söndag 21 mars 2010

Kommunstyrelsen lyssnar på mitt förslag

Kommunstyrelsen förväntas på tisdag besluta att Kollektivtrafiknämnden avvecklas inför nästa mandatperiod. Verksamhetsområdena allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst förs då över till nuvarande Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden (nytt namn troligen Samhällsbyggnadsnämnden).

Jag är nöjd med att fått gehör för min uppfattning att färdtjänst hör hemma inom kollektivtrafikens område. I december bloggade jag om att färdtjänsten riskerade att återföras till äldre- och/eller omsorgsnämnden. Ett inlägg som uppmärksammades av media. Jag framförde också mina synpunkter till kommunalråd och omsorgschef. Som jag skrev på bloggen så har lagstiftningen sedan årtionden tillbaka markerat att den allmänna kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, där också äldre människor inkluderas. Att då återgå till ett förlegat arbetssätt hade inte svarat mot den utveckling som faktiskt kollektivtrafiken genomgått i vår kommun under senare år.

Jag är nöjd med det förslag som nu är på väg till Kommunstyrelsen. Så här skriver kommunledningskontoret
"I en bilaga redovisas också konsekvenserna av en uppdelning av Kollektivtrafiknämndens delverksamheter allmän kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts på flera nämnder. Detta alternativ avfärdas då det finns risk för sämre trafiksamordning, service och standard, samt att kollektivtrafiken blir dyrare för kommunen och resenärerna. Förslaget att dela upp Kollektivtrafiknämnden delverksamheter går också emot samhällsutvecklingen de senaste decennierna samt förslaget till ny kollektivtrafiklag."

Inga kommentarer: