhet. Inte heller ekonomi avkrävdes han svar på. Han lät som Östros och Sahlin med "det kommer besked under våren".

Problemet med ekonomifrågan är inte i första avsaknad av exakta siffror utan huruvida partiets plus och minus kommer att hänga ihop. Något som kändes synnerligen uppenbart att det inte kommer att göra. Dessutom visade Svenskt Näringslivs ekonomers analys att SD-politiken är ett hot mot utvecklingen och resurserna för välfärden.

Beträffande invandringspolitiken var dock Åkesson tydlig på en punkt. Anhöriga till dem som - kanske - skulle kunna få asyl i deras Sverige - skulle inte få komma hit. Vilken förfärlig människosyn!

Skönt att se och höra Bengt Westerbergs frågor och kommentarer. Jag beundrar honom som stod ut med att tvingas lyssna på den arrogante Ian Wachtmeister berömma SD och Jimmie Åkesson.

söndag 4 april 2010

En skön påskhelg

Som ni ser så har jag varit lite lat vad gäller bloggandet i helgen. Har i stället gjort en del praktiska saker hemma, motionerat och umgåtts med familjen. Vårt äldsta barnbarn (16 år) har varit här i stället för att följa med familjen till Leksand, där lillebror spelat hockey hela helgen.

Är riktigt energigivande att umgås med en tonåring, som verkligen förstår att hon och hennes jämnåriga har alla möjligheter att göra något av sina liv. För både tjejer och killar som vill anstränga sig i skolan och samtidigt använda sin fritid klokt och sunt ligger världen öppen. Moderna kommunikationskanaler befrämjar intresse för andra språk och bidrar till att vidga vyerna.

Påskhelg till trots - jag kollar lite nyheter på nätet och bland bloggare. Ser att många har bloggat om förhandlingarna kring lärarnas förtroendetid och att Folkpartiets företrädare i SKL (Sveriges kommuner och landsting) lämnade förhandlingarna i veckan som gick.

Det var en bra markering, tycker jag. Jag vet inte hur man tänker sig att lärare ska klara föräldrakontakter, utvecklingssamtal och liknande uppgifter om de ska ha all sin tid förlagd till skolan på dagtid. Några som bloggat om detta är Lotta Edholm, Mark Klamberg,
Runo Johansson och min lokala partikollega Carina Boberg.