onsdag 31 mars 2010

Ingen Ostlänk, tyvärr

Tillsammans med företagare och andra beroende av bra kommunikationer till och från Östergötland är jag besviken på min regering idag. Ostlänken finns inte med i den stora infrastruktursatsning, som presenterats i veckan.
Orsaken påstås vara att utredningen om höghastighetståg/-banor ska utredas vidare. Jag bara undrar: hur många utredningar behövs för att konstatera att det är knökafullt på nuvarande linjer och att trafiken går för sakta? Att resa med X2000-tåg som segar sig fram efter ett pendeltåg mellan Norrköping och Linköping är inte kommunikationer på 2010-talet.
Utöver snabbheten att resa och arbetspendla så kan också inrikesflygets betydelse minska, vilket borde vara en viktig miljöaspekt.

Men, som min partikollega Mathias Sundin i Norrköping skriver, det är bara att jobba på och se till att den Fjärde storstadsregionen blir än mer betydelsefull i statsmakternas ögon. Det blev ju trots allt en del andra goda satsningar till länet.

Inga kommentarer: