måndag 15 februari 2010

Näringsdepartementet på fel spår beträffande kommunal näringsverksamhet

Nu vill Näringsdepartementet återigen utreda möjligheter att ge kommunerna laglig rätt att ha vinstdrivande bolag. År 2007 utreddes huruvida det var möjligt att ge kommuner och landsting ett generellt undantag från självkostnadsprincipen när de agerar på en konkurrensutsatt marknad.
När lagförslaget presenterades blev kritiken från bl a Konkurrensverket och Svenskt Näringsliv bitsk. Konkurrensverket menade och menar fortfarande enligt en intervju med konkurrensrådet Per-Arne Sundbom i Riksdag & Departement att problemet är att kommunerna i stor utsträckning bedriver olaglig verksamhet. Det vore bättre att se över kommunallagen enligt Sundbom. Tydligare gränser för vad kommunerna får göra och bättre rättsliga medel för företagen är en bättre väg att gå, enligt Konkurrensverket.

En förändring i rätt riktning har regeringen dock genomfört. Den nya lagen handlar om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet och gäller sedan årsskiftet. Det nya är att domstol kan förbjuda en kommun, ett kommunalt företag eller ett landsting att bedriva en viss näringsverksamhet om den snedvrider eller hämmar konkurrensen.

När nu Näringsdepartementet tagit detta steg för att rensa upp i den kommunala bolagsdjungeln, varför då tillsätta en utredning som upplevs gå i motsatt riktning? Dessutom med i stort sett samma inriktning som den som sågades för ett par år sedan.
Obegripligt som jag ser det. I stället borde en regering, som vill öka det privata företagandet i landet, ytterligare begränsa den kommunala näringsverksamheten.

Inga kommentarer: