fredag 26 februari 2010

USA och sjukförsäkringsreform

Blir det någon sjukförsäkringsreform i USA? Det verkar osäkert, tyvärr. USA är ett fantastiskt land på många sätt. Individens frihet är stor och möjligheterna att lyckas "bli något" även om förutsättningarna från början inte är så gynnsamma är stora åtminstone för det stora flertalet. Alla politiska förslag som kan anas innebära att staten ökar sin makt över medborgarna ifrågasätts och dissekeras in i minsta detalj.

Men värnet av individens frihet och ifrågasättandet av statens makt och ansvar får ibland negativa konsekvenser. Min socialliberala syn på frihet innebär att den enes frihet inte får innebära ofrihet för någon annan.

Miljontals människor saknar helt ett ekonomiskt skydd vid sjukdom i USA. Hillary och Bill Clinton såg problemen och försökte göra någonting åt dem men deras förslag stoppades. Nu försöker Obama. Men även han stöter på motstånd av samma slag. Hos Republikanerna men också inom hans eget parti Demokraterna finns motståndare. Och skälen är att en reform kostar för mycket och att staten inte ska lägga sig i.

Det blir fortsatt intressant att följa Obamas arbete. Än så länge verkar han och de demokrater som förstår värdet av en sådan reform vara fast beslutna att jobba vidare med förslaget. Jag hoppas de lyckas. Yes, you can, Obama, säger jag.

Se artikel i dagens DN om de senaste turerna kring reformförslaget.

Inga kommentarer: