söndag 28 mars 2010

Färdtjänst och hjälpmedel

För några veckor sedan skrev Corren om att det inte går att åka färdtjänst till Folktandvårdens nya mottagning på Repslagaregatan i centrala Linköping. I veckan som gick hände det igen.

Hur svårt kan det va´? Nu ligger tandkliniken där den ligger sedan 1 månad tillbaka. Problemet har uppstått på grund av den inte alls ovanliga situationen - berörda aktörer talar inte med varandra i det tidiga planeringsskedet. Hade man gjort det så hade inte kliniken flyttat dit. Hoppas jag! För i år - 2010- är året då all planering ska utgå från att samhället ska vara tillgängligt för alla, eller?

Det är upprörande att det fortfarande brister i respekt för människor, som är beroende av god tillgänglighet oavsett ålder. Det är också upprörande att läsa att det funnits förslag att dessa patienter skulle ta sig in bakvägen. En väg som tydligen är klinikens garage. Jag trodde att sådana anvisningar tillhörde en svunnen tid. Men ack, nej!

Men det finns ljuspunkter. En sådan upplevde jag i förra veckan. Bakgrunden är att Landstingets tjänstemannaorganisation kring hjälpmedel för ett år sedan beslöt att ändra reglerna för vem som ska stå för kostnaden då en assistansberättigad persons hjälpmedel också är ett hjälpmedel för assistenten, d v s att betrakta som arbetsmiljöåtgärd.
Man bröt alltså den centrala överenskommelsen från 1996 om att fall då hjälpmedlet är till nytta för den funktionshindrade så ska det betraktas som ett personligt hjälpmedel även om det är bra ur arbetmiljösynpunkt också.. Effekten blev att t ex en lyft eller en specialsäng inte längre betalas av skattemedel. Antingen får den enskilde själv betala eller assistansföretaget. Till saken hör att assistansersättningen inte räcker till - och inte heller är avsedd för - sådana kostnader.

Efter ett år av politiska diskussioner, brev och telefon från oroliga, ledsna och arga personer med funktionsnedsättning och en skrivelse från kommunala handikapprådet i Linköping, som lokala media rapporterade om i början av förra veckan kom så beskedet i fredags. Reglerna ändras tillbaka till de som gällde fram till 1 april 2009. Minsann! Sånt blir man glad av.

Inga kommentarer: