onsdag 31 mars 2010

GLAD PÅSK önskar jag alla som läser min blogg!

Ingen Ostlänk, tyvärr

Tillsammans med företagare och andra beroende av bra kommunikationer till och från Östergötland är jag besviken på min regering idag. Ostlänken finns inte med i den stora infrastruktursatsning, som presenterats i veckan.
Orsaken påstås vara att utredningen om höghastighetståg/-banor ska utredas vidare. Jag bara undrar: hur många utredningar behövs för att konstatera att det är knökafullt på nuvarande linjer och att trafiken går för sakta? Att resa med X2000-tåg som segar sig fram efter ett pendeltåg mellan Norrköping och Linköping är inte kommunikationer på 2010-talet.
Utöver snabbheten att resa och arbetspendla så kan också inrikesflygets betydelse minska, vilket borde vara en viktig miljöaspekt.

Men, som min partikollega Mathias Sundin i Norrköping skriver, det är bara att jobba på och se till att den Fjärde storstadsregionen blir än mer betydelsefull i statsmakternas ögon. Det blev ju trots allt en del andra goda satsningar till länet.

Kvinnorepresentation i kommunala bolag

Har nyss sett Uppdrag Granskning om kvinnorepresentation (eller snarare brist på) i kommunala bolagsstyrelser. Det var (S) och (M) som granskades bland annat med exempel från Linköping. Trots ganska jämn könsfördelning i kommunfullmäktige så råder motsatt ordning i de kommunala bolagens styrelser. 32 kommuner lär inte ha en enda kvinnlig styrelserepresentant i sina bolag.

Personligen har jag prövat på styrelseuppdrag i bolag under ett par mandatperioder. Uppdrag som så att säga hängde ihop med att jag var kommunalråd. Det ena var i S:t Kors AB och det andra var i Kinda Kanal AB. Inget av uppdragen gav mersmak även om det var gott arbetsklimat i respektive styrelse. Jag har engagerat mig politiskt för att påverka utvecklingen av den kommunala kärnverksamheten d v s välfärdsområden skola, vård och omsorg. Dessutom gillar jag den politiska debatten. I ett kommunalt bolag är det bolagets bästa, som är uppdraget. Inte nödvändigtvis de politiska ideologierna.

Min grundinställning är att bolagiseringshysterin i kommunerna är fel. Det går att samverka mellan olika aktörer utan att det behöver ske i bolagsform. Och det går att bedriva de s.k. hårda frågorna inom ramen för nämndverksamhet. När verksamhet läggs i bolag minskar medborgarnas insyn och kontroll även när styrelsen består av politiskt valda.

tisdag 30 mars 2010

Ett bra Kommunfullmäktigemöte

Idag syntes de ideologiska skillnaderna mellan Allianspartierna och de röd-gröna vid fullmäktigesammanträdet. Statsbidraget för 2010 på 108 mkr fördelades. Regeringens avsikt med dessa statsbidrag av engångskaraktär är att kommunerna ska hålla välfärdssektorn så skadeslös som möjligt i samband med finanskrisen. Jag har kallat dem "överlevnadspengar", d v s pengar i väntan på att skatteintäkterna återgår till normal nivå. Allianspartierna i Linköping har fördelat dessa 108 mkr och de tidigare (2009) ca 75 mkr på skola, vård och omsorg. Nödvändiga jobbsatsningar finansieras med överskottet från förra året.

Men socialdemokraterna anser att jobbsatsningar ska tas av de extra statsbidragen. Man var så ivrig att visa att man prioriterar jobbsatsningar framför allting annat så man t o m föreslog åtgärder, som redan pågår.

I omsorgsnämnden, som jag företrädde i debatten, har (S) och (V) inte haft något enda förslag. När vi i Alliansen valde att fastställa en preliminär internbudget för 2010 i väntan på dagens beslut om statsbidrag, så avstod oppositionen från att delta i beslutet. De föreslog att nämnden skulle överlämna frågan till kommunstyrelsen!!
Idag lät det i debatten som om oppositionen hade egna förslag. Men de var påkomna häromdagen och endast redovisats i kommunstyrelsen och nu - idag - i fullmäktige. Det föranledde mig att tala om "tomma tunnor som skramlar". Då fick jag höra att jag tycktes ha ätit taggtråd??

Oftast har vi ett bra debattklimat i Linköpings fullmäktige. Men idag märktes dels att valrörelsen börjat och dels att oppositionen är tomhänt vad gäller alternativ i den ekonomiska politiken.

Jag tycker det är en bra debatt när de ideologiska skillnaderna blir synliga. En del, även politiker, säger, att i kommunpolitiken betyder ideologierna ingenting. Jag delar inte den uppfattningen. Visserligen förhandlas många ärenden fram till ett enigt, långsiktigt beslut beroende på att skillnaderna inte är så stora. Men t ex budget, frågor om medborgarnas valfrihet till service, skola och liknande kompromissas inte om. Så visst är ideologin viktig även i kommunpolitiken. Varför ska väljarna annars rösta i kommunalval?

Idag inleddes mötet med en tematimme. Ämnet var "Våldsutsatta kvinnor" och kom till på mitt initiativ. Stadsmissionen i Linköping har en mycket hög kompetens vad gäller att möta dessa kvinnor i behandling. Omsorgsnämnden har flera avtal med dem kring olika insatser. En av de ansvariga därifrån berättade på ett oerhört skickligt och berörande sätt om hur en del kvinnor i Linköping som både är missbrukare (alkohol och andra droger) och dessutom utsätts för våld lever i sin vardag. Jag hoppas att alla ledamöter tog in och förstod att vi politiskt har ett ansvar att hjälpa.

söndag 28 mars 2010

Alltid denna Östros

Håller med Anna Starbrink. Skattesänkningar tycks göra Tomas Östros (S) förvirrad. Och kanske är det inte så konstigt. Socialdemokraterna har ju ingen vana att tänka i termer av sänkt skatt. Och när man nu ska driva valrörelse ihop med Vänsterpartiet så lär det bara handla om höjningar.

Jag är ingen fanatisk skattesänkare. Man måste alltid fundera över vad vi får för våra skatter i Sverige. Och vad alternativet är. Men jag reagerar starkt mot socialdemokratiskt synsätt att det är statens pengar, som vi politiker bestämmer över. Varenda skattekrona är medborgarnas egna pengar, som man valt att betala för att välfärden ska komma alla till del oavsett plånbokens storlek.

Färdtjänst och hjälpmedel

För några veckor sedan skrev Corren om att det inte går att åka färdtjänst till Folktandvårdens nya mottagning på Repslagaregatan i centrala Linköping. I veckan som gick hände det igen.

Hur svårt kan det va´? Nu ligger tandkliniken där den ligger sedan 1 månad tillbaka. Problemet har uppstått på grund av den inte alls ovanliga situationen - berörda aktörer talar inte med varandra i det tidiga planeringsskedet. Hade man gjort det så hade inte kliniken flyttat dit. Hoppas jag! För i år - 2010- är året då all planering ska utgå från att samhället ska vara tillgängligt för alla, eller?

Det är upprörande att det fortfarande brister i respekt för människor, som är beroende av god tillgänglighet oavsett ålder. Det är också upprörande att läsa att det funnits förslag att dessa patienter skulle ta sig in bakvägen. En väg som tydligen är klinikens garage. Jag trodde att sådana anvisningar tillhörde en svunnen tid. Men ack, nej!

Men det finns ljuspunkter. En sådan upplevde jag i förra veckan. Bakgrunden är att Landstingets tjänstemannaorganisation kring hjälpmedel för ett år sedan beslöt att ändra reglerna för vem som ska stå för kostnaden då en assistansberättigad persons hjälpmedel också är ett hjälpmedel för assistenten, d v s att betrakta som arbetsmiljöåtgärd.
Man bröt alltså den centrala överenskommelsen från 1996 om att fall då hjälpmedlet är till nytta för den funktionshindrade så ska det betraktas som ett personligt hjälpmedel även om det är bra ur arbetmiljösynpunkt också.. Effekten blev att t ex en lyft eller en specialsäng inte längre betalas av skattemedel. Antingen får den enskilde själv betala eller assistansföretaget. Till saken hör att assistansersättningen inte räcker till - och inte heller är avsedd för - sådana kostnader.

Efter ett år av politiska diskussioner, brev och telefon från oroliga, ledsna och arga personer med funktionsnedsättning och en skrivelse från kommunala handikapprådet i Linköping, som lokala media rapporterade om i början av förra veckan kom så beskedet i fredags. Reglerna ändras tillbaka till de som gällde fram till 1 april 2009. Minsann! Sånt blir man glad av.

lördag 27 mars 2010

Sänkt skatt för pensionärerna

Alliansens fyra partiledare lämnade idag en förhandsinformaton ur den kommande vårbudgeten, som blir offentlig i sin helhet den 15 april. Dagens nyhet är skattesänkningar för pensionärer från och med nästa år. Detta innebär en tredje skattesänkning, vilket framgår av regeringens PM.
Tillsammans med de två tidigare genomförda förändringarna kommer skatterna att ha sänkts med 4 500- 5 400 kronor per år för dem med de lägsta pensionerna, något som framförallt gynnar dem med endast garantipension.

Totalt kommer således Alliansregeringen att ha genomfört skattesänkningar på totalt 10,5 mdr kronor för pensionärerna. Därutöver har äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget samt bostadskostnadsgränsen höjts. Ett jobbskatteavdrag för personer över 65 år är också infört, vilket innebär avsevärt lägre skatt för dem som fortsätter att jobba.
En rad andra reformer som är till nytta för pensionärer är också genomförda av Alliansregeringen, som t ex höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen, förbättrat anhörigstöd, slopad statlig fastighetsskatt, bibehållen begränsningsregel för pensionärer och slopad förmögenhetsskatt.

Länkar: Jan Björklund, Mark Klamberg, Mikael Wendt, Per Altenberg

torsdag 25 mars 2010

Vuxenvärldens svek

Jag hann tyvärr bara se slutet av Uppdrag Granskning igår. Men den beskrivning som jag hört från andra idag och de kommentarer jag läser gör mig förskräckt. Är detta Sverige frågar min partikollega Maria Lundqvist-Brömster på sin blogg. Ja, tyvärr. Verkligheten är inte lika vacker som vår självbild. Se här vad Barnombudsmannnen (BO) säger i ett pressmeddelande idag.

Ett debattprogram i kväll kommer, enligt förannonsering, att ta upp frågan igen. Där medverkar utbildningsminister Jan Björklund (FP) sam Barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius. Arrhenius säger så här till SvD

"min bild är att man har en större tolerans i skolans värld mot kränkningar än i resten av samhället. Inställningen är att "lite får man tåla i skolan", även om detta var ett extremfall".

I Rapport i kväll intervjuades den präst som, liksom skolan, svikit sitt ansvar som vuxen. Han säger sig vara djupt ångerfull. Ja, det är så dags! Var fanns han och kyrkan när det hela pågick?

Läs också Integrationsminister Nyamko Sabunis Nyhetsbrev "Vuxenvärlden får inte svika brottsoffer"

onsdag 24 mars 2010

Ask gör en pudel

Justitieminister Beatrice Ask tvingas nu ta tillbaka sitt förslag om att skicka särskilt färgade kuvert till män som misstänks för sexköp. Hon motiverar "pudeln" med att hennes uttalande har misstolkats. Men kära justitieministern, ett så tydligt uttalat förslag, behöver inte misstolkas för att framstå som fullständigt huvudlöst.
Nåväl, nu är galenskapen återtagen och Asks förtroende avsevärt naggat i kanten. Hon har dessutom givit sin motståndare Tomas Bodström skäl att med all rätt ifrågasätta hennes omdöme vad gäller rättssäkerhet.
Med så många års politisk erfarenhet borde sådant inte behöva hända. Beklagligt!

måndag 22 mars 2010

Sjukvårdsreform i USA

Det var verkligen spännande att följa slutspurten kring beslutet om Obamas sjukvårdsreform i USA. "Yes, we can" kan nu uttalas med större tyngd än under valrörelsen, då begreppet mer stod för förhoppningar. Rapporteringen från USA handlar om omröstningsresultatet 219-212 och att det är ett historiskt beslut.
Även om segern var knapp så är det dock en seger för drygt 30 miljoner amerikaner och för Obama själv, hans medarbetare och delar av det Demokratiska partiet. Det måste vara fruktansvärt frustrerande för en ledare att ha ett för landet bra förslag men ändå inte ha hela sitt parti med sig.

Länkar: Politikerbloggen, Expressen, DN, SvD, Corren
Bloggar: Rasmus Jonlund, Carina Boberg,

söndag 21 mars 2010

Väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet

Intressant idé som min partikollega och "konkurrent" som riksdagskandidat från Östergötland lanserat om väljarkontrakt. Att visa väljarna vilka värderingar som styr mitt politiska arbete både nu och i framtiden om jag får fortsatt förtroende är självklart också för mig.

Skyddet för den personliga integriteten är självklar för mig och har varit så "alltid". Sitter i ryggraden så att säga. Så bör det väl också vara för den som vill kalla sig liberal. Än mer anledning att fördjupa mig i denna fråga har jag nu som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Innan jag bestämmer mig för att skriva under uppropet/väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet eller inte, kommer jag att skaffa mig mer information om detaljerna i direktivet och dess effekter för oss medborgare. En klok person som jag gärna lyssnar till för att öka mina insikter på detta område är Mark Klamberg. Läs vad han skriver på sin blogg. Så mitt besked till integritetsintresserade väljare idag är: jag återkommer med besked.

Kommunstyrelsen lyssnar på mitt förslag

Kommunstyrelsen förväntas på tisdag besluta att Kollektivtrafiknämnden avvecklas inför nästa mandatperiod. Verksamhetsområdena allmän kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst förs då över till nuvarande Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden (nytt namn troligen Samhällsbyggnadsnämnden).

Jag är nöjd med att fått gehör för min uppfattning att färdtjänst hör hemma inom kollektivtrafikens område. I december bloggade jag om att färdtjänsten riskerade att återföras till äldre- och/eller omsorgsnämnden. Ett inlägg som uppmärksammades av media. Jag framförde också mina synpunkter till kommunalråd och omsorgschef. Som jag skrev på bloggen så har lagstiftningen sedan årtionden tillbaka markerat att den allmänna kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, där också äldre människor inkluderas. Att då återgå till ett förlegat arbetssätt hade inte svarat mot den utveckling som faktiskt kollektivtrafiken genomgått i vår kommun under senare år.

Jag är nöjd med det förslag som nu är på väg till Kommunstyrelsen. Så här skriver kommunledningskontoret
"I en bilaga redovisas också konsekvenserna av en uppdelning av Kollektivtrafiknämndens delverksamheter allmän kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts på flera nämnder. Detta alternativ avfärdas då det finns risk för sämre trafiksamordning, service och standard, samt att kollektivtrafiken blir dyrare för kommunen och resenärerna. Förslaget att dela upp Kollektivtrafiknämnden delverksamheter går också emot samhällsutvecklingen de senaste decennierna samt förslaget till ny kollektivtrafiklag."

lördag 20 mars 2010

Asks galna idé

Först trodde jag att det var ett lite för tidigt aprilskämt från Ask. Men tydligen menade hon allvar. Att en del människor inte förstår att skilja på misstänkt och dömd är illa. Men att Sveriges justitieminister föreslår att misstänkta ska hängas ut det är oförlåtligt. Och det gäller oavsett vilka brott en person misstänks för.
Hur har Ask tänkt sig att den som visat sig vara oskyldig ska rentvås? Ska rättsväsendet skicka ett nytt kuvert i någon annan färg? En färg som Justitiedepartementet bestämt ska symbolisera samhällets ursäkt till den som hängts ut felaktigt.

Visst är det angeläget att få stopp för sexköp och prostitution. Men att göra det genom att sätta rättssäkerheten ur spel i vårt samhälle är inte rätt väg.

Se även Odelberg, Amanda Brihed

torsdag 18 mars 2010

När ska livet ta få ta slut?

Läser brevet, som återges i media, från den mycket svårt sjuka 31-åriga kvinnan. Hon har en medfödd sjukdom som efter en operation som barn gjorde henne helt förlamad. Hela livet har hon levt med hjälp av respirator. Nu vill hon att hjälpmedlen stängs av så hon får dö medan livet är någorlunda värdigt. Hon är helt medveten om det beslut hon tagit.

En sådan här begäran måste vara det svåraste man ställs inför som läkare. Läkaretiken handlar om att bota och lindra. Möjligen kanske man skulle kunna säga att i detta fall innebär en avstängning av respiratorn att sjukvården lindrat. Någon bot finns ju uppenbarligen inte att ge.

Det är lätt att associera kvinnans vädjan till frågan om dödshjälp eller inte. Även om den frågan är oerhört svår så har jag tagit ställning. Aktiv dödshjälp kan aldrig bli tillåtet enligt lag. I fullt friskt tillstånd kan man tro sig veta hur man vill ha det om man skulle bli svårt sjuk eller få en omfattande funktionsnedsättning. Men när man väl är där är nog inte avgörandet lika självklart.

Jag har mött så många personer med grava funktionsnedsättningar, som dessutom drabbats av svåra sjukdomar, som har en livsvilja av guds nåde. Att legalisera aktiv dödshjälp skulle skapa en stor oro. Var går gränserna? Kommer jag själv alltid att ha sista ordet? Redan idag hör man ibland oron hos gamla för att sjukvården inte ska "satsa" behövlig operation och annan vård om man drabbas av svårare sjukdom. Nu är det ju inte så att sjukvården nedprioriterar på grund av ålder men oron finns där ändå. Hur skulle det vara om aktiv dödshjälp vore tillåten?

Trots denna min åsikt så anser jag att den här kvinnans vädjan ska bifallas om hon bevisligen är vid sina sinnens fulla bruk och att det är ställt utom allt tvivel att hon själv skrivit brevet till Socialstyrelsen.
Dock måste ett bifall vara ytterst tydligt i att det bara avser just denna person i denna speciella situation. Det får aldrig, aldrig kunna åberopas som skäl för att avbryta behandling för någon annan, som inte själv kan besluta över sitt liv eller sin död.

Länkar: Aftonbladet, SvD

Äldreombudsman igen

I mitt förra inlägg om behovet av en äldreombudsman i kommunerna fungerade tyvärr inte länken till det pressmeddelande som jag refererade till. Här kan Du läsa det i stället.

Folkpartiet kräver omsorgsgaranti i Linköping
Efter larm om upplevd maktlöshet bland boende i Stockholms vård- och omsorgsboenden kräver Folkpartiet i Linköping att kommunen inrättar en omsorgsgaranti och äldreombudsman som värnar den enskildes inflytande.
Äldreombudsmannen i Stockholm rapporterar att bara 48 procent av de äldre i vård- och omsorgsboenden i Stockholm anser att de själva har makt över sin vardag (DN.se 16/3).
– Linköping saknar en äldreombudsman, säger Linnéa Darell, Folkpartiets förstanamn i höstens val till kommunfullmäktige.
Linnéa Darell menar att omsorgen i Linköping i dag fungerar väl, men att den ytterligare behöver förbättra den enskildes möjligheter att påverka innehållet i vardagen.
– Vi har en bra klagomålshantering och våra kvalitetsmätningar ger verksamheten ett mycket gott betyg, men det kan och bör bli bättre. Ett viktigt steg är att införa en äldreombudsman i Linköping.
Äldreombudsmän har införts i flera av landets kommuner för att förstärka den enskildes inflytande. Det sker bland annat genom råd och stöd till äldre och närstående. I uppgifterna ingår även att ta emot och följa upp synpunkter och klagomål.
Folkpartiet kräver även att en omsorgsgaranti införs i Linköping.
– Alla äldre förtjänar en värdig omsorg. Det handlar om att få rätt att vistas ute och duscha regelbundet, få näringsriktig kost och en möjlighet att själv påverka sin vardag, säger Linnéa Darell. I det ingår även den parboendegaranti, som Folkpartiet i äldrenämnden nyligen föreslagit. Det är omänskligt och oförsvarbart att dela på människor som tillbringat ett helt liv tillsammans.

tisdag 16 mars 2010

Alla kommuner behöver en äldreombudsman

I Stockholm finns sedan ganska länge en äldreombudsman. Ytterligare ett antal andra kommuner har en sådan funktion som äldre, anhöriga och andra kan kontakta. Äldreombudsmannen i Stockholm lämnar varje år en rapport till ansvariga politiker med synpunkter och förslag kring förändringar och förbättringar som hon/han anser behöver göras. DN skriver idag om den aktuella årsrapporten, där Äldreombudsmannen bland annat lyfter bristen på inflytande i vardagen för de som bor i vårdboende.

Det är ett viktigt påpekande. Samma brist tror jag finns runtom i Sverige. Också i min hemkommun Linköping. Även om vi från den nu styrande Allians för Linköping infört Eget Val i hemtjänsten så finns det fortfarande begränsningar kring inflytandet i vardagen.

Jag och andra partikollegor har tidigare motionerat om att också i Linköping inrätta en Äldreombudsman. Övriga partier har alltid sagt nej. När vi nu jobbat med program för kommande mandatperiod önskade FP-medlemmarna att frågan skulle aktualiseras igen.

I samband med införandet av Eget Val i hemtjänsten infördes fyra äldrelotsar. De gör ett bra jobb, har blivit mycket uppskattade och kontaktas ofta. Men deras roll är inte jämförbar med en äldreombudsmans. Jag har därför skickat ut ett pressmeddelande, där jag återigen aktualiserar förslaget om att Linköping inrättar en sådan funktion. Jag tar också upp behovet av en omsorgsgaranti.

måndag 15 mars 2010

Liberala riksmötet i helgen

Får bli ett kort, kort inlägg från det liberala riksmötet i Västerås i helgen. Två mycket inspirerande dagar med närmare tusen folkpartister från hela landet. Bra tal av vår partiledare Jan Björklund, läs talet här. Ingemar Eliasson, en verklig veteran i partiet, tilldelades den stora Karl Staaf-medaljen i guld. Ingemar höll ett helt fantastiskt tal och visade än en gång att han verkligen är förtjänt av den fina utmärkelsen. Jag hoppas att också hans tal läggs ut på hemsidan så fler kan få del av det.

Nu måste jag återvända till vardagen och ta itu med uppgifter som väntar idag och resten av veckan. Hoppas hinna blogga något mer från Västerås senare idag.

fredag 12 mars 2010

Västerås nästa

Får bli en kortis som avslutning på arbetsdagen. Ska packa för att i morgon bitti ta tåget till Västerås och Liberala riksmötet tillsammans med ett stort antal folkpartister både från Östergötland och från landet i övrigt. Det är alltid roliga möten med många återseenden och inspirerande seminarier.

Själv ska jag ha ett seminarium på söndag förmiddag tillsammans med Maria Lundqvist-Brömster, som är riksdagsledamot från Umeå. Vi har jobbat ihop tidigare kring handikappolitiken i partiet. Temat är "Att vända hinder till möjlighet - liberal handikappolitik". Vi har bjudit in två medverkande, som har mycket synpunkter på hur handikappolitiken borde genomföras i verkligheten. Det blir ibland många vackra ord och program som, tyvärr, inte alltid omsätts i handling ute i kommuner och landsting.

Utöver mitt eget seminarium hinner jag nog lyssna på några andra också. Jag har valt två olika, nämligen "Liberal framtidspolitik för sjukvården" och "Flest vänner på nätet vinner valet". Sjukvården har nära koppling till äldrepolitiken, som kommer att ingå i min personvalskampanj. Och sociala mediers roll i valrörelsen är mycket aktuellt och intressant att diskutera och lära mer om.

Västerås nästa!

Paralympics startar idag

Idag fortsätter OS. Vadå, säger säkert några. OS är ju slut. Nej, inte riktigt. Idag börjar Paralympics d v s den del av OS, där män och kvinnor med funktionsnedsättningar tävlar.

Prestationerna är lika fantastiska som de som vi beskådat för några veckor sedan. Duktiga idrottare i olika grenar, vars träningsvardag, vill jag påstå, kräver mer av varje individ än för de som inte har någon funktionsnedsättning.

I fredagskväll hade jag glädjen att vara ordförande vid Linköpings Handikappidrottsförenings (LHIF) årsmöte. Jag fick också äran att dela ut ett antal välförtjänta priser. Inför mötet läste jag igenom föreningens verksamhetsberättelse för år 2009. Det var en imponerande läsning! Föreningen har 147 medlemmar och sex olika idrottssektioner finns att träna och tävla i som t ex boccia, bordtennis, goalball och innebandy. Det tränas nästan alla veckans dagar. Dessutom finns en ungdomssektion med idrottsskola och lägerverksamhet.

Klubbens idrottare och ledare deltar i tävlingar både i Sverige och utomlands med många goda resultat. Klubben har under årens lopp haft framgångsrika deltagare i Paralympics.
I de tävlingar som startar idag finns 24 deltagare från Sverige. Dock inte från Linköping eller Östergötland just denna gång. Till min stora glädje ser jag att SVT ska ha direktsändningar under veckan från flera tävlingsgrenar. Paralympics var under många år bortglömt av svenska media. Så heder åt SVT som successivt har ökat bevakningen de senaste åren.

Och stort LYCkA TILL till alla tävlande!

torsdag 11 mars 2010

Ny landshövding

Idag fick Östergötland en ny landshövding efter Björn Eriksson, som avgick i höstas. Varför tillsättningen dröjt vet ingen. Inte heller varför det blev just Elisabeth Nilsson, vd för Jernkontoret. Såg att någon kommenterat att hemlighetsmakeriet fortsätter trots löften från Alliansen om en större öppenhet. Jag instämmer i att det är trist.

Men hur regeringen än hanterar tillsättning av landshövdingar, så är jag naturligtvis glad över att länet fått sin första kvinna på posten och hälsar Elisabeth varmt välkommen till Linköping och Östergötland!

tisdag 9 mars 2010

Inte ett grovt brott att förfalska namnteckning??

Läser om mannen som lyckades låna en halv miljon kronor genom att förfalska exfruns namn och ange henne som medsökande till lånet. Upprörande, javisst.
Men än mer upprörd blir jag av att läsa åklagarens motiv för att bedöma brottet som grovt. Åklagaren menar att brottet får anses grovt på grund av att det handlade om mycket pengar.
Jag trodde att det allvarliga var att den åtalade hade förfalskat exfruns namnteckning. Men det kanske inte är så allvarligt, eller?

måndag 8 mars 2010

Internationella Kvinnodagen 100 år

Just precis - internationella kvinnodagen har faktiskt funnits i etthundra år. Och fortfarande uppmärksammas kvinnofrågorna den 8 mars varje år. Ibland kan jag undra om uppmärksamheten på kvinnolöner, på våldet mot kvinnor, på ojämlika förhållanden av andra slag i arbetslivet etc inte alls skulle ske om den 8 mars inte återkom varje år. Nja, riktigt så är det förstås inte. Men nog borde väl mer kunnat förändrats till det bättre på dessa hundra år.

Visst borde väl lika lön för lika arbete vara genomfört? Flickor och pojkar har samma möjligheter till en bra utbildning. Flickorna är till och med duktigare i skolan än pojkarna. Trots detta så finns fortfarande ojämlikhet på arbetsmarknaden.

Visst borde mäns våld mot kvinnor vara historia? Men istället känns det som om det ökat. Möjligen kan den känslan bero på att våldet uppmärksammas mer idag. Och det är bra att så sker. En öppen debatt är bättre än att sopa problemen under mattan. Alliansregeringen med Nyamko Sabuni (FP) som jämställdhetsminister har verkligen satt fart på arbetet med att förändra mäns våld mot kvinnor. Och inte minst har hon i egenskap av integrationsminister satt fokus på det s.k. hedersrelaterade våldet. Också i sitt tal i FN förra veckan uppmärksammade Nyamko frågorna om kvinnovåld. Läs talet här.

Nyamko Sabuni var också talare vid Folkpartiets länsförbund årsmöte i Östergötland i lördags. Se Correns referat i dagens tidning.

Andra intressanta mediainslag denna 8 mars är en artikel i Aftonbladet av EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och finansminister Anders Borg (M) om behovet av fortsatt jämställdshetsarbete inom EU trots finanskris.

En annan debattartikel är Mona Sahlins med rubriken "Därför har vi så starkt stöd bland kvinnor". Nästan hela den långa artikeln handlar om påståenden, mer eller mindre sanningsenliga, om Alliansregeringens politik och väldigt lite om det som rubriken anger. Vad tror de kvinnor, som nu säger sig sympatisera med det röd-gröna alternativet inför höstens val, kommer att hända på jämställdhetsområdet? Om det vore så att (S) har en bättre politik för jämställdhet, varför har vi i Sverige då inte kommit längre på en rad områden? Socialdemokraterna har haft mycket gott om tid att redan åstadkomma ett mycket mer jämställt samhälle om de haft viljan - och förmågan. Men sanningen är att socialistisk feminism inte leder till ökad jämställdhet i samhället. Att alltid se grupper framför individer ger inte önskat resultat. Som kvinna kan jag bara beklaga att så många medsystrar inte vill inse det.

söndag 7 mars 2010

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring nödvändig

Alliansregeringen deklarerade tidigt under mandatperioden att man ville införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Alla fyra partier var ense och en utredning tillsattes. Motstånd fanns hos arbetsmarknadens parter såväl på arbetstagar- som på arbetsgivarsidan. Och förstås då också från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Miljöpartiet däremot har varit intresserade av att diskutera frågan.

En fördjupad utredning ansågs behövas och skulle tillsättas. Men Littorin har inte kommit till skott i frågan. Nu är tydligen hans budskap att utredningen ska tillsättas under våren men att själva sakfrågan inte drivas i valrörelsen.

Nåväl, moderaterna får väl göra hur de vill. Folkpartiet kommer i alla fall att diskutera denna försäkringsfråga i valrörelsen. Vi har haft frågan på agendan i åratal i opposition. Jag ser inte att några fakta har tillkommit som skulle betyda att frågan bör avföras. Däremot ser jag fakta och erfarenhet, som förstärker behovet av att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs. Det är helt orimligt att människor som blir arbetslösa ska söka socialbidrag för att klara försörjningen. Visst, man kan hävda att det är vars och ens ansvar att betala sin A-kasseavgift för att säkra en trygghet om man skulle bli arbetslös. Om ett sådant resonemang ska ha någon praktisk effekt så kräver logiken att socialbidrag inte betalas till personer som medvetet avstått från att vara med i A-kassan. Men så hanterar vi inte det sociala skyddsnätet i Sverige. Och bör heller inte eftersträva att göra det, som jag ser det.

Det finns fler skäl till att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett av dem är att för många människor, framförallt unga, dröjer det innan man kvalificerat sig till en a-kasseersättning. Arbetslös kan man dock bli med kort varsel.

Det finns bara ett skäl till att socialdemokrater och vänsterpartister är emot en sådan försäkring och det är att värna fackens möjligheter att via A-kassan fånga upp medlemmar. Man kan vara med i A-kassan utan att vara med i facket men oftast hänger det ihop. Inte minst på grund av att de flesta tror att det finns ett nödvändigt samband. Med A-kassa i form av en socialförsäkring får de fackliga organisationerna motivera presumtiva medlemmar med andra argument. Och de argumenten borde inte saknas.

Aktuella länkar: HD, Sydsvenskan, SvD
Andra som bloggat: Per Altenberg, Roger Haddad

torsdag 4 mars 2010

En sorgepeng behövs

Aftonbladet m fl skriver om regeringens förslag, som Göran Hägglund presenterade vid frågestunden i riksdagen idag. Regeringen vill införa en sorgepeng, en Lex Victor efter den lille pojken som dog i cancer nyligen. Hans mamma missade då att skriva in sig på Arbetsförmedlingen och miste rätten till ersättning!!

Jag tycker regeringens förslag låter bra. Dock hoppas jag att denna nya ersättningsform också kan användas då annan nära anhörig än ett barn avlider. När jag jobbade med sjukförsäkringsfrågor i riksdagen saknade jag en möjlighet för människor till ersättning vid sådana tillfällen. Lösningen blir sjukskrivning för den som drabbats. Ibland kan det vara befogat. T ex när en nära anhörig omkommer så kan chock och sorg bli så svår att vederbörande saknar förmåga till arbete den närmaste tiden efter det inträffade. Men vanligtvis är sjukskrivning inte den mest adekvata socialförsäkringen i den situationen. En annan ersättningsform behövs.

onsdag 3 mars 2010

De rödgröna vill avskaffa både RUT och ROT

Lars Ohly är åtminstone konsekvent. Vänsterpartiet vill inte ha kvar vare sig ROT- eller RUTavdrag. Detta säger han i en intervju i Nyhetskanalen.se idag.

Idag fick vi också veta, genom Aftonbladet, att s-toppar som Ylva Johansson, Leif Pagrotsky och Björn von Sydow nyttjar RUT-avdraget. Det är som Lena Melin kommenterar att när det finns några kronor att tjäna, då sitter ideologin löst. De nämnda personernas försvar tycks vara att när det nu finns, så har alla rätt att nyttja det. Ja, så är det naturligtvis ur ett slags rättighetsperspektiv. Men hur var det nu med det där "att leva som man lär"??

De rödgrönas påståenden om att det bara är "rika" som köper dessa tjänster är inte heller trovärdigt. Almegas undersökning visa att drygt 24 % har en månadsinkomst på högt 16 700 kronor per månad. Läs Almegas rapport här.

Jag är övertygad om att retoriken om "de rika" som framförallt sossar och vänsterpartister använder ständigt och jämt för att beskriva Alliansens politik inte kommer att gå hem så länge till. På en rad områden visar det sig att deras påståenden bara är just påståenden. Helt utan substans. Vem kan t ex tro att de skattesänkningar som lärare, vårdpersonal i hemtjänsten, sjuksköterskor med flera vanliga yrkesgrupper fått är att gynna "de rika"? Löjligt!

Läs gärna också Per Altenbergs blogg i samma ämne.

tisdag 2 mars 2010

Så vann då Lars Ohly över RUT

Så kom då äntligen beskedet från de röd-gröna: tusentals kvinnor (och kanske några män) blir arbetslösa om S-V-MP vinner valet i höst. Och ett stort antal småföretag kommer inte att överleva. Också där drabbas kvinnor, eftersom det ofta är kvinnor som startat dessa hemserviceföretag.

Nog är det väl märkligt. Kvinnor som driver företag i de branscher, där de tidigare jobbat och där merparten av arbetskraften är kvinnor, de motarbetas ständigt av de partier som annars talar sig varma för jämställdhet. Jämställdhet är för mig bl a möjligheten för både kvinnor och män att ha en egen försörjning antingen som anställda eller som företagare. Men i sossarnas och vänsterpartisternas värld där ska kvinnor vara kommun- eller landstingsanställda. Städa hemma hos äldre människor som har kommunal hemtjänst det är acceptabelt i vänsterkretsar. Men städa hemma hos äldre som valt att köpa städningen genom ett privat hemserviceföretag och nyttja RUT-avdraget det är "pig-jobb" och ska förbjudas.

Jag undrar i vilket århundrade Sahlin, Ohly och Wetterstrand lever? Jag är faktiskt mest besviken på miljöpartiet. Jag undrar vad de blivit erbjudna för att gå med på Ohlys krav.

Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag skriver i sitt Nyhetsbrev idag att nu blir RUT en valfråga. Jag har debatterat hushållstjänster i ett antal valrörelser och gör det gärna igen.

Många har bloggat de senaste dagarna kring de rödgröna och RUT bl a Carina Boberg, Maria Byström och Rasmus Jonlund.

Media som rapporterar DN, SvD, Aftonbladet

måndag 1 mars 2010

Behov av ökat samarbete kommun-landsting

Idag har jag och en partikollega, Reza Zarenoe, en debattartikel i Corren kring behovet av ökat samarbete mellan kommunen och landstinget. Läs gärna artikeln och kommentera!

Märklig prioritering vid snöröjning

Hela vintern har jag undrat över varför det ser ut att vara snöröjt på cykelbanorna i kommunen samtidigt som gator och gångbanor har varit snöbelagda långt efter att snön slutat falla. Idag fick jag förklaringen. På fråga från handikapprörelsen vid ett möte berättade en ledamot i Teknik- & samhällsbyggnadsnämnden att direktiven är att först ska cykelbanorna röjas, därefter gatorna och på tredje plats kommer gångbanor. Motivet till denna märkliga prioritering: Linköping är en cykelstad!

Ja, visst och det är bra med bra cykelbanor. Men gatorna används inte bara av privatbilister! De används av kollektivtrafiken, räddningsfordon, färdtjänsten och all annan nyttotrafik. Och vill kommunen stimulera människor att inte ta bilen så är alternativet för de allra flesta att åka buss snarare än att cykla, kan jag tro. I alla fall vintertid.

Möjligheten att gå ut är alltid reducerad vintertid för gamla människor med svårigheter att gå och för personer med funktionsnedsättning som använder rullstol. Men varför göra det svårare än nödvändigt? Att lågprioritera gångbanor är helt orimligt. Också handikapparkeringarna har misskötts. Många snöröjare vet tydligen inte att en sådan P-plats ska vara bredare än de vanliga parkeringsplatserna. Då kan man naturligtvis inte ploga halva och lägga upp snö på den andra halvan!!

Man får vad man beställer. Därför måste en rejäl översyn göras inför nästa upphandling av vinterväghållning. Nu blir det en skrivelse från det kommunala handikapprådet till berörd nämnd med krav inför nästa vinter. Den kan tyckas avlägsen. Men dels ska skrivningen göras medan alla minns hur det varit i vinter och dels lär upphandlingar göras i god tid.