torsdag 11 februari 2010

Röda Korset och förtroendet

Röda Korset har, enligt ett flertal bedömare, hamnat i en förtroendekris. Orsakerna är att en av organisationens högre chefer står under åtal för en omfattande svindlerihärva och debatten om ordförandearvodet. Ytterligare ved på brasan ges idag på DN-Debatt av den internationella programsamordnaren Per Allan Olsson. Olsson skriver att RK:s ledning har tystat den interna debatten.

Det är alltid mycket bekymmersamt när förtroendekapitalet sviktar för en organisation. Extra bekymmersamt naturligtvis då det drabbar en hjälporganisation, vars insatser betyder så mycket för så många människor.

Jag är själv medlem i RK och har varit aktiv som kretsordförande och ledamot av den tidigare distriktsstyrelsen i Östergötland. Av tidsbrist inskränker sig numera mitt engagemang till att delta i bössinsamlingarna några gånger per år. Men en bit av mitt hjärta finns hos RK sedan den aktiva tiden. Jag mötte så många engagerade människor och jag fick så ofta bekräftat vad RK betyder både i Sverige och över hela världen. Och det är min ambition att den dag jag får mer tid ska jag återigen bli mer aktiv.

Jag vet inte om svindleriet hade förutsättningar att lyckas genom brister i kontrollrutiner. Om det var så är det förstås ledningens ansvar att se till att täppa igen sådana möjligheter. RK lär ju inte vara ensamt om att bli bedraget av samma person även om det inte är någon ursäkt för eventuella brister i interna rutiner.

Jag kan inte bedöma om ordförandearvodet är rimligt eller ej. Vad jag vet är att det innefattar uppdrag som ordförande för Svenska Röda Korset och för uppdrag som vice ordförande i Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Jag tror mig också veta att nivån på arvodet är beslutat av RK:s riksstämma, där 300 ombud företräder alla oss rödakorsmedlemmar i Sverige. Det är alltså inget "styrelsemygel" bakom beslutet.

När man jämför RK som hjälporganisation med andra sådana måste man också påminna sig om att RK, utöver insamlingar, driver en omfattande verksamhet med hundratals anställda.

RK:s styrelse har nu beslutat att ge alla medlemmar möjligheten att i ett rådslag ge sin syn på ordförandearvodet. Det är ett klokt beslut. Det är medlemmarnas ombud som fattat beslut om det nuvarande arvodet. Nu blir det via än mer direktdemokrati, som ett nytt beslut kan tas.

För den som vill veta mer om vad Röda Korset gör i Sverige och i andra delar världen läs mer

Inga kommentarer: