måndag 22 februari 2010

Företagarna i Östergötland räds eventuellt regeringsskifte

Idag fick jag årets första informationstidning från organisationen Företagarna i Östergötland. På första sidan finns en kul tabell "De fem största orosmomenten för företagarna inför 2010". Av tabellen framgår att dryga 35 % är mest oroliga för minskade order. Och på andra plats (fler än 30 %) räds ett regeringsskifte.
Där ser man! Oppositionspartierna socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har tydligen inte lyckats övertyga företagarna om sin nya småföretagarpolitik. Kan det möjligen bero på att hotet om höjda skatter och arbetsgivaravgifter, slopat RUT-avdrag mm mm?

Inga kommentarer: