måndag 8 februari 2010

Lokala nyheter

Sveriges Radio Östergötland berättar att Migrationsverket ska utbilda den personal, som jobbar med asylfrågor, i HBT-kunskap. Utmärkt! Inte en dag för tidigt! Förhoppningvis kommer Migrationsverket i fortsättningen förstå att sexuell läggning i vissa lägen kan vara ett asylskäl.

Corren skriver att Östgötatrafikens styrelse beslutat att juridiskt granska förre VD:ns avtal för att se om några fel begåtts. Det är väl bra med granskning, eftersom avtalet med all rätt fått mycket kritik. Frågan är väl vilka fel som kan ha begåtts, som leder till att avtalet kan omförhandlas i efterhand. Det brukar sällan lyckas.

I Linköpings Tidning redovisas ett medborgarförslag rörande att öppna en saluhall vid Trädgårdstorget. Visst skulle det vara ett trevligt inslag i Linköpings Cityhandel. Men jag skulle gärna se något sådant i Skäggetorp Centrum också. Dels för de människor, som bor i området men också för att locka kunder från andra håll. Det skulle ge mer liv åt detta Centrum. Skäggetorp ligger bra till ur kommunikationssynpunkt och skulle kunna bli ett komplement till handeln på Tornby.

Inga kommentarer: